Sidebar
Złoty makak Rzadkość 12
Gniazda
Złoty hełm warstwowy
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Velkhana α+ Rzadkość 12
Gniazda
Szronowy hełm α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowa zbroja α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowe zarękawia α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowy pas α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowe nagolenice α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Suma 770 ~ 960 -15 +10 +20 -5 -5
Velkhana β+ Rzadkość 12
Gniazda
Szronowy hełm β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowa zbroja β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowe zarękawia β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowy pas β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowe nagolenice β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Suma 770 ~ 960 -15 +10 +20 -5 -5
Gniazda
Hełm całunu α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Zbroja całunu α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Zarękawia całunu α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Pas całunu α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Nagolenice całunu α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Suma 780 ~ 970 -10 +20 +5 +5 -15
Gniazda
Hełm całunu β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Zbroja całunu β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Zarękawia całunu β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Pas całunu β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Nagolenice całunu β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Suma 780 ~ 970 -10 +20 +5 +5 -15
Teostry α+ Rzadkość 12
Gniazda
Korona monarchy α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Zbroja monarchy α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Zarękawia monarchy α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Pas monarchy α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Nagolenice monarchy α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Suma 780 ~ 970 +15 -15 -15 +5 +5
Teostry β+ Rzadkość 12
Gniazda
Korona monarchy β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Zbroja monarchy β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Zarękawia monarchy β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Pas monarchy β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Nagolenice monarchy β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Suma 780 ~ 970 +15 -15 -15 +5 +5
Kushali α+ Rzadkość 12
Gniazda
Spojrzenie Kushali α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Zbroja z Kushali α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Chwyt Kushali α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kokon Kushali α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Nogi Kushali α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Suma 780 ~ 970 +10 +20 -15 -10
Kushali β+ Rzadkość 12
Gniazda
Spojrzenie Kushali β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Zbroja z Kushali β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Chwyt Kushali β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kokon Kushali β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Nogi Kushali β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Suma 780 ~ 970 +10 +20 -15 -10
Kirina α+ Rzadkość 12
Gniazda
Róg Kirina α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kubrak z Kirina α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Zarękawia z Kirina α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Obręcz z Kirina α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Nogawice z Kirina α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Suma 770 ~ 960 -15 -10 -10 +20 +10
Kirina β+ Rzadkość 12
Gniazda
Róg Kirina β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kubrak z Kirina β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Zarękawia z Kirina β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Obręcz z Kirina β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Nogawice z Kirina β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Suma 770 ~ 960 -15 -10 -10 +20 +10
Namiella α+ Rzadkość 12
Gniazda
Kaptur z macek α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Zbroja z macek α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Rękawice z macek α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Pas z macek α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Nagolenice z macek α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Suma 790 ~ 980 -15 +20 +15 -10
Namiella β+ Rzadkość 12
Gniazda
Kaptur z macek β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Zbroja z macek β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Rękawice z macek β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Pas z macek β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Nagolenice z macek β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Suma 790 ~ 980 -15 +20 +15 -10
Gniazda
Hełm niszczycielski α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Niszczycielska zbroja α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Zar. niszczycielskie α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Pas niszczycielski α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Nag. niszczycielskie α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Suma 830 ~ 1020 +5 +5 +5 -15 -15
Gniazda
Hełm niszczycielski β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Niszczycielska zbroja β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Zar. niszczycielskie β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Pas niszczycielski β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Nag. niszczycielskie β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Suma 830 ~ 1020 +5 +5 +5 -15 -15
Shar Ishvalda α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm Shar Ishvalda α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Zbroja Shar Ishvalda α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Zarękawia Shar Ishvalda α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Pas Shar Ishvalda α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Nagol. Shar Ishvalda α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Suma 810 ~ 1000 -10 -15 +15
Shar Ishvalda β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm Shar Ishvalda β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Zbroja Shar Ishvalda β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Zarękawia Shar Ishvalda β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Pas Shar Ishvalda β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Nagol. Shar Ishvalda β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Suma 810 ~ 1000 -10 -15 +15
Gildii α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm Gildii α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Zbroja Gildii α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Zarękawia Gildii α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Pas Gildii α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Nogawice Gildii α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Suma 810 ~ 1000 +10 +5 +10 +5 +10
Gildii β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm Gildii β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Zbroja Gildii β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Zarękawia Gildii β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Pas Gildii β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Nogawice Gildii β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Suma 810 ~ 1000 +10 +5 +10 +5 +10
Złotego księżyca α+ Rzadkość 12
Gniazda
Złoty hełm księżyca α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Złota zbr. księżyca α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Złote ręk. księżyca α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Złoty pas księżyca α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Złote nag. księżyca α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Suma 810 ~ 1000 +15 -10 -20 +20
Złotego księżyca β+ Rzadkość 12
Gniazda
Złoty hełm księżyca β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Złota zbr. księżyca β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Złote ręk. księżyca β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Złoty pas księżyca β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Złote nag. księżyca β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Suma 810 ~ 1000 +15 -10 -20 +20
Srebrnego słońca α+ Rzadkość 12
Gniazda
Srebrny hełm słońca α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Srebrna zbr. słońca α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Srebrne ręk. słońca α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Srebrny pas słońca α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Srebrne nag. słońca α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Suma 820 ~ 1010 +20 -15 -10 -10 +15
Srebrnego słońca β+ Rzadkość 12
Gniazda
Srebrny hełm słońca β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Srebrna zbr. słońca β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Srebrne ręk. słońca β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Srebrny pas słońca β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Srebrne nag. słońca β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Suma 820 ~ 1010 +20 -15 -10 -10 +15
Zoraha α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm Zoraha α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Skóra Zoraha α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Pazury Zoraha α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Kręgosłup Zoraha α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Ostrogi Zoraha α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Suma 800 ~ 990 +20 -15 -10 -5 -15
Zoraha β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm Zoraha β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Skóra Zoraha β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Pazury Zoraha β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Kręgosłup Zoraha β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Ostrogi Zoraha β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Suma 800 ~ 990 +20 -15 -10 -5 -15
Wściekłego Rajanga α+ Rzadkość 12
Gniazda
Maska boskiego rywala α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Ubiór bosk. rywala α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Ręk. boskiego rywala α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Pas boskiego rywala α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Stopa bosk. rywala α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Suma 850 ~ 1040 +10 -25 +15 +10
Wściekłego Rajanga β+ Rzadkość 12
Gniazda
Maska boskiego rywala β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Ubiór bosk. rywala β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Ręk. boskiego rywala β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Pas boskiego rywala β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Stopa bosk. rywala β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Suma 850 ~ 1040 +10 -25 +15 +10
Gniazda
Hełm brachydyjski α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Zbroja brachydyjska α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Zaręk. brachydyjskie α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Far. brachydyjski α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Nag. brachydyjskie α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Suma 850 ~ 1040 +15 -10 -15 +5 +5
Gniazda
Hełm brachydyjski β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Zbroja brachydyjska β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Zaręk. brachydyjskie β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Far. brachydyjski β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Nag. brachydyjskie β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Suma 850 ~ 1040 +15 -10 -15 +5 +5
Safi'jiiva α+ Rzadkość 12
Gniazda
Rodowa korona Safi α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Rodowy kirys Safi α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Rodowe zarękawia Safi α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Rodowy pas Safi α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Rodowe buty Safi α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Suma 840 ~ 1030 +10 +5 +5 +5 -5
Safi'jiiva β+ Rzadkość 12
Gniazda
Rodowa korona Safi β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Rodowy kirys Safi β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Rodowe zarękawia Safi β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Rodowy pas Safi β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Rodowe buty Safi β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Suma 840 ~ 1030 +10 +5 +5 +5 -5
Alatreona α+ Rzadkość 12
Gniazda
Mądrość głodu α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Dusza głodu α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Naramienniki głodu α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Moc głodu α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Futerał głodu α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Suma 800 ~ 990 +15 +15 +10
Alatreona β+ Rzadkość 12
Gniazda
Mądrość głodu β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Dusza głodu β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Naramienniki głodu β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Moc głodu β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Futerał głodu β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Suma 800 ~ 990 +15 +15 +10
Gniazda
Tkanina zapiecz. smoka α+
152 ~ 190 -3 +1 +5
Suma 152 ~ 190 -3 +1 +5
Lunastry α+ Rzadkość 12
Gniazda
Korona Luny α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Zbroja Luny α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Zarękawia Luny α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Pas Luny α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Nagolenice Luny α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Suma 820 ~ 1010 +15 +5 -15 +5 -10
Lunastry β+ Rzadkość 12
Gniazda
Korona Luny β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Zbroja Luny β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Zarękawia Luny β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Pas Luny β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Nagolenice Luny β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Suma 820 ~ 1010 +15 +5 -15 +5 -10
Kulve Taroth α+ Rzadkość 12
Gniazda
Furia Kulve Taroth α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Gniew Kulve Taroth α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Wściekłość Kulve Taroth α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Złośliwość Kulve Taroth α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Złość Kulve Taroth α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Suma 880 ~ 1070 +20 -10 -10 +15 -20
Kulve Taroth β+ Rzadkość 12
Gniazda
Furia Kulve Taroth β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Gniew Kulve Taroth β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Wściekłość Kulve Taroth β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Złośliwość Kulve Taroth β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Złość Kulve Taroth β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Suma 880 ~ 1070 +20 -10 -10 +15 -20
Namiell γ+ Rzadkość 12
Gniazda
Kaptur z macek γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Zbroja z macek γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Rękawice z macek γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Pas z macek γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Nagolenice z macek γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Suma 880 ~ 1070 -15 +20 +15 -10
Lazurowa Ery α+ Rzadkość 12
Gniazda
Fryzura Lazurowej Ery α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Haori Lazurowej Ery α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Rękaw Lazurowej Ery α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Obi Lazurowej Ery α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Geta Lazurowej Ery α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Suma 850 ~ 1040 +10 +10 +15
Velkhana γ+ Rzadkość 12
Gniazda
Szronowy hełm γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowa zbroja γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowe zarękawia γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowy pas γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Szronowe nagolenice γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Suma 900 ~ 1090 -15 +10 +20 -5 -5
Fatalis α+ Rzadkość 12
Gniazda
Smocza głowa α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Smocza skóra α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Smocze szpony α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Smocze kolce α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Smocze stopy α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Suma 900 ~ 1090 -5 +10 +10 -20
Fatalis β+ Rzadkość 12
Gniazda
Smocza głowa β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Smocza skóra β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Smocze szpony β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Smocze kolce β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Smocze stopy β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Suma 900 ~ 1090 -5 +10 +10 -20
Leon α+ Rzadkość 12
Gniazda
Głowa Leona α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Ciało Leona α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Ramiona Leona α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Tułów Leona α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Nogi Leona α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Suma 750 ~ 940 +15 +10 +15 +10
Claire α+ Rzadkość 12
Gniazda
Głowa Claire α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Ciało Claire α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Ramiona Claire α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Tułów Claire α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Nogi Claire α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Suma 750 ~ 940 +15 +10 +15 +10
Leon+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstwowy Leona+
0 ~ 0
Nap. warstwowy Leona+
0 ~ 0
Naram. warstwowe Leona+
0 ~ 0
Pas warstwowy Leona+
0 ~ 0
Nag. warstwowe Leona+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Claire+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstwowy Claire+
0 ~ 0
Nap. warst. Claire+
0 ~ 0
Naram. warstwowe Claire+
0 ~ 0
Pas warstwowy Claire+
0 ~ 0
Nag. warstwowe Claire+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Velkhany α+ Rzadkość 12
Gniazda
Szronowy hełm warstw. α+
0 ~ 0
Szronowy napierś. warst. α+
0 ~ 0
Szronowe naram. wars. α+
0 ~ 0
Szronowy pas warstwowy α+
0 ~ 0
Szronowe nagol. warstw. α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Velkhany β+ Rzadkość 12
Gniazda
Szronowy hełm warstw. β+
0 ~ 0
Szronowy napierś. warst. β+
0 ~ 0
Szronowe naram. wars. β+
0 ~ 0
Szronowy pas warstwowy β+
0 ~ 0
Szronowe nagol. warstw. β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Gniazda
Hełm warstw. całunu α+
0 ~ 0
Napierś. warst. całunu α+
0 ~ 0
Naram. warst. całunu α+
0 ~ 0
Pas warstwowy całunu α+
0 ~ 0
Nagolen. warst. całunu α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Gniazda
Hełm warstw. całunu β+
0 ~ 0
Napierś. warst. całunu β+
0 ~ 0
Naram. warst. całunu β+
0 ~ 0
Pas warstwowy całunu β+
0 ~ 0
Nagolen. warst. całunu β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Teostry α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. z Teostry α+
0 ~ 0
Napierś. war. z Teostry α+
0 ~ 0
Naram. wars. z Teostry α+
0 ~ 0
Pas warstw. z Teostry α+
0 ~ 0
Nagol. wars. z Teostry α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Teostry β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. z Teostry β+
0 ~ 0
Napierś. war. z Teostry β+
0 ~ 0
Naram. wars. z Teostry β+
0 ~ 0
Pas warstw. z Teostry β+
0 ~ 0
Nagol. wars. z Teostry β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Kushali α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. Kushali α+
0 ~ 0
Napierś. war. Kushali α+
0 ~ 0
Naramien. war. Kushali α+
0 ~ 0
Pas warstwowy Kushali α+
0 ~ 0
Nagolen. war. Kushali α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Kushali β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. Kushali β+
0 ~ 0
Napierś. war. Kushali β+
0 ~ 0
Naramien. war. Kushali β+
0 ~ 0
Pas warstwowy Kushali β+
0 ~ 0
Nagolen. war. Kushali β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Kirina α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. Kirina α+
0 ~ 0
Napierś. warstw. Kirina α+
0 ~ 0
Naram. warstw. Kirina α+
0 ~ 0
Pas warstwowy Kirina α+
0 ~ 0
Nagol. warstw. Kirina α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Kirina β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. Kirina β+
0 ~ 0
Napierś. warstw. Kirina β+
0 ~ 0
Naram. warstw. Kirina β+
0 ~ 0
Pas warstwowy Kirina β+
0 ~ 0
Nagol. warstw. Kirina β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Namiella α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. z macek α+
0 ~ 0
Napierś. wars. z macek α+
0 ~ 0
Naram. warstw. z macek α+
0 ~ 0
Pas warstwowy z macek α+
0 ~ 0
Nagol. warstw. z macek α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Namiella β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. z macek β+
0 ~ 0
Napierś. wars. z macek β+
0 ~ 0
Naram. warstw. z macek β+
0 ~ 0
Pas warstwowy z macek β+
0 ~ 0
Nagol. warstw. z macek β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Showman Rzadkość 12
Gniazda
Kolczyki warstw. showmana
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Shar Ishvalda α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstwowy Shara α+
0 ~ 0
Napierś. warstw. Shara α+
0 ~ 0
Naram. warstw. Shara α+
0 ~ 0
Pas warstw. Shara α+
0 ~ 0
Nagol. warstw. Shara α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Shar Ishvalda β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstwowy Shara β+
0 ~ 0
Napierś. warstw. Shara β+
0 ~ 0
Naram. warstw. Shara β+
0 ~ 0
Pas warstw. Shara β+
0 ~ 0
Nagol. warstw. Shara β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Złotego księżyca α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm war. złot. księż. α+
0 ~ 0
Nap. war. złot. księż. α+
0 ~ 0
Nar. war. złot. księż. α+
0 ~ 0
Pas warst. złot. księż. α+
0 ~ 0
Nag. wars. złot. księż. α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Złotego księżyca β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm war. złot. księż. β+
0 ~ 0
Nap. war. złot. księż. β+
0 ~ 0
Nar. war. złot. księż. β+
0 ~ 0
Pas warst. złot. księż. β+
0 ~ 0
Nag. wars. złot. księż. β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Srebrnego słońca α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm war. sreb. słońca α+
0 ~ 0
Nap. war. sreb. słońca α+
0 ~ 0
Nar. war. sreb. słońca α+
0 ~ 0
Pas warst. sreb. słońca α+
0 ~ 0
Nag. wars. sreb. słońca α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Srebrnego słońca β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm war. sreb. słońca β+
0 ~ 0
Nap. war. sreb. słońca β+
0 ~ 0
Nar. war. sreb. słońca β+
0 ~ 0
Pas warst. sreb. słońca β+
0 ~ 0
Nag. wars. sreb. słońca β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Lunastry α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. z Lunastry α+
0 ~ 0
Napier. war. z Lunastry α+
0 ~ 0
Naram. wars. z Lunastry α+
0 ~ 0
Pas warstw. z Lunastry α+
0 ~ 0
Nagol. wars. z Lunastry α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Lunastry β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. z Lunastry β+
0 ~ 0
Napier. war. z Lunastry β+
0 ~ 0
Naram. wars. z Lunastry β+
0 ~ 0
Pas warstw. z Lunastry β+
0 ~ 0
Nagol. wars. z Lunastry β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Gniazda
Niszczyc. hełm warstw. α+
0 ~ 0
Niszczyc. napier. war. α+
0 ~ 0
Niszczyc. naram. war. α+
0 ~ 0
Niszczyc. pas warstw. α+
0 ~ 0
Niszczyc. nagol. war. α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Gniazda
Niszczyc. hełm warstw. β+
0 ~ 0
Niszczyc. napier. war. β+
0 ~ 0
Niszczyc. naram. war. β+
0 ~ 0
Niszczyc. pas warstw. β+
0 ~ 0
Niszczyc. nagol. war. β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Gildia+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstwowy Gildii+
0 ~ 0
Napierś. warstwowy Gildii+
0 ~ 0
Naramien. warst. Gildii+
0 ~ 0
Pas warstwowy Gildii+
0 ~ 0
Nagol. warst. Gildii+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Safi'jiiva α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstwowy Safi α+
0 ~ 0
Napierśnik warstw. Safi α+
0 ~ 0
Naramien. warstw. Safi α+
0 ~ 0
Pas warstwowy Safi α+
0 ~ 0
Nagolen. warstw. Safi α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Safi'jiiva β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstwowy Safi β+
0 ~ 0
Napierśnik warstw. Safi β+
0 ~ 0
Naramien. warstw. Safi β+
0 ~ 0
Pas warstwowy Safi β+
0 ~ 0
Nagolen. warstw. Safi β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Wściekłego Rajanga α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm war. Wściek. Raj. α+
0 ~ 0
Nap. war. Wściek. Raj. α+
0 ~ 0
Nar. war. Wściek. Raj. α+
0 ~ 0
Pas war. Wściek. Raj. α+
0 ~ 0
Nag. wars. Wściek. Raj. α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Wściekłego Rajanga β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm war. Wściek. Raj. β+
0 ~ 0
Nap. war. Wściek. Raj. β+
0 ~ 0
Nar. war. Wściek. Raj. β+
0 ~ 0
Pas war. Wściek. Raj. β+
0 ~ 0
Nag. wars. Wściek. Raj. β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Gniazda
Brachydyjski hełm war. α+
0 ~ 0
Brachyd. napierś. war. α+
0 ~ 0
Brachyd. naram. war. α+
0 ~ 0
Brachydyj. pas warstw. α+
0 ~ 0
Brachydyj. nagol. wars. α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Gniazda
Brachydyjski hełm war. β+
0 ~ 0
Brachyd. napierś. war. β+
0 ~ 0
Brachyd. naram. war. β+
0 ~ 0
Brachydyj. pas warstw. β+
0 ~ 0
Brachydyj. nagol. wars. β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Alatreona α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. głodu α+
0 ~ 0
Napier. warstw. głodu α+
0 ~ 0
Naram. warstw. głodu α+
0 ~ 0
Pas warstwowy głodu α+
0 ~ 0
Nagol. warstw. głodu α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Alatreona β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. głodu β+
0 ~ 0
Napier. warstw. głodu β+
0 ~ 0
Naram. warstw. głodu β+
0 ~ 0
Pas warstwowy głodu β+
0 ~ 0
Nagol. warstw. głodu β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Fatalis α+ Rzadkość 12
Gniazda
Smoczy hełm warstw. α+
0 ~ 0
Smoczy napierś. warst. α+
0 ~ 0
Smocze naram. warst. α+
0 ~ 0
Smoczy pas warstwowy α+
0 ~ 0
Smocze nagol. warstw. α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Fatalis β+ Rzadkość 12
Gniazda
Smoczy hełm warstw. β+
0 ~ 0
Smoczy napierś. warst. β+
0 ~ 0
Smocze naram. warst. β+
0 ~ 0
Smoczy pas warstwowy β+
0 ~ 0
Smocze nagol. warstw. β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Kulve Taroth α+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. Kulve α+
0 ~ 0
Napier. warstw. Kulve α+
0 ~ 0
Naram. warstw. Kulve α+
0 ~ 0
Pas warstw. Kulve α+
0 ~ 0
Nagol. warstw. Kulve α+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Kulve Taroth β+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. Kulve β+
0 ~ 0
Napier. warstw. Kulve β+
0 ~ 0
Naram. warstw. Kulve β+
0 ~ 0
Pas warstw. Kulve β+
0 ~ 0
Nagol. warstw. Kulve β+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Gniazda
Hełm war. z tk. zap. smoka
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Lazurowa Era Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. Lazur. Ery
0 ~ 0
Napierś. warst. Lazur. Ery
0 ~ 0
Naram. warstw. Lazur. Ery
0 ~ 0
Pas warstwowy Lazur. Ery
0 ~ 0
Nagol. warstw. Lazur. Ery
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Velkhany γ+ Rzadkość 12
Gniazda
Szronowy hełm warstw. γ+
0 ~ 0
Szronowy napierś. warst. γ+
0 ~ 0
Szronowe naram. wars. γ+
0 ~ 0
Szronowy pas warstwowy γ+
0 ~ 0
Szronowe nagol. warstw. γ+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Namiella γ+ Rzadkość 12
Gniazda
Hełm warstw. z macek γ+
0 ~ 0
Napierś. wars. z macek γ+
0 ~ 0
Naram. warstw. z macek γ+
0 ~ 0
Pas warstwowy z macek γ+
0 ~ 0
Nagol. warstw. z macek γ+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Niezła rzeźba γ+ Rzadkość 12
Gniazda
Napier. w. niez. rzeźby γ+
0 ~ 0
Naram. w. niez. rzeźby γ+
0 ~ 0
Pas war. niezłej rzeźby γ+
0 ~ 0
Nagol. w. niezł. rzeźby γ+
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Bieliźniany α Rzadkość 12
Gniazda
Bieliźniany αkorp. warstw.
0 ~ 0
Bieliz. αnaram. warstw.
0 ~ 0
Bieliz. αpas warstwowy
0 ~ 0
Bieliz. αnagolen. warstw.
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Bieliźniany β Rzadkość 12
Gniazda
Bieliźniany βkorp. warstw.
0 ~ 0
Bieliz. βnaram. warstw.
0 ~ 0
Bieliz. βpas warstwowy
0 ~ 0
Bieliz. βnagolen. warstw.
0 ~ 0
Suma 0 ~ 0
Am. pomyślnego wiatru Rzadkość 3
Amulet trucizny I Rzadkość 3
Amulet trucizny II Rzadkość 5
Amulet trucizny III Rzadkość 6
Amulet ataku I Rzadkość 3
Amulet ataku II Rzadkość 5
Amulet ataku III Rzadkość 7
Amulet obrony I Rzadkość 3
Amulet obrony II Rzadkość 5
Amulet obrony III Rzadkość 6
Amulet paraliżu I Rzadkość 3
Amulet paraliżu II Rzadkość 5
Amulet paraliżu III Rzadkość 7
Amulet snu I Rzadkość 3
Amulet snu II Rzadkość 5
Amulet snu III Rzadkość 6
Amulet ogłuszenia I Rzadkość 3
Amulet ogłuszenia II Rzadkość 5
Amulet ogłuszenia III Rzadkość 6
Amulet wybuchu I Rzadkość 5
Amulet wybuchu II Rzadkość 6
Amulet wybuchu III Rzadkość 7
Amulet krwawienia I Rzadkość 4
Amulet krwawienia II Rzadkość 6
Amulet krwawienia III Rzadkość 7
Amulet ochrony I Rzadkość 6
Amulet ochrony II Rzadkość 6
Amulet ochrony III Rzadkość 7
Amulet zatyczek I Rzadkość 6
Amulet zatyczek II Rzadkość 6
Amulet zatyczek III Rzadkość 8
Amulet wiatrochronu I Rzadkość 3
Amulet wiatrochronu II Rzadkość 5
Amulet wiatrochronu III Rzadkość 6
Amulet wstrząsów I Rzadkość 6
Amulet wstrząsów II Rzadkość 7
Amulet zdrowia I Rzadkość 3
Amulet zdrowia II Rzadkość 5
Amulet zdrowia III Rzadkość 7
Amulet regeneracji I Rzadkość 3
Amulet regeneracji II Rzadkość 6
Amulet regeneracji III Rzadkość 7
Amulet uzdrawiania I Rzadkość 4
Amulet uzdrawiania III Rzadkość 7
Amulet uzdrawiania II Rzadkość 6
Amulet ognia I Rzadkość 3
Amulet ognia II Rzadkość 5
Amulet ognia III Rzadkość 7
Amulet wody I Rzadkość 3
Amulet wody II Rzadkość 5
Amulet wody III Rzadkość 7
Amulet lodu I Rzadkość 4
Amulet lodu II Rzadkość 6
Amulet lodu III Rzadkość 7
Amulet piorunów I Rzadkość 3
Amulet piorunów II Rzadkość 5
Amulet piorunów III Rzadkość 7
Amulet smoków I Rzadkość 5
Amulet smoków II Rzadkość 6
Amulet smoków III Rzadkość 7
Amulet plagi I Rzadkość 4
Amulet plagi II Rzadkość 7
Amulet plagi III Rzadkość 8
Amulet pożogi I Rzadkość 3
Amulet pożogi II Rzadkość 6
Amulet pożogi III Rzadkość 7
Amulet powodzi I Rzadkość 3
Atak Wodą Poz. 1
Amulet powodzi II Rzadkość 5
Atak Wodą Poz. 2
Amulet powodzi III Rzadkość 7
Atak Wodą Poz. 3
Amulet mrozu I Rzadkość 4
Atak Lodem Poz. 1
Amulet mrozu II Rzadkość 6
Atak Lodem Poz. 2
Amulet mrozu III Rzadkość 7
Atak Lodem Poz. 3
Amulet porażenia I Rzadkość 3
Amulet porażenia II Rzadkość 5
Amulet porażenia III Rzadkość 7
Amulet smokozmory I Rzadkość 5
Amulet smokozmory II Rzadkość 7
Amulet smokozmory III Rzadkość 8
Amulet jadu I Rzadkość 3
Amulet jadu II Rzadkość 6
Amulet jadu III Rzadkość 7
Amulet bezruchu I Rzadkość 3
Amulet bezruchu II Rzadkość 5
Amulet bezruchu III Rzadkość 7
Amulet letargu I Rzadkość 3
Amulet letargu II Rzadkość 5
Amulet letargu III Rzadkość 7
Amulet niszczenia I Rzadkość 5
Amulet niszczenia II Rzadkość 6
Amulet niszczenia III Rzadkość 8
Amulet mistrza I Rzadkość 4
Amulet mistrza II Rzadkość 6
Amulet mistrza III Rzadkość 7
Amulet krytyczny I Rzadkość 8
Amulet spryciarza I Rzadkość 6
Amulet spryciarza II Rzadkość 8
Amulet skupienia I Rzadkość 6
Skupienie Poz. 1
Amulet skupienia II Rzadkość 7
Skupienie Poz. 2
Amulet orzeźwienia I Rzadkość 8
Amulet orzeźwienia II Rzadkość 8
Amulet dobycia I Rzadkość 5
Amulet dobycia II Rzadkość 7
Amulet łamacza I Rzadkość 6
Amulet łamacza II Rzadkość 8
Amulet nokautu I Rzadkość 3
Powalacz Poz. 1
Amulet nokautu II Rzadkość 5
Powalacz Poz. 2
Amulet nokautu III Rzadkość 7
Powalacz Poz. 3
Amulet osłabienia I Rzadkość 3
Amulet osłabienia II Rzadkość 5
Amulet osłabienia III Rzadkość 6
Amulet mocy I Rzadkość 7
Amulet mocy II Rzadkość 8
Amulet konkurenta I Rzadkość 7
Podżegacz Poz. 1
Amulet konkurenta II Rzadkość 8
Podżegacz Poz. 2
Amulet zdrowego I Rzadkość 7
Amulet zdrowego II Rzadkość 8
Amulet furii I Rzadkość 6
Uraza Poz. 1
Amulet furii II Rzadkość 8
Uraza Poz. 2
Amulet sp. strzału I Rzadkość 5
Amulet sp. strzału II Rzadkość 8
Amulet artylerii I Rzadkość 3
Artyleria Poz. 1
Amulet artylerii II Rzadkość 5
Artyleria Poz. 2
Amulet artylerii III Rzadkość 7
Artyleria Poz. 3
Amulet maratonu I Rzadkość 5
Amulet maratonu II Rzadkość 8
Amulet sprawności I Rzadkość 5
Tężyzna Poz. 1
Amulet sprawności II Rzadkość 6
Tężyzna Poz. 2
Amulet przypływu I Rzadkość 5
Amulet przypływu II Rzadkość 7
Amulet niegłodnego I Rzadkość 3
Amulet niegłodnego II Rzadkość 5
Amulet niegłodnego III Rzadkość 6
Amulet uniku I Rzadkość 4
Amulet uniku II Rzadkość 6
Amulet uniku III Rzadkość 7
Amulet skoczka I Rzadkość 5
Amulet skoczka II Rzadkość 7
Amulet niezłomnego I Rzadkość 3
Garda Poz. 1
Amulet niezłomnego II Rzadkość 5
Garda Poz. 2
Amulet niezłomnego III Rzadkość 7
Garda Poz. 3
Amulet futerału I Rzadkość 4
Amulet futerału II Rzadkość 6
Amulet futerału III Rzadkość 8
Amulet przyjaźni I Rzadkość 3
Amulet przyjaźni II Rzadkość 5
Amulet przyjaźni III Rzadkość 7
Amulet wydłużenia I Rzadkość 3
Amulet wydłużenia II Rzadkość 6
Amulet wydłużenia III Rzadkość 7
Amulet żarłoka I Rzadkość 3
Amulet żarłoka II Rzadkość 5
Amulet żarłoka III Rzadkość 7
Amulet osełki I Rzadkość 4
Amulet osełki II Rzadkość 6
Amulet osełki III Rzadkość 7
Amulet bombardiera I Rzadkość 5
Bombardier Poz. 1
Amulet bombardiera II Rzadkość 6
Bombardier Poz. 2
Amulet bombardiera III Rzadkość 7
Bombardier Poz. 3
Amulet grzybów I Rzadkość 5
Amulet grzybów II Rzadkość 8
Am. błogosławieństwa I Rzadkość 3
Am. błogosławieństwa II Rzadkość 5
Am. błogosławieństwa III Rzadkość 7
Amulet mobilizacji I Rzadkość 3
Amulet mobilizacji II Rzadkość 5
Amulet mobilizacji III Rzadkość 7
Amulet botaniki I Rzadkość 3
Botanik Poz. 1
Amulet botaniki II Rzadkość 5
Botanik Poz. 2
Amulet botaniki III Rzadkość 7
Botanik Poz. 3
Amulet geologii I Rzadkość 3
Geolog Poz. 1
Amulet geologii II Rzadkość 5
Geolog Poz. 2
Amulet geologii III Rzadkość 7
Geolog Poz. 3
Amulet mocarności I Rzadkość 7
Amulet mocarności II Rzadkość 8
Amulet procy I Rzadkość 3
Amulet procy II Rzadkość 5
Amulet procy III Rzadkość 7
Amulet ukrycia I Rzadkość 3
Ukrycie Poz. 1
Amulet ukrycia II Rzadkość 6
Ukrycie Poz. 2
Amulet ukrycia III Rzadkość 7
Ukrycie Poz. 3
Amulet uderzenia I Rzadkość 7
Amulet uderzenia II Rzadkość 8
Amulet dymu I Rzadkość 3
Amulet dymu II Rzadkość 5
Amulet dymu III Rzadkość 7
Amulet bagnołaza I Rzadkość 3
Amulet bagnołaza II Rzadkość 5
Amulet bagnołaza III Rzadkość 6
Amulet owadów I Rzadkość 3
Entomolog Poz. 1
Amulet owadów II Rzadkość 5
Entomolog Poz. 2
Amulet owadów III Rzadkość 6
Entomolog Poz. 3
Amulet miazmatów I Rzadkość 7
Amulet miazmatów II Rzadkość 7
Amulet miazmatów III Rzadkość 8
Amulet zastraszacza I Rzadkość 3
Amulet zastraszacza II Rzadkość 5
Amulet zastraszacza III Rzadkość 6
Amulet przebudzenia I Rzadkość 5
Amulet przebudzenia II Rzadkość 7
Amulet rękodzieła I Rzadkość 5
Amulet rękodzieła II Rzadkość 7
Amulet rękodzieła III Rzadkość 8
Amulet determinacji I Rzadkość 6
Wyczyny Poz. 1
Amulet determinacji II Rzadkość 7
Wyczyny Poz. 2
Amulet konserwacji I Rzadkość 6
Amulet konserwacji II Rzadkość 7
Amulet konserwacji III Rzadkość 8
Amulet rozróby I Rzadkość 3
Amulet rozróby II Rzadkość 5
Amulet niejadka Rzadkość 3
Amulet strzałów Rzadkość 7
Amulet penetracji Rzadkość 8
Amulet rozproszenia Rzadkość 8
Amulet trującej powłoki Rzadkość 8
Am. powłoki paraliżu Rzadkość 8
Am. powłoki usypiającej Rzadkość 8
Am. powłoki wybuchowej Rzadkość 8
Amulet wzmocnienia Rzadkość 3
Amulet występów Rzadkość 3
Amulet pojemności Rzadkość 3
Am. błotnego szczeniaka Rzadkość 5
Skok Wiary Poz. 1
Amulet strzelecki Rzadkość 5
Oślepiacz Poz. 1
Amulet życia łowcy Rzadkość 5
Amulet zaopatrzeniowca Rzadkość 5
Amulet zbieracza Rzadkość 5
Amulet czystego umysłu Rzadkość 7
Amulet jeźdźca Rzadkość 7
Amulet geodety Rzadkość 7
Uczony Poz. 1
Amulet tropiciela Rzadkość 3
Tropiciel Poz. 1
Amulet geomancji Rzadkość 8
Wykrywacz Poz. 1
Amulet wichru Rzadkość 8
Wzlot Poz. 1
Amulet smokobójcy Rzadkość 8
Amulet bastionu Rzadkość 8
Ożywienie Poz. 1
Amulet sprawności III Rzadkość 7
Tężyzna Poz. 3
Amulet ataku IV Rzadkość 11
Amulet ataku V Rzadkość 12
Amulet obrony IV Rzadkość 9
Amulet obrony V Rzadkość 11
Am. wiatrochronu IV Rzadkość 11
Am. wiatrochronu V Rzadkość 12
Amulet pożogi IV Rzadkość 10
Amulet pożogi V Rzadkość 11
Amulet powodzi IV Rzadkość 10
Atak Wodą Poz. 4
Amulet powodzi V Rzadkość 11
Atak Wodą Poz. 5
Amulet porażenia IV Rzadkość 10
Amulet porażenia V Rzadkość 11
Amulet niezłomnego IV Rzadkość 11
Garda Poz. 4
Amulet niezłomnego V Rzadkość 12
Garda Poz. 5
Amulet przyjaźni IV Rzadkość 11
Amulet przyjaźni V Rzadkość 12
Amulet mobilizacji IV Rzadkość 9
Amulet mobilizacji V Rzadkość 10
Amulet botaniki IV Rzadkość 9
Botanik Poz. 4
Amulet mrozu IV Rzadkość 11
Atak Lodem Poz. 4
Amulet mrozu V Rzadkość 12
Atak Lodem Poz. 5
Amulet mistrza IV Rzadkość 11
Amulet mistrza V Rzadkość 12
Amulet uniku IV Rzadkość 12
Amulet uniku V Rzadkość 12
Amulet smokozmory IV Rzadkość 11
Amulet smokozmory V Rzadkość 12
Amulet dobycia III Rzadkość 12
Amulet maratonu III Rzadkość 12
Amulet sprawności IV Rzadkość 11
Tężyzna Poz. 4
Amulet sprawności V Rzadkość 12
Tężyzna Poz. 5
Amulet przypływu III Rzadkość 12
Amulet skoczka III Rzadkość 12
Amulet grzybów III Rzadkość 11
Amulet przebudzenia III Rzadkość 12
Amulet rękodzieła IV Rzadkość 12
Amulet rękodzieła V Rzadkość 12
Amulet zatyczek IV Rzadkość 12
Amulet zatyczek V Rzadkość 12
Amulet wstrząsów III Rzadkość 12
Amulet spryciarza III Rzadkość 12
Amulet skupienia III Rzadkość 12
Skupienie Poz. 3
Amulet łamacza III Rzadkość 11
Amulet furii III Rzadkość 11
Uraza Poz. 3
Amulet furii IV Rzadkość 12
Uraza Poz. 4
Amulet furii V Rzadkość 12
Uraza Poz. 5
Am. determinacji III Rzadkość 11
Wyczyny Poz. 3
Am. determinacji IV Rzadkość 12
Wyczyny Poz. 4
Am. determinacji V Rzadkość 12
Wyczyny Poz. 5
Amulet mocy III Rzadkość 11
Amulet mocy IV Rzadkość 12
Amulet mocy V Rzadkość 12
Amulet konkurenta III Rzadkość 11
Podżegacz Poz. 3
Amulet konkurenta IV Rzadkość 12
Podżegacz Poz. 4
Amulet konkurenta V Rzadkość 12
Podżegacz Poz. 5
Amulet zdrowego III Rzadkość 12
Am. mocarności III Rzadkość 12
Amulet uderzenia III Rzadkość 11
Amulet krytyczny II Rzadkość 12
Amulet krytyczny III Rzadkość 12
Am. orzeźwienia III Rzadkość 11
Amulet feniksa I Rzadkość 11
Amulet feniksa II Rzadkość 12