Sidebar
Talon ogonowca
Dowód przyjaźni z Lynianami z nowego kontynentu. Pokaż go Kowalowi i zobacz, co się stanie!
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
2,000 z
Kup
200 z
Sprzedaj
Where to find Talon ogonowca
★4 Trubadurzy w tarapatach Nagrody za zadanie x1 100%
★6 Gajalakowie na gigancie! Nagrody za zadanie x1 5%
★4 Trubadurzy w tarapatach Nagrody za zadanie x1 1%
Wys. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Starodrzew 1★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Starodrzew 1★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Starodrzew 1★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Starodrzew 1★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 4%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 4%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 3%
Wys. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 1★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 1★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 1★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 1★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 3%
Wys. poziom Pogórze Koralowe 2★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Pogórze Koralowe 2★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Pogórze Koralowe 2★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Pogórze Koralowe 2★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 2★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 2★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 3★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 3★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 3★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 3★ Safari ogonowców x1 3%
Wys. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 2★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 2★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 2★ Safari ogonowców x1 5%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 3%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 3%
Wys. poziom Zacisze Starszych 3★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Zacisze Starszych 3★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Zacisze Starszych 3★ Safari ogonowców x1 5%
Wys. poziom Zacisze Starszych 3★ Safari ogonowców x1 5%
What Talon ogonowca is used for
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits