Sidebar
Skrzydło Vespoida
Materiał z Vespoida. Uzyskiwany przez wycięcie. Lekki i ostry, często używany w broni.
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
2,100 z
Kup
210 z
Sprzedaj
Where to find Skrzydło Vespoida
Nis. poziom Vespoid Wycięte części x1 35%
★2 Plaga Vespoidów! Nagrody za zadanie x1 14%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits