Sidebar
Zlecenia
Badania polowe: złoża górnicze
Zdobądź surowce z 6 złóż górniczych.
Postępy 6
40 pkt
Badania polowe: złoża górnicze
Zdobądź surowce z 12 złóż górniczych.
Postępy 12
100 pkt
Badania polowe: sterty kości
Zdobądź surowce z 6 stert kości.
Postępy 6
40 pkt
Badania polowe: sterty kości
Zdobądź surowce z 12 stert kości.
Postępy 12
100 pkt
Badania polowe: flora
Zbierz 4 rośliny.
Postępy 4
30 pkt
Badania polowe: flora
Zbierz 7 roślin.
Postępy 7
60 pkt
Badania polowe: grzyby
Zbierz 4 grzyby.
Postępy 4
30 pkt
Badania polowe: grzyby
Zbierz 7 grzybów.
Postępy 7
60 pkt
Badania polowe: entomologia
Zbierz 3 owady.
Postępy 3
30 pkt
Badania polowe: entomologia
Zbierz 5 owadów.
Postępy 5
60 pkt
Badania polowe: miód
Zbierz miód 3 razy.
Postępy 3
30 pkt
Badania polowe: miód
Zbierz miód 5 razy.
Postępy 5
50 pkt
Patrol: łowy na duże potwory
Upoluj 2 duże potwory.
Postępy 2
120 pkt
Patrol: łowy na duże potwory
Upoluj 1 dużego potwora.
Postępy 1
40 pkt
Patrol: łapka na duże potwory
Złap 1 dużego potwora.
Postępy 1
60 pkt
Patrol: małe potwory
Zabij 8 małych potworów.
Postępy 8
40 pkt
Patrol: małe potwory
Zabij 16 małych potworów.
Postępy 16
100 pkt
Rekonesans: Starodrzew
Ukończ 2 zadania w Starodrzewie.
Postępy 2
60 pkt
Rekonesans: Starodrzew
Ukończ 3 zadania w Starodrzewie.
Postępy 3
100 pkt
Rekonesans: Dzikowieża
Ukończ 2 zadania na Pustkowiu Dzikowieży.
Postępy 2
60 pkt
Rekonesans: Dzikowieża
Ukończ 3 zadania na Pustkowiu Dzikowieży.
Postępy 3
100 pkt
Badania polowe: złoża górnicze
Zdobądź surowce z 9 złóż górniczych.
Postępy 9
60 pkt
Badania polowe: złoża górnicze
Zdobądź surowce z 15 złóż górniczych.
Postępy 15
120 pkt
Badania polowe: sterty kości
Zdobądź surowce z 9 stert kości.
Postępy 9
60 pkt
Badania polowe: sterty kości
Zdobądź surowce z 15 stert kości.
Postępy 15
120 pkt
Badania polowe: flora
Zbierz 5 roślin.
Postępy 5
50 pkt
Badania polowe: flora
Zbierz 8 roślin.
Postępy 8
100 pkt
Badania polowe: grzyby
Zbierz 5 grzybów.
Postępy 5
50 pkt
Badania polowe: grzyby
Zbierz 8 grzybów.
Postępy 8
100 pkt
Badania polowe: entomologia
Zbierz 4 owady.
Postępy 4
50 pkt
Badania polowe: entomologia
Zbierz 7 owadów.
Postępy 7
100 pkt
Badania polowe: miód
Zbierz miód 4 razy.
Postępy 4
50 pkt
Badania polowe: miód
Zbierz miód 7 razy.
Postępy 7
100 pkt
Patrol: łowy na duże potwory
Upoluj 3 duże potwory.
Postępy 3
250 pkt
Patrol: łowy na duże potwory
Upoluj 2 duże potwory.
Postępy 2
140 pkt
Patrol: łapka na duże potwory
Złap 2 duże potwory.
Postępy 2
160 pkt
Patrol: łapka na duże potwory
Złap 1 dużego potwora.
Postępy 1
70 pkt
Patrol: małe potwory
Zabij 10 małych potworów.
Postępy 10
100 pkt
Patrol: małe potwory
Zabij 20 małych potworów.
Postępy 20
150 pkt
Patrol: łowy na wiwerny kłowe
Upoluj 2 duże wiwerny kłowe.
Postępy 2
160 pkt
Patrol: łapka na wiwerny kłowe
Złap 1 dużą wiwernę kłową.
Postępy 1
90 pkt
Patrol: łowy na wiwerny ptasie
Upoluj 2 duże wiwerny ptasie.
Postępy 2
160 pkt
Patrol: łapka na wiwerny ptasie
Złap 1 dużą wiwernę ptasią.
Postępy 1
90 pkt
Patrol: łowy na wiwerny zwaliste
Upoluj 2 duże wiwerny zwaliste.
Postępy 2
180 pkt
Patrol: łapka na wiw. zwaliste
Złap 1 dużą wiwernę zwalistą.
Postępy 1
100 pkt
Patrol: łowy na wiwerny latające
Upoluj 2 duże wiwerny latające.
Postępy 2
180 pkt
Patrol: łapka na wiw. latające
Złap 1 dużą wiwernę latającą.
Postępy 1
100 pkt
Rekonesans: Starodrzew
Ukończ 2 zadania w Starodrzewie.
Postępy 2
100 pkt
Rekonesans: Starodrzew
Ukończ 3 zadania w Starodrzewie.
Postępy 3
180 pkt
Rekonesans: Dzikowieża
Ukończ 2 zadania na Pustkowiu Dzikowieży.
Postępy 2
100 pkt
Rekonesans: Dzikowieża
Ukończ 3 zadania na Pustkowiu Dzikowieży.
Postępy 3
180 pkt
Rekonesans: Pogórze Koralowe
Ukończ 2 zadania na Pogórzu Koralowym.
Postępy 2
100 pkt
Rekonesans: Pogórze Koralowe
Ukończ 3 zadania na Pogórzu Koralowym.
Postępy 3
180 pkt
Rekonesans: Gnijąca Dolina
Ukończ 2 zadania w Gnijącej Dolinie.
Postępy 2
100 pkt
Rekonesans: Gnijąca Dolina
Ukończ 3 zadania w Gnijącej Dolinie.
Postępy 3
180 pkt
Rekonesans: śledztwa
Ukończ 2 śledztwa.
Postępy 2
100 pkt
Rekonesans: śledztwa
Ukończ 3 śledztwa.
Postępy 3
180 pkt
Patrol: łowy na duże potwory
Upoluj 2 duże potwory wysokiego poziomu.
Postępy 2
160 pkt
Patrol: łapka na duże potwory
Złap 1 dużego potwora wysokiego poziomu.
Postępy 1
100 pkt
Patrol: małe potwory
Zabij 10 małych potworów wysokiego poziomu.
Postępy 10
100 pkt
Rekonesans: Starodrzew
Ukończ 2 zadania wysokiego poziomu w Starodrzewie.
Postępy 2
120 pkt
Rekonesans: Dzikowieża
Ukończ 2 zadania wysokiego poziomu na Pustkowiu Dzikowieży.
Postępy 2
120 pkt
Rekonesans: Pogórze Koralowe
Ukończ 2 zadania wysokiego poziomu na Pogórzu Koralowym.
Postępy 2
120 pkt
Rekonesans: Gnijąca Dolina
Ukończ 2 zadania wysokiego poziomu w Gnijącej Dolinie.
Postępy 2
120 pkt
Rekonesans: śledztwa
Ukończ 2 śledztwa wysokiego poziomu.
Postępy 2
120 pkt
Badania polowe: złoża górnicze
Zdobądź surowce z 15 złóż górniczych.
Postępy 15
180 pkt
Badania polowe: sterty kości
Zdobądź surowce z 15 stert kości.
Postępy 15
180 pkt
Badania polowe: flora
Zbierz 8 roślin.
Postępy 8
150 pkt
Badania polowe: grzyby
Zbierz 8 grzybów.
Postępy 8
150 pkt
Badania polowe: entomologia
Zbierz 7 owadów.
Postępy 7
150 pkt
Badania polowe: miód
Zbierz miód 7 razy.
Postępy 7
150 pkt
Patrol: łowy na duże potwory
Upoluj 3 duże potwory wysokiego poziomu.
Postępy 3
300 pkt
Patrol: łapka na duże potwory
Złap 2 duże potwory wysokiego poziomu.
Postępy 2
200 pkt
Patrol: małe potwory
Zabij 20 małych potworów wysokiego poziomu.
Postępy 20
200 pkt
Patrol: łowy na wiwerny kłowe
Upoluj 2 duże wiwerny kłowe wysokiego poziomu.
Postępy 2
300 pkt
Patrol: łapka na wiwerny kłowe
Złap 1 dużą wiwernę kłową wysokiego poziomu.
Postępy 1
150 pkt
Patrol: łowy na wiwerny ptasie
Upoluj 2 duże wiwerny ptasie wysokiego poziomu.
Postępy 2
300 pkt
Patrol: łapka na wiwerny ptasie
Złap 1 dużą wiwernę ptasią wysokiego poziomu.
Postępy 1
150 pkt
Patrol: łowy na wiwerny zwaliste
Upoluj 2 duże wiwerny zwaliste wysokiego poziomu.
Postępy 2
350 pkt
Patrol: łapka na wiw. zwaliste
Złap 1 dużą wiwernę zwalistą wysokiego poziomu.
Postępy 1
200 pkt
Patrol: łowy na wiwerny latające
Upoluj 2 duże wiwerny latające wysokiego poziomu.
Postępy 2
350 pkt
Patrol: łapka na wiw. latające
Złap 1 dużą wiwernę latającą wysokiego poziomu.
Postępy 1
200 pkt
Patrol: łowy na wiwerny rybie
Upoluj 2 duże wiwerny rybie wysokiego poziomu.
Postępy 2
350 pkt
Patrol: łapka na wiwerny rybie
Złap 1 dużą wiwernę rybią wysokiego poziomu.
Postępy 1
200 pkt
Rekonesans: Starodrzew
Ukończ 3 zadania wysokiego poziomu w Starodrzewie.
Postępy 3
200 pkt
Rekonesans: Dzikowieża
Ukończ 3 zadania wysokiego poziomu na Pustkowiu Dzikowieży.
Postępy 3
200 pkt
Rekonesans: Pogórze Koralowe
Ukończ 3 zadania wysokiego poziomu na Pogórzu Koralowym.
Postępy 3
200 pkt
Rekonesans: Gnijąca Dolina
Ukończ 3 zadania wysokiego poziomu w Gnijącej Dolinie.
Postępy 3
200 pkt
Rekonesans: Zacisze Starszych
Ukończ 3 zadania wysokiego poziomu w Zaciszu Starszych.
Postępy 3
240 pkt
Rekonesans: śledztwa
Ukończ 3 śledztwa wysokiego poziomu.
Postępy 3
200 pkt
Patrol: Starsze Smoki
Zabij 2 Starsze Smoki wysokiego poziomu.
Postępy 2
400 pkt
Badania polowe: złoża górnicze
Zdobądź surowce z 21 złóż górniczych.
Postępy 21
250 pkt
Badania polowe: sterty kości
Zdobądź surowce z 21 stert kości.
Postępy 21
250 pkt
Badania polowe: flora
Zbierz 12 roślin.
Postępy 12
200 pkt
Badania polowe: grzyby
Zbierz 12 grzybów.
Postępy 12
200 pkt
Badania polowe: entomologia
Zbierz 10 owadów.
Postępy 10
200 pkt
Badania polowe: miód
Zbierz miód 10 razy.
Postępy 10
200 pkt
Patrol: łowy na duże potwory
Upoluj 4 duże potwory wysokiego poziomu.
Postępy 4
450 pkt
Patrol: łapka na duże potwory
Złap 3 duże potwory wysokiego poziomu.
Postępy 3
350 pkt
Patrol: małe potwory
Zabij 30 małych potworów wysokiego poziomu.
Postępy 30
340 pkt
Patrol: łowy na wiwerny kłowe
Upoluj 3 duże wiwerny kłowe wysokiego poziomu.
Postępy 3
550 pkt
Patrol: łapka na wiwerny kłowe
Złap 2 duże wiwerny kłowe wysokiego poziomu.
Postępy 2
450 pkt
Patrol: łowy na wiwerny ptasie
Upoluj 3 duże wiwerny ptasie wysokiego poziomu.
Postępy 3
550 pkt
Patrol: łapka na wiwerny ptasie
Złap 2 duże wiwerny ptasie wysokiego poziomu.
Postępy 2
450 pkt
Patrol: łowy na wiwerny zwaliste
Upoluj 3 duże wiwerny zwaliste wysokiego poziomu.
Postępy 3
600 pkt
Patrol: łapka na wiw. zwaliste
Złap 2 duże wiwerny zwaliste wysokiego poziomu.
Postępy 2
500 pkt
Patrol: łowy na wiwerny latające
Upoluj 3 duże wiwerny latające wysokiego poziomu.
Postępy 3
600 pkt
Patrol: łapka na wiw. latające
Złap 2 duże wiwerny latające wysokiego poziomu.
Postępy 2
500 pkt
Patrol: łowy na wiwerny rybie
Upoluj 3 duże wiwerny rybie wysokiego poziomu.
Postępy 3
600 pkt
Patrol: łapka na wiwerny rybie
Złap 2 duże wiwerny rybie wysokiego poziomu.
Postępy 2
500 pkt
Patrol: Starsze Smoki
Zabij 3 Starsze Smoki wysokiego poziomu.
Postępy 3
800 pkt
Rekonesans: Starodrzew
Ukończ 4 zadania wysokiego poziomu w Starodrzewie.
Postępy 4
300 pkt
Rekonesans: Dzikowieża
Ukończ 4 zadania wysokiego poziomu na Pustkowiu Dzikowieży.
Postępy 4
300 pkt
Rekonesans: Pogórze Koralowe
Ukończ 4 zadania wysokiego poziomu na Pogórzu Koralowym.
Postępy 4
300 pkt
Rekonesans: Gnijąca Dolina
Ukończ 4 zadania wysokiego poziomu w Gnijącej Dolinie.
Postępy 4
300 pkt
Rekonesans: Zacisze Starszych
Ukończ 4 zadania wysokiego poziomu w Zaciszu Starszych.
Postępy 4
350 pkt
Rekonesans: śledztwa
Ukończ 4 śledztwa wysokiego poziomu.
Postępy 4
300 pkt
Kultura: Pustkowie Dzikowieży
Złap 3 obrońców.
Postępy 3
200 pkt
Kultura: Pustkowie Dzikowieży II
Zgłoś się do obrońców w ich osadzie.
Postępy 1
200 pkt
Kultura: język Gajalaków
Zbierz 10 śladów Gajalaków.
Postępy 10
400 pkt
Kultura: język Gajalaków II
Odkryj osadę Gajalaków.
Postępy 1
400 pkt
Wsparcie: różowy parexus
Złap różowego parexusa.
Postępy 1
200 pkt
Wsparcie: ryba sushi
Złap rybę sushi.
Postępy 1
200 pkt
Wsparcie: ryba prochowa
Złap rybę prochową.
Postępy 1
400 pkt
Wsparcie: złota rybka
Złap złotą rybkę.
Postępy 1
400 pkt
Wsparcie: platynówka
Złap platynówkę.
Postępy 1
600 pkt
Wsparcie: leśny pteryx
Złap leśnego pteryxa.
Postępy 1
200 pkt
Wsparcie: mrówki tragarze
Złap 9 mrówek tragarzy.
Postępy 9
200 pkt
Wsparcie: pełzacz
Złap 3 pełzacze.
Postępy 3
200 pkt
Wsparcie: scavantule
Złap 5 scavantul.
Postępy 5
400 pkt
Wsparcie: bombożuk
Złap bombożuka.
Postępy 1
400 pkt
Wsparcie: łapanie prastarego
Złap tak zwane prastare stworzenie z Nowego Świata.
Postępy 1
800 pkt
Wsparcie: ptak widmo
Złap przedstawiciela lokalnej fauny znanego jako ptak widmo.
Postępy 1
800 pkt
Odbuduj obóz w Starodrzewie
Zabezpiecz miejsce pod obóz.
Postępy 1
200 pkt
Pomoc badawcza: chwytanie
Schwytaj stworzenie z innego świata. Wskazówka: zajrzyj do przewodnika polowego.
Postępy 1
800 pkt
Wsparcie: szklany parexus
Złap szklanego parexusa.
Postępy 1
400 pkt
Wsparcie: tajemnicza ryba
Złap tajemniczą rybę ze Szronistego Brzegu.
Postępy 1
800 pkt
Wsparcie: pingwin bajowy
Złap 3 pingwiny bajowe.
Postępy 3
400 pkt
Wsparcie: tajemnicze zwierzę
Złap tajemniczy okaz fauny ze Szronistego Brzegu.
Postępy 1
800 pkt
Wsparcie: ostrzalnik
Złów ostrzalnika wartego złotej korony.
Postępy 1
600 pkt
Wsparcie: wybucharowana
Złów wybucharowanę wartą złotej korony.
Postępy 1
600 pkt
Wsparcie: szklany parexus
Złów szklanego parexusa wartego złotej korony.
Postępy 1
800 pkt
Wsparcie: mucha pogodynka
Złów muchę pogodynkę wartą złotej korony.
Postępy 1
1200 pkt
Wsparcie: szykowny ptak koralowy
Złów szykownego ptaka koralowego wartego złotej korony.
Postępy 1
1200 pkt
Wsparcie: pingwin bajowy
Złów pingwina bajowego wartego złotej korony.
Postępy 1
800 pkt
Badania polowe: złoża górnicze
Zdobądź surowce z 12 złóż górniczych.
Postępy 12
200 pkt
Badania polowe: sterty kości
Zdobądź surowce z 12 stert kości.
Postępy 12
200 pkt
Badania polowe: flora
Zbierz 8 roślin.
Postępy 8
160 pkt
Badania polowe: grzyby
Zbierz 8 grzybów.
Postępy 8
160 pkt
Badania polowe: entomologia
Zbierz 6 owadów.
Postępy 6
160 pkt
Badania polowe: miód
Zbierz miód 6 razy.
Postępy 6
160 pkt
Patrol: łowy na duże potwory
Upoluj 3 duże potwory rangi mistrzowskiej.
Postępy 3
250 pkt
Patrol: łapka na duże potwory
Złap 3 duże potwory rangi mistrzowskiej.
Postępy 3
300 pkt
Patrol: małe potwory
Zabij 10 małych potworów rangi mistrzowskiej.
Postępy 10
180 pkt
Patrol: łowy na wiwerny kłowe
Upoluj 2 duże wiwerny kłowe rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
350 pkt
Patrol: łapka na wiwerny kłowe
Złap 2 duże wiwerny kłowe rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
400 pkt
Patrol: łowy na wiwerny ptasie
Upoluj 2 duże wiwerny ptasie rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
350 pkt
Patrol: łapka na wiwerny ptasie
Złap 2 duże wiwerny ptasie rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
400 pkt
Patrol: łowy na wiwerny zwaliste
Upoluj 2 duże wiwerny zwaliste rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
400 pkt
Patrol: łapka na wiwerny zwaliste
Złap 2 duże wiwerny zwaliste rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
450 pkt
Patrol: łowy na wiwerny rybie
Upoluj 2 duże wiwerny rybie rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
400 pkt
Patrol: łapka na wiwerny rybie
Złap 2 duże wiwerny rybie rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
450 pkt
Rekonesans: Starodrzew
Ukończ 2 zadania rangi mistrzowskiej w Starodrzewie.
Postępy 2
180 pkt
Rekonesans: Dzikowieża
Ukończ 2 zadania rangi mistrzowskiej na Pustkowiu Dzikowieży.
Postępy 2
180 pkt
Rekonesans: Pogórze Koralowe
Ukończ 2 zadania rangi mistrzowskiej na Pogórzu Koralowym.
Postępy 2
180 pkt
Rekonesans: Gnijąca Dolina
Ukończ 2 zadania rangi mistrzowskiej w Gnijącej Dolinie.
Postępy 2
180 pkt
Rekonesans: Zacisze Starszych
Ukończ 2 zadania rangi mistrzowskiej w Zaciszu Starszych.
Postępy 2
180 pkt
Rekonesans: śledztwa
Ukończ 2 śledztwa rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
180 pkt
Rekonesans: Szronisty Brzeg
Ukończ 2 zadania rangi mistrzowskiej na Szronistym Brzegu.
Postępy 2
220 pkt
Patrol: łowy na wiwerny latające
Upoluj 2 duże wiwerny latające rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
450 pkt
Patrol: łapka na wiwerny latające
Złap 2 duże wiwerny latające rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
500 pkt
Patrol: łowy na duże potwory
Upoluj 6 dużych potworów rangi mistrzowskiej.
Postępy 6
500 pkt
Patrol: łowy na wiwerny kłowe
Upoluj 4 duże wiwerny kłowe rangi mistrzowskiej.
Postępy 4
600 pkt
Patrol: łowy na wiwerny ptasie
Upoluj 4 duże wiwerny ptasie rangi mistrzowskiej.
Postępy 4
600 pkt
Patrol: łowy na wiwerny zwaliste
Upoluj 4 duże wiwerny zwaliste rangi mistrzowskiej.
Postępy 4
700 pkt
Patrol: łowy na wiwerny latające
Upoluj 4 duże wiwerny latające rangi mistrzowskiej.
Postępy 4
800 pkt
Patrol: łowy na wiwerny rybie
Upoluj 4 duże wiwerny rybie rangi mistrzowskiej.
Postępy 4
700 pkt
Patrol: Starsze Smoki
Zabij 2 Starsze Smoki rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
500 pkt
Patrol: Starsze Smoki
Zabij 4 Starsze Smoki rangi mistrzowskiej.
Postępy 4
900 pkt
Ekologia: upoluj zahartowanego potwora
Upoluj 2 duże zahartowane potwory rangi mistrzowskiej.
Postępy 2
550 pkt
Ekologia: upoluj zahartowanego potwora
Upoluj 4 duże zahartowane potwory rangi mistrzowskiej.
Postępy 4
1000 pkt
Kultura: Szronisty Brzeg
Wyrusz na ekspedycję na Szronisty Brzeg i upoluj jednego dużego potwora.
Postępy 1
100 pkt
Kultura: Szronisty Brzeg II
Idź do osady Boaboa i weź udział w zebraniu ich rady.
Postępy 1
100 pkt
Kultura: Szronisty Brzeg III
Ukończ zadanie M2 Wspólnymi siłami.
Postępy 1
100 pkt
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits