Sidebar
Efekty melodii
Samodoskonalenie
Szybszy Ruch
Wzrost Ataku + Zapobieganie Odbijaniu Ataków
180 (240) +90 (+120)
Wzrost Ataku (M)
120 (150) +60 (+90)
Wzrost Ataku (D)
Wzrost Ataku (BD)
90 (120) +30 (+60)
Szybkość Regeneracji (D)
Przedłużona Szybkość Regeneracji
180 (240) +120 (+180)
Boska Ochrona
Przedłużona Boska Ochrona
180 (240) +120 (+180)
Mocniejszy Zwiad
Poziom Świetlików Zwiadowczych +1
Przedłużony Poz. Świetlików Zwiad. +1
90 (120) +30 (+60)
Odporność na Wydzieliny
Przedłużona Odporność na Wydzieliny
120 (150) +60 (+90)
Wzmocnienie Odp. na Lód (D)
Wzmocnienie Odp. na Lód (BD)
180 (240) +90 (+120)
Wzmocnienie Odp. na Smoki (M)
180 (240) +90 (+120)
Mniejsze Zużycie Wytrz. (D)
Przedłużone Mniejsze Zużycie Wytrz.
120 (150) +60 (+90)
Neutralizacja Wiatru
Długa Neutralizacja Wiatru
90 (120) +60 (+90)
Wzmocnienie Odp. na Plagę
Wzmocnienie Odporności na Plagę (M)
Wzmocnienie Odporności na Plagę (D)
30 (60) +30 (+60)
Neutralizacja Plagi
Przedłużona Neutralizacja Plagi
60 (90) +60 (+90)
Wzrost Obrony (M)
0 (0) +0 (+0)
Mniejsze Zużycie Narzędzi (D)
Przedłużone Mniejsze Zużycie Narzędzi
0 (0) +0 (+0)
Regeneracja Zdrowia (M)
0 (0) +0 (+0)
Regeneracja Zdrowia (D)
0 (0) +0 (+0)
Mniejsze Zużycie Narzędzi (M)
0 (0) +0 (+0)
Reg. Zdrowia (D) + Antidotum
120 (180) +120 (+150)
Szybkość Regeneracji (M)
120 (180) +120 (+150)
Wzmoc. Odp. na Pioruny (D)
Wzmoc. Odp. na Pioruny (BD)
180 (210) +120 (+150)
Wzmocnienie Odp. na Lód (M)
180 (210) +120 (+150)
Neutralizacja Wiatru
Długa Neutralizacja Wiatru
120 (150) +90 (+120)
Zatyczki (M) / Neutr. Wiatru (M)
Zatyczki (M) / Neutr. Wiatru (M)
Zatyczki (M) / Długa Neutr. Wiatru
180 (240) +180 (+240)
Neutralizacja Szk. Efektów
Przedłużona Neutralizacja Szk. Efektów
120 (180) +120 (+180)
Przedłużenie Efektów Melodii
180 (210) +120 (+180)
Neutralizacja Odepchnięć
Przedł. Neutr. Odepchnięcia
180 (210) +120 (+180)
Wzmocnienie Ataku Żywiołowego
Wzmocnienie Ataku Żywiołowego (M)
Wzmocnienie Ataku Żywiołowego (D)
180 (210) +180 (+210)
Wzrost Ataku i Obrony (M)
Wzrost Ataku i Obrony (M)
Wzrost Ataku (D) / Wzrost Obrony (D)
180 (240) +180 (+240)
Neutralizacja Środowiska
Przedłużona Neutralizacja Środowiska
120 (180) +120 (+180)
Zatyczki do Uszu (M)
Trwające Zatyczki do Uszu (M)
120 (180) +120 (+180)
Zatyczki do Uszu (D)
Trwające Zatyczki do Uszu (D)
120 (180) +120 (+180)
Neutralizacja Ogłuszenia
Przedłużona Neutralizacja Ogłuszenia
120 (180) +120 (+180)
Neutralizacja Paraliżu
Przedłużona Neutralizacja Paraliżu
120 (180) +120 (+180)
Neutralizacja Wstrząsów
Przedłużona Neutralizacja Wstrząsów
120 (180) +120 (+180)
Wzmocnienie Odp. na Ogień (M)
120 (180) +120 (+180)
Wzmocnienie Odp. na Ogień (D)
Wzmocnienie Odp. na Ogień (BD)
120 (180) +120 (+180)
Wzmocnienie Odp. na Wodę (M)
120 (180) +120 (+180)
Wzmocnienie Odp. na Wodę (D)
Wzmocnienie Odp. na Wodę (BD)
120 (180) +120 (+180)
Wzmocnienie Zdrowia (D)
Przedłużone Wzmocnienie Zdrowia
120 (150) +90 (+120)
Wzr. Zgodn. i Reg. Zdrowia (M)
Wzrost Zgodności (M) / Reg. Zdrowia (M)
Wzrost Zgodności (D) / Reg. Zdrowia (M)
120 (150) +120 (+150)
Fala uderzeniowa echa
0 (0) +0 (+0)
Regeneracja zdrowia (Ś)
0 (0) +0 (+0)
Fale Akustyczne
45 (60) +30 (+45)
Wzmocnienie Zdrowia (M)
0 (0) +0 (+0)
Wzmoc. Odp. na Pioruny (M)
90 (120) +120 (+150)
Reg. Zdrowia (M) + Antidotum
120 (150) +60 (+90)
Mocniejsze Szkodliwe Efekty
Mocniejsze Szkodliwe Efekty Ataków (M)
Mocniejsze Szkodliwe Efekty Ataków (D)
120 (150) +60 (+90)
Wzmocnienie Odp. na Smoki (D)
Wzmocnienie Odp. na Smoki (BD)
0 (0) +0 (+0)
Mniejsze Zużycie Wytrz. (M)
90 (120) +60 (+90)
Wzrost Obrony (D)
Wzrost Obrony (BD)
0 (0) +0 (+0)
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits