Sidebar
Skills List
Skill Name
Odporność na Truciznę
Poz. 1 Zmniejsza liczbę razy otrzymywania obrażeń od trucizn.
Poz. 2 Znacznie zmniejsza liczbę razy otrzymywania obrażeń od trucizn.
Poz. 3 Zapobiega zatruciu.
Odporność na Paraliż
Poz. 1 Skraca czas trwania paraliżu o 30%.
Poz. 2 Skraca czas trwania paraliżu o 60%.
Poz. 3 Zapobiega paraliżowi.
Odporność na Uśpienie
Poz. 1 Skraca czas trwania uśpienia o 30%.
Poz. 2 Skraca czas trwania uśpienia o 60%.
Poz. 3 Zapobiega uśpieniu.
Odporność na Ogłuszenie
Poz. 1 Skraca czas trwania ogłuszenia o 60%.
Poz. 2 Skraca czas trwania ogłuszenia o 90%.
Poz. 3 Zapobiega ogłuszeniu.
Odporność na Wydzieliny
Poz. 1 Zmniejsza ograniczenia szybkości ruchu i uników.
Odporność na Wybuch
Poz. 1 Opóźnia wybuchoplagę i zmniejsza obrażenia od wybuchu.
Poz. 2 Znacznie opóźnia wybuchoplagę i znacznie zmniejsza obrażenia od wybuchu.
Poz. 3 Zapobiega wybuchopladze.
Odporność na Krwawienie
Poz. 1 Zmniejsza obrażenia podczas krwawienia.
Poz. 2 Znacznie zmniejsza obrażenia podczas krwawienia.
Poz. 3 Zapobiega krwawieniu.
Żelazna Skóra
Poz. 1 Skraca czas trwania efektu Spadek Obrony o 50%.
Poz. 2 Skraca czas trwania efektu Spadek Obrony o 75%.
Poz. 3 Zapobiega Spadkowi Obrony.
Zatyczki do Uszu
Poz. 1 Zmniejsza nieco efekty słabych ryków potworów.
Poz. 2 Zmniejsza efekty słabych ryków potworów.
Poz. 3 Neutralizuje słabe ryki potworów.
Poz. 4 Neutralizuje słabe ryki potworów i zmniejsza efekty silnych ryków potworów.
Poz. 5 Neutralizuje słabe i silne ryki potworów.
Wiatrochron
Poz. 1 Zmniejsza nieco efekty delikatnego naporu wiatru.
Poz. 2 Zmniejsza efekty delikatnego naporu wiatru.
Poz. 3 Neutralizuje delikatny napór wiatru.
Poz. 4 Neutralizuje delikatny napór wiatru i zmniejsza efekty silnego naporu wiatru.
Poz. 5 Neutralizuje delikatny i silny napór wiatru.
Odporność na Wstrząsy
Poz. 1 Neutralizuje słabe wstrząsy ziemi.
Poz. 2 Neutralizuje słabe wstrząsy ziemi i zmniejsza efekty silnych wstrząsów ziemi.
Poz. 3 Neutralizuje słabe i silne wstrząsy ziemi.
Gnojomistrz
Poz. 1 Sprawia, że gnojowe strąki do procy skuteczniej odstraszają potwory.
Ekspert Wydzielinowy
Poz. 1 Neutralizuje obrażenia zadawane przez wydzieliny i zmniejsza obrażenia zadawane przez kwasy.
Ochrona Termiczna
Poz. 1 Neutralizuje obrażenia cieplne.
Wzmocnienie Ataku
Poz. 1 Atak +3
Poz. 2 Atak +6
Poz. 3 Atak +9
Poz. 4 Atak +12 Zgodność +5%
Poz. 5 Atak +15 Zgodność +5%
Poz. 6 Atak +18 Zgodność +5%
Poz. 7 Atak +21 Zgodność +5%
Wzmocnienie Obrony
Poz. 1 Obrona +5
Poz. 2 Obrona +10
Poz. 3 Obrona +5% Premia: +10
Poz. 4 Obrona +5 Premia: +20 Wsz. odporności na żywioły +3
Poz. 5 Obrona +8 Premia: +20 Wsz. odporności na żywioły +3
Poz. 6 Obrona +8 Premia: +35 Wsz. odporności na żywioły +5
Poz. 7 Obrona +10 Premia: +35 Wsz. odporności na żywioły +5
Wzmocnienie Zdrowia
Poz. 1 Zdrowie +15
Poz. 2 Zdrowie +30
Poz. 3 Zdrowie +50
Wzrost Regeneracji
Poz. 1 Regeneracja +10%
Poz. 2 Regeneracja +20%
Poz. 3 Regeneracja +30%
Szybkość Regeneracji
Poz. 1 Dwukrotnie zwiększa szybkość regeneracji odzyskiwalnego zdrowia.
Poz. 2 Trzykrotnie zwiększa szybkość regeneracji odzyskiwalnego zdrowia.
Poz. 3 Czterokrotnie zwiększa szybkość regeneracji odzyskiwalnego zdrowia.
Odporność na Ogień
Poz. 1 Odporność na ogień +6
Poz. 2 Odporność na ogień +12
Poz. 3 Odporność na ogień +20 Obrona +10
Odporność na Wodę
Poz. 1 Odporność na Wodę +6
Poz. 2 Odporność na wodę +12
Poz. 3 Odporność na wodę +20 Obrona +10
Odporność na Lód
Poz. 1 Odporność na lód +6
Poz. 2 Odporność na lód +12
Poz. 3 Odporność na lód +20 Obrona +10
Odporność na Pioruny
Poz. 1 Odporność na pioruny +6
Poz. 2 Odporność na pioruny +12
Poz. 3 Odporność na pioruny +20 Obrona +10
Odporność na Smoki
Poz. 1 Odporność na smoki +6
Poz. 2 Odporność na smoki +12
Poz. 3 Odporność na smoki +20 Obrona +10
Odporność na Plagę
Poz. 1 Skraca czas trwania wszystkich plag żywiołów o 50%.
Poz. 2 Skraca czas trwania wszystkich plag żywiołów o 75%.
Poz. 3 Neutralizuje wszystkie plagi żywiołów.
Atak Ogniem
Poz. 1 Atak ogniem +30
Poz. 2 Atak ogniem +60
Poz. 3 Atak ogniem +100
Poz. 4 Atak ogniem +5% Premia: +100
Poz. 5 Atak ogniem +10% Premia: +100
Poz. 6 Atak ogniem +20% Premia: +100
Atak Wodą
Poz. 1 Atak wodą +30
Poz. 2 Atak wodą +60
Poz. 3 Atak wodą +100
Poz. 4 Atak wodą +5% Premia: +100
Poz. 5 Atak wodą +10% Premia: +100
Poz. 6 Atak wodą +20% Premia: +100
Atak Lodem
Poz. 1 Atak lodem +30
Poz. 2 Atak lodem +60
Poz. 3 Atak lodem +100
Poz. 4 Atak lodem +5% Premia: +100
Poz. 5 Atak lodem +10% Premia: +100
Poz. 6 Atak lodem +20% Premia: +100
Atak Piorunem
Poz. 1 Atak piorunem +30
Poz. 2 Atak piorunem +60
Poz. 3 Atak piorunem +100
Poz. 4 Atak piorunem +5% Premia: +100
Poz. 5 Atak piorunem +10% Premia: +100
Poz. 6 Atak piorunem +20% Premia: +100
Smoczy Atak
Poz. 1 Smoczy atak +30
Poz. 2 Smoczy atak +60
Poz. 3 Smoczy atak +100
Poz. 4 Smoczy atak +5% Premia: +100
Poz. 5 Smoczy atak +10% Premia: +100
Poz. 6 Smoczy atak +20% Premia: +100
Atak Trucizną
Poz. 1 Akumulacja trucizny +5% Premia: +10
Poz. 2 Akumulacja trucizny +10% Premia: +10
Poz. 3 Akumulacja trucizny +20% Premia: +10
Poz. 4 Akumulacja trucizny +30% Premia: +10
Atak Paraliżem
Poz. 1 Akumulacja paraliżu +5% Premia: +10
Poz. 2 Akumulacja paraliżu +10% Premia: +10
Poz. 3 Akumulacja paraliżu +20% Premia: +10
Poz. 4 Akumulacja paraliżu +30% Premia: +10
Atak Uśpieniem
Poz. 1 Akumulacja uśpienia +5% Premia: +10
Poz. 2 Akumulacja uśpienia +10% Premia: +10
Poz. 3 Akumulacja uśpienia +20% Premia: +10
Poz. 4 Akumulacja uśpienia +30% Premia: +10
Atak Wybuchem
Poz. 1 Akumulacja wybuchu +5% Premia: +10
Poz. 2 Akumulacja wybuchu +10% Premia: +10
Poz. 3 Akumulacja wybuchu +20% Premia: +10
Poz. 4 Akumulacja wybuchu +30% Premia: +10
Normalne Strzały
Poz. 1 Zwiększa siłę normalnej amunicji i normalnych strzał.
Poz. 2 Znacząco zwiększa siłę normalnej amunicji i normalnych strzał.
Przebijające strzały
Poz. 1 Zwiększa siłę amunicji przebijającej i przebijacza smoków.
Poz. 2 Zwiększa siłę amunicji przebijającej i przebijacza smoków.
Strzały Mocy/Rozrzutowe
Poz. 1 Zwiększa siłę amunicji rozrzutowej, strzału mocy i tysiąca smoków.
Poz. 2 Znacznie zwiększa siłę amunicji rozrzutowej, strzału mocy i tysiąca smoków.
Funkcja Trucizny
Poz. 1 Pozwala używać powłoki trującej.
Funkcja Paraliżu
Poz. 1 Pozwala używać powłoki paraliżującej.
Funkcja Uśpienia
Poz. 1 Pozwala używać powłoki usypiającej.
Funkcja Wybuchu
Poz. 1 Pozwala używać powłoki wybuchowej.
Wolny żywioł/Amunicja
Poz. 1 Uwalnia 33% ukrytego żywiołu i powiększa magazynek dla niektórych rodzajów amunicji.
Poz. 2 Uwalnia 66% ukrytego żywiołu i powiększa magazynek dla wielu rodzajów amunicji.
Poz. 3 Uwalnia 100% ukrytego żywiołu i powiększa magazynek dla większości rodzajów amunicji.
Krytyczne Oko
Poz. 1 Zgodność +5%
Poz. 2 Zgodność +10%
Poz. 3 Zgodność +15%
Poz. 4 Zgodność +20%
Poz. 5 Zgodność +25%
Poz. 6 Zgodność +30%
Poz. 7 Zgodność +40%
Wzmocnienie Krytyków
Poz. 1 Zwiększa obrażenia zadawane przez trafienia krytyczne do 30%.
Poz. 2 Zwiększa obrażenia zadawane przez trafienia krytyczne do 35%.
Poz. 3 Zwiększa obrażenia zadawane przez trafienia krytyczne do 40%.
Wykorzystanie Słabości
Poz. 1 Trafienia w słaby punkt mają o 10% większą zgodność, dodatkowe 5% za ranne części.
Poz. 2 Trafienia w słaby punkt mają o 15% większą zgodność, dodatkowe 15% za ranne części.
Poz. 3 Trafienia w słaby punkt mają o 30% większą zgodność, dodatkowe 20% za ranne części.
Skupienie
Poz. 1 Zwiększa szybkość wypełniania paska o 5% i zmniejsza czas ładowania o 5%.
Poz. 2 Zwiększa szybkość wypełniania paska o 10% i zmniejsza czas ładowania o 10%.
Poz. 3 Zwiększa szybkość wypełniania paska o 20% i zmniejsza czas ładowania o 15%.
Przedłużenie Mocy
Poz. 1 Nieznacznie zwiększa czas działania wzmocnień broni.
Poz. 2 Zwiększa czas działania wzmocnień broni.
Poz. 3 Znacznie zwiększa czas działania wzmocnień broni.
Rękodzieło
Poz. 1 Ostrość broni +10
Poz. 2 Ostrość broni +20
Poz. 3 Ostrość broni +30
Poz. 4 Ostrość broni +40
Poz. 5 Ostrość broni +50
Dobycie Krytyczne
Poz. 1 Zgodność ataków z dobyciem +30%
Poz. 2 Zgodność ataków z dobyciem +60%
Poz. 3 Zgodność ataków z dobyciem +100%
Rozłamywacz
Poz. 1 Obrażenia części ciała +10%
Poz. 2 Obrażenia części ciała +20%
Poz. 3 Obrażenia części ciała +30%
Powalacz
Poz. 1 Moc ogłuszenia +20%
Poz. 2 Moc ogłuszenia +30%
Poz. 3 Moc ogłuszenia +40%
Poz. 4 Moc ogłuszenia +50%
Poz. 5 Moc ogłuszenia +60%
Kradzież Wytrzymałości
Poz. 1 Moc wyczerpania +20%
Poz. 2 Moc wyczerpania +30%
Poz. 3 Moc wyczerpania +40%
Poz. 4 Moc wyczerpania +50%
Poz. 5 Moc wyczerpania +60%
Mistrz Dosiadania
Poz. 1 Ułatwia wskakiwanie na potwory i wywracanie potworów, które udało ci się dosiąść.
Wzlot
Poz. 1 Siła ataku z wyskoku +30%
Uśpiona Moc
Poz. 1 Po aktywacji zwiększa zgodność o 10% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 2 Po aktywacji zwiększa zgodność o 20% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 3 Po aktywacji zwiększa zgodność o 30% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 50%.
Poz. 4 Po aktywacji zwiększa zgodność o 40% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 50%.
Poz. 5 Po aktywacji zwiększa zgodność o 50% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 50%.
Poz. 6 Po aktywacji zwiększa zgodność o 50% i zmniejsza spadek wytrz. o 50%. Łatwiejsza aktywacja.
Poz. 7 Po aktywacji zwiększa zgodność o 60% i zmniejsza spadek wytrz. o 50%. Łatwiejsza aktywacja.
Podżegacz
Poz. 1 Po aktywacji przyznaje atak +4 i zwiększa zgodność o 5%.
Poz. 2 Po aktywacji przyznaje atak +8 i zwiększa zgodność o 5%.
Poz. 3 Po aktywacji przyznaje atak +12 i zwiększa zgodność o 7%.
Poz. 4 Po aktywacji przyznaje atak +16 i zwiększa zgodność o 7%.
Poz. 5 Po aktywacji przyznaje atak +20 i zwiększa zgodność o 10%.
Poz. 6 Po aktywacji przyznaje atak +24 i zwiększa zgodność o 15%.
Poz. 7 Po aktywacji przyznaje atak +28 i zwiększa zgodność o 20%.
Szczyt Możliwości
Poz. 1 Po aktywacji przyznaje atak +5.
Poz. 2 Po aktywacji przyznaje atak +10.
Poz. 3 Po aktywacji przyznaje atak +20.
Wyczyny
Poz. 1 Po aktywacji zwiększa obronę o 50 punktów.
Poz. 2 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 5% i zwiększa obronę o 50 punktów.
Poz. 3 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 5% i zwiększa obronę o 100 punktów.
Poz. 4 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 10% i zwiększa obronę o 100 punktów.
Poz. 5 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 15% i zwiększa obronę o 100 punktów.
Poz. 6 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 25% i zwiększa obronę o 150 punktów.
Poz. 7 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 40% i zwiększa obronę o 150 punktów.
Wzmocnienie
Poz. 1 Przy każdym użyciu zwiększa atak o 10% i obronę o 15%.
Uraza
Poz. 1 Po aktywacji przyznaje atak +5.
Poz. 2 Po aktywacji przyznaje atak +10.
Poz. 3 Po aktywacji przyznaje atak +15.
Poz. 4 Po aktywacji przyznaje atak +20.
Poz. 5 Po aktywacji przyznaje atak +25.
Ożywienie
Poz. 1 Po aktywacji znacznie zwiększa czas nietykalności przy uniku i zmniejsza spadek wytrzymałości.
Wirtuoz Rogu
Poz. 1 Wydłuża czas trwania efektów melodii i zwiększa regenerację zdrowia.
Poz. 2 Znacznie zwiększa czas trwania efektów melodii zagranych na rogu łowieckim.
Zwiększenie Pojemności
Poz. 1 Pojemność magazynka +1
Moc Amunicji Specjalnej
Poz. 1 Zwiększa moc specjalnej amunicji do łukodziałka, tysiąca smoków i przebijacza smoków o 10%.
Poz. 2 Zwiększa moc specjalnej amunicji do łukodziałka, tysiąca smoków i przebijacza smoków o 20%.
Artyleria
Poz. 1 Zwiększa siłę wszystkich ataków o 10% i skraca czas odnowienia ognia wiwerny o 15%.
Poz. 2 Zwiększa siłę wszystkich ataków o 20% i skraca czas odnowienia ognia wiwerny o 30%.
Poz. 3 Zwiększa siłę wszystkich ataków o 30% i skraca czas odnowienia ognia wiwerny o 50%.
Poz. 4 Zwiększa siłę wszystkich ataków o 40% i skraca czas odnowienia ognia wiwerny o 60%.
Poz. 5 Zwiększa siłę wszystkich ataków o 50% i skraca czas odnowienia ognia wiwerny o 70%.
Ciężka Artyleria
Poz. 1 Siła ognia +50%
Poz. 2 Siła ognia +100%
Maratończyk
Poz. 1 Zmniejsza rozciągnięty w czasie spadek wytrzymałości o 15%.
Poz. 2 Zmniejsza rozciągnięty w czasie spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 3 Zmniejsza rozciągnięty w czasie spadek wytrzymałości o 50%.
Tężyzna
Poz. 1 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 10%.
Poz. 2 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 20%.
Poz. 3 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 4 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 40%.
Poz. 5 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 50%.
Skok Wiary
Poz. 1 Pozwala na Skok Wiary
Przypływ Wytrzymałości
Poz. 1 Szybkość regeneracji wytrzymałości +10%
Poz. 2 Szybkość regeneracji wytrzymałości +20%
Poz. 3 Szybkość regeneracji wytrzymałości +30%
Odporność na Głód
Poz. 1 Przedłuża czas, po którym maksymalna wytrzymałość zaczyna spadać o 50%.
Poz. 2 Przedłuża czas, po którym maksymalna wytrzymałość zaczyna spadać o 100%.
Poz. 3 Sprawia, że twoja maksymalna wytrzymałość nie będzie spadała.
Czas na Unik
Poz. 1 Bardzo nieznacznie wydłuża czas nietykalności.
Poz. 2 Nieznacznie wydłuża czas nietykalności.
Poz. 3 Wydłuża czas nietykalności.
Poz. 4 Znacząco wydłuża czas nietykalności.
Poz. 5 Drastycznie wydłuża czas nietykalności.
Wydłużenie Uniku
Poz. 1 Zwiększa nieco zasięg uników.
Poz. 2 Zwiększa zasięg uników.
Poz. 3 Znacząco zwiększa zasięg uników.
Garda
Poz. 1 Bardzo nieznacznie zmniejsza energię ataków.
Poz. 2 Nieznacznie zmniejsza energię ataków i zmniejsza spadek wytrzymałości o 15%.
Poz. 3 Znacząco zmniejsza energię ataków i zmniejsza spadek wytrzymałości o 15%.
Poz. 4 Znacząco zmniejsza energię ataków i zmniejsza spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 5 Drastycznie zmniejsza energię ataków i zmniejsza spadek wytrzymałości o 50%.
Szybkie Chowanie
Poz. 1 Nieznacznie przyspiesza chowanie broni.
Poz. 2 Umiarkowanie przyspiesza chowanie broni.
Poz. 3 Znacząco przyspiesza chowanie broni.
Duży Zasięg
Poz. 1 Przedmioty działają na pobliskich sojuszników z 33% efektywnością.
Poz. 2 Przedmioty działają na sojuszni- ków z 33% efektywnością na większym obszarze.
Poz. 3 Przedmioty działają na sojuszni- ków z 66% efektywnością na większym obszarze.
Poz. 4 Przedmioty działają na sojuszni- ków z 66% efektywnością na znacznie większym obszarze.
Poz. 5 Przedmioty działają na sojuszni- ków z pełną efektywnością na znacznie większym obszarze.
Długie Trwanie
Poz. 1 Czas trwania efektów przedmiotu +10%
Poz. 2 Czas trwania efektów przedmiotu +25%
Poz. 3 Czas trwania efektów przedmiotu +50%
Darmowy Posiłek
Poz. 1 Szansa na aktywację wynosi 25%.
Poz. 2 Szansa na aktywację wynosi 50%.
Poz. 3 Szansa na aktywację wynosi 75%.
Szybkie Jedzenie
Poz. 1 Nieznacznie przyśpiesza używanie przedmiotów.
Poz. 2 Umiarkowanie przyśpiesza używanie przedmiotów.
Poz. 3 Znacznie przyśpiesza używanie przedmiotów.
Szybkie Ostrzenie
Poz. 1 Usuwa z procesu ostrzenia jeden cykl.
Poz. 2 Usuwa z procesu ostrzenia dwa cykle.
Poz. 3 Usuwa z procesu ostrzenia trzy cykle.
Bombardier
Poz. 1 Moc wybuchu +10%
Poz. 2 Moc wybuchu +20%
Poz. 3 Moc wybuchu +30%
Poz. 4 Moc wybuchu +40%
Poz. 5 Moc wybuchu +50%
Grzybomanta
Poz. 1 Pozwala ci trawić niebieskie grzyby i muchomory.
Poz. 2 Dodatkowo pozwala ci trawić nitrogrzyby i paragrzyby.
Poz. 3 Dodatkowo pozwala ci trawić mandragorę, diabelską plagę i euforogrzyby.
Mistrz Rybołówstwa
Poz. 1 Daje ci więcej czasu, by ściągnąć rybę, i ułatwia łapanie dużych ryb.
Mistrz Grillowania
Poz. 1 Ułatwia przyrządzanie dobrze wysmażonych steków.
Profesjonalny Tragarz
Poz. 1 Zwiększa szybkość ruchu podczas transportu i skraca czas oczekiwania po lądowaniu.
Mistrz Zbieractwa
Poz. 1 Przyspiesza zbieranie surowców i zapobiega odepchnięciu, kiedy to robisz.
Łowca Miodu
Poz. 1 Jedna dodatkowa porcja miodu przy każdej próbie pozyskania.
Spec od Wycinania
Poz. 1 Zapobiega odepchnięciu podczas wycinania części potworów.
Boskie Błogosławieństwo
Poz. 1 Kiedy jest aktywna, zmniejsza otrzymywane obrażenia o 15%.
Poz. 2 Kiedy jest aktywna, zmniejsza otrzymywane obrażenia o 30%.
Poz. 3 Kiedy jest aktywna, zmniejsza otrzymywane obrażenia o 50%.
Poz. 4 Kiedy jest aktywna, zmniejsza otrzymywane obrażenia o 60%.
Poz. 5 Kiedy jest aktywna, zmniejsza otrzymywane obrażenia o 60%. Ułatwia aktywację umiejętności.
Mobilizacja Koleżkotów
Poz. 1 Zwiększa siłę ataku i obronę koleżkota o 5%.
Poz. 2 Zwiększa siłę ataku i obrony koleżkota o 10%.
Poz. 3 Zwiększa siłę ataku i obrony koleżkota o 15%.
Poz. 4 Zwiększa siłę ataku i obrony koleżkota o 20%.
Poz. 5 Zwiększa siłę ataku i obrony koleżkota o 25%.
Botanik
Poz. 1 Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół.
Poz. 2 Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół, owoców i nasion.
Poz. 3 Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół, owoców, nasion i owadów.
Poz. 4 Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół, owoców, nasion, owadów i grzybów.
Geolog
Poz. 1 Pozwala pozyskiwać zasoby ze stert kości jeden raz dodatkowo.
Poz. 2 Pozwala pozyskiwać zasoby ze stert kości i punktów pozyskiwania jeden raz dodatkowo.
Poz. 3 Pozwala pozyskiwać zasoby jeden raz dodatkowo przy punktach po- zyskiwania, złożach i kościach.
Maksymalna Moc
Poz. 1 Po aktywacji zwiększa zgodność o 10%.
Poz. 2 Po aktywacji zwiększa zgodność o 20%.
Poz. 3 Po aktywacji zwiększa zgodność o 30%.
Poz. 4 Po aktywacji zwiększa zgodność o 40%.
Poz. 5 Zwiększa zgodność o 40%, kiedy zapełni się pasek wytrzymałości.
Pojemność Procy
Poz. 1 Zwiększa pojemność procy dla amunicji zebranej z ziemi lub roślin.
Poz. 2 Ponadto zwiększa pojemność procy dla pewnych rodzajów amunicji zostawianej przez potwory.
Poz. 3 Ponadto zwiększa pojemność procy dla wszystkich rodzajów amunicji zostawianej przez potwory.
Poz. 4 Jeszcze bardziej zwiększa pojemność procy dla amunicji zebranej z ziemi lub roślin.
Poz. 5 Zwiększa pojemność procy dla wszystkich rodzajów amunicji.
Ukrycie
Poz. 1 Sprawia, że potwory nieco łatwiej tracą cię z oczu.
Poz. 2 Sprawia, że potwory umiarkowanie łatwiej tracą cię z oczu.
Poz. 3 Sprawia, że potwory zdecydowanie łatwiej tracą cię z oczu.
Kamienna Twarz
Poz. 1 Zapobiega odepchnięciom. Zwiększa niektóre efekty ekstraktów kinsektów.
Poz. 2 Zapobiega odepchnięciom. Redukuje powalenie do odepchnięcia. Zwiększa niektóre efekty ekstr. kinsektów.
Poz. 3 Zapobiega odepchn. i powaleniom. Zwiększa niektóre efekty ekstraktów kinsektów.
Lepszy Zwiad
Poz. 1 Zwiększa zasięg wykrywania świetlików zwiadowczych.
Szybkie Pełzanie
Poz. 1 Zwiększa szybkość ruchu w przykucniętej pozycji.
Mistrz Skakania
Poz. 1 Neutralizuje odepchnięcia podczas skoków.
Mistrz Przetrwania
Poz. 1 Interakcje przywracają dodatkowe 50 pkt. zdrowia.
Poz. 2 Interakcje przywracają dodatkowe 80 pkt. zdrowia.
Poz. 3 Interakcje przywracają dodatkowe 100 pkt. zdrowia.
Mobilność Wodno-Polarna
Poz. 1 Uniemożliwia zmniejszenie prędkości ruchu.
Poz. 2 Zwiększa czas na unik oraz uniemożliwia zmniejszenie prędkości ruchu.
Poz. 3 Znacząco zwiększa czas na unik oraz uniemożliwia zmniejszenie prędkości ruchu.
Wisielec
Poz. 1 Zmniejsza spadek wytrzymałości podczas wspinaczki o 50%.
Oślepiacz
Poz. 1 Zwiększa zasięg strąków błyskowych.
Uczony
Poz. 1 Przyśpiesza wzrost poziomu badawczego i śledztwa specjalne.
Entomolog
Poz. 1 Zwiększa szansę na pozostawienie zwłok.
Poz. 2 Znacząco zwiększa szansę na pozostawienie zwłok.
Poz. 3 Gwarantuje, że zwłoki zostaną pozostawione.
Odporność na Wydzieliny
Poz. 1 Zmniejsza akumulację wydzielin.
Poz. 2 Znacząco zmniejsza akumulację wydzielin.
Poz. 3 Zapobiega akumulacji wydzielin.
Tropiciel
Poz. 1 Zwiększa szybkość wypełniania paska o 50%
Fart Zbieracza
Poz. 1 Zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia rzadkich punktów pozyskiwania zasobów.
Wykrywacz
Poz. 1 Zaznacza rzadkie punkty na mapie fauny.
Spec od Narzędzi
Poz. 1 Skraca czas do ponownego użycia o 10%.
Poz. 2 Skraca czas do ponownego użycia o 20%.
Poz. 3 Skraca czas do ponownego użycia o 30%.
Poz. 4 Skraca czas do ponownego użycia o 40%.
Poz. 5 Skraca czas do ponownego użycia o 50%.
Wślizg Zgodności
Poz. 1 Po wślizgu na krótko zwiększa zgodność o 30%.
Wzmoc. Smoczej Pieczęci
Poz. 1 Podnosi poziom smoczej pieczęci o jeden.
Zastraszacz
Poz. 1 Zniechęca potwory do atakowania cię nawet, jeśli już cię zauważyły.
Poz. 2 Bardzo zniechęca potwory do atakowania cię nawet, jeśli już cię zauważyły.
Poz. 3 Sprawia, że potwory nie zaatakują cię nawet, jeśli cię zauważą.
Moc Anjanatha
Poz. 3 Tymczasowo zmniejsza spadek wytrzymałości, gdy posiadasz 40% punktów zdrowia lub mniej.
Głód Nergiganta
Poz. 3 Regeneruje zdrowie, kiedy bez przerwy atakujesz potwora. Poz. regeneracji zależy od broni.
Witalność Vaal Hazaka
Poz. 3 Pozwala na regenerację zdrowia poza czerwoną częścią paska.
Moc Rathalosa
Poz. 3 Zwiększa obrażenia od żywiołów (ogień, woda, pioruny, lód, smok) przy traf. krytycznych.
Moc Diablosa
Poz. 3 Zwiększa atak, gdy ostrość broni spada. Wzmacnia ataki wręcz bronią dyst. i ogłuszającą.
Błogosławieństwo Kirina
Poz. 4 Zwiększa szanse na lepsze nagrody za łapanie potworów. (Nie zadziała, jeśli misja jest już w toku.)
Mistrzostwo R. Rathiany
Poz. 3 Sprawia, że twoja trucizna działa dłużej na potwory.
Wola Anjanatha
Poz. 2 Tymczasowo zmniejsza spadek wytrzymałości, gdy posiadasz 40% punktów zdrowia lub mniej.
Poz. 4 Zwiększa maksymalną wytrzymałość.
Mistrzostwo Rathalosa
Poz. 4 Zapobiega odbijaniu ataków. Sprawia, że amunicja i strzały szybciej osiągają maksymalną moc.
Poz. 2 Zwiększa obrażenia od żywiołów (ogień, woda, pioruny, lód, smok) przy traf. krytycznych.
Mistrzostwo Diablosa
Poz. 2 Zwiększa atak, gdy ostrość broni spada. Wzmacnia ataki wręcz bronią dyst. i ogłuszającą.
Poz. 4 Wzmacnia nieżywiołową broń, która została wyposażona.
Łaska Kirina
Poz. 3 Zwiększa szanse na lepsze nagrody za łapanie potworów. (Nie zadziała, jeśli misja jest już w toku.)
Ochrona Uragaana
Poz. 3 Pozwala parować ataki, których nie da się zablokować w normalnych warunkach.
Ochrona Bazelgeza
Poz. 3 Powyżej pewnego poziomu zdrowia możesz jednokrotnie wytrzymać atak, który by cię pokonał.
Technika Teostry
Poz. 3 Zapobiega utracie ostrości broni przy trafieniach krytycznych.
Lot Kushali Daory
Poz. 3 Kompletnie neutralizuje napór wiatru.
Boskość Xeno'jiiva
Poz. 3 Ostrość spada dwa razy wolniej. Łuki i łukodziałka czasami nie zużywają amunicji i powłok.
Mistrzostwo Zoraha
Poz. 3 Zwiększa obrażenia od szkod. efektów (paraliż, trucizna, sen, wybuch) przy traf. krytycznych.
Opieka Gildii
Poz. 4 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. (Nie zadziała, gdy dołączasz w trakcie zadania.)
Opieka Komisji
Poz. 4 Pozwala wycinać materiały jeden raz więcej. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania.)
Błogosławieństwo Legiany
Poz. 3 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania.)
Łaska Legiany
Poz. 2 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania.)
Poz. 4 Zwiększa maksymalny poziom naładowania łuku o jeden.
Moc Odogarona
Poz. 3 Dodaje efekt ogłuszenia do ataków z dobyciem. Nieznacznie zwiększa siłę ataku.
Mistrzostwo Odogarona
Poz. 2 Dodaje efekt ogłuszenia do ataków z dobyciem. Nieznacznie zwiększa siłę ataku.
Poz. 4 Ostrość broni nie spada przez określony czas po ostrzeniu.
Lepsze Ładowanie Łuku
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Oko Umysłu/Balistyka
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Wzniesiona Garda
Poz. 1 Umożliwia korzystanie z umiejętności.
Lakier Ochronny
Poz. 1 Umożliwia korzystanie z umiejętności.
Nieżywiołowe Wzmocnienie
Poz. 1 Zwiększa podstawowy atak nieżywiołowych broni.
Męstwo
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Szybsza Regeneracja
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Naostrz./Wol. Strzał
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Łaska Lunastry
Poz. 2 Zwiększa maksymalną wytrzymałość.
Poz. 4 Zapobiega odbijaniu ataków. Sprawia, że amunicja i strzały szybciej osiągają maks. moc.
Dusza Dragona
Poz. 2 Zwiększa obrażenia od żywiołów zadawane przez ataki z wyskoku.
Poz. 4 Zapobiega utracie ostrości broni przy trafieniach krytycznych.
Żywioł Krytyczny
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Status Krytyczny
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Wiedźmińska wiedza
Poz. 2 Tylko ci, którzy przeszli surowe wiedźmińskie szkolenie, mogą używać potężnego Znaku Igni.
Poz. 4 Pozwala na regenerację zdrowia poza czerwoną częścią paska.
Błogosławieństwo Astery
Poz. 5 Często zwiększa liczbę nagród za zadanie. (Nie działa po dołączeniu do zadania w toku).
Esencja Zinogra
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Uśpiona Moc.
Esencja Tigrexa
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Darmowy Posiłek.
Esencja Nargacuga
Poz. 3 Ostrość spada znacznie wolniej. Łuki i łukodziałka czasami nie zużywają amunicji i powłok.
Esencja Brachydiosa
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Podżegacz.
Esencja Glavenusa
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Maksymalna Moc.
Esencja Srebrnego Rathalosa
Poz. 2 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Pojemność Procy.
Poz. 4 Znacznie zwiększa obr. od żywiołów (ogień, woda, pioruny, lód, smok) przy traf. krytycznych.
Esencja Złotej Rathiany
Poz. 2 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Boskie Błogosławieństwo.
Poz. 4 Znacznie zwiększa obrażenia od szkod. efektów (paraliż, trucizna, sen, wybuch) przy traf. krytycznych.
Boskość Shar Ishvalda
Poz. 4 Noszona opończa daje Odp. na Wstrząsy poz. 3, Wiatrochron poz. 3, Zatyczki poz. 3 i Kamienną Twarz.
Poz. 5 Kiedy nosisz opończę, daje Odp. na Wstrząsy poz. 3, Zatyczki poz. 5, maks. Wiatrochron i Kamienną Twarz.
Boskość Namiella
Poz. 2 Ciągłe atakowanie potwora aktywuje Wolny Żywioł/Amunicja poz. 2 i zwiększa obrażenia od żywiołów.
Poz. 4 Ciągłe atakowanie potwora aktywuje Wolny Żywioł/Amunicja poz. 3 i zwiększa obrażenia od żywiołów.
Boskość Velkhana
Poz. 4 Aura mrozu otacza schowaną broń, wzmacniając atak. Po wyjęciu aura słabnie z każdym ciosem lub strzałem.
Poz. 2 Zwiększa obrażenia od żywiołów (ogień, woda, pioruny, lód, smok) przy traf. krytycznych.
Boskość Prastarego
Poz. 2 Zwiększa obrażenia od szkodliwych efektów (paraliż, trucizna, sen, wybuch) przy traf. krytycznych.
Alchemia Komisji
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Bombardier.
Opieka Instruktora
Poz. 2 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za łapanie potworów. (Nie zadziała, gdy dołączasz w trakcie zadania).
Dominacja Anjanatha
Poz. 2 Zwiększa maksymalną wytrzymałość.
Esencja Rathiany
Poz. 2 Sprawia, że twoja trucizna działa na potwory dłużej.
Prowokator
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Garda Ofensywna
Poz. 1 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 5%.
Poz. 2 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 10%.
Poz. 3 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 15%.
Zjednoczenie
Poz. 1 Po aktywacji przyznaje atak +12, siłę ataku żywiołów +30, akumulację efektu +5%.
Poz. 2 Po aktywacji przyznaje atak +15, siłę ataku żywiołów +60, akumulację efektu +10%.
Poz. 3 Po aktywacji przyznaje atak +18, siłę ataku żywiołów +90, akumulację efektu +15%.
Bezpieczne Lądowanie
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Ukryta sztuka Bariotha
Poz. 2 Dodaje efekt ogłuszenia do ataków z dobyciem. Nieznacznie zwiększa siłę ataku.
Esencja Rathalosa
Poz. 3 Zapobiega odbijaniu ataków. Sprawia, że amunicja i strzały szybciej osiągają maks. moc.
Ambicja Diablosa
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Powalacz.
Ambicja Legiany
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom naładowania łuku o jeden.
Esencja Odogarona
Poz. 3 Ostrość broni nie spada przez określony czas po ostrzeniu.
Ambicja Uragaana
Poz. 2 Pozwala parować ataki, których nie da się zablokować w normalnych warunkach.
Ambicja Bazelgeza
Poz. 2 Powyżej pewnego poziomu zdrowia możesz jednokrotnie wytrzymać atak, który by cię pokonał.
Esencja Deviljho
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Kradzieży Wytrzymałości.
Żyła duszy Vaala
Poz. 2 Pozwala na regenerację zdrowia poza czerwoną częścią paska.
Boskość Kirina
Poz. 3 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. (Nie zadziała, gdy dołączasz w trakcie zadania).
Duma Gildii
Poz. 2 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania).
Poz. 4 Pozwala wycinać materiały jeden raz więcej. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania).
Esencja Zoraha Magdarosa
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Artyleria.
Esencja Lunastry
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Spec od Narzędzi.
Ambicja Nergiganta
Poz. 2 Regeneruje zdrowie, kiedy bez przerwy atakujesz potwora. Poz. regeneracji zależy od broni.
Pałkarz
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Adrenalina
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Odporność na zimno
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Gniew Rajanga
Poz. 2 Zapobiega odbijaniu ataków. Sprawia, że amunicja i strzały szybciej osiągają maks. moc.
Poz. 4 Ostrość broni nie spada przez określony czas po ostrzeniu.
Ogniwo zasilające
Poz. 5 Zwiększa obronę i eliminuje reakcje na obrażenia. Znika po przyjęciu kilku ciosów, ale z czasem się reaktywuje.
Ocaleni
Poz. 2 Zapobiega akumulacji zombifikacji i wydzielin.
Poz. 4 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Podżegacz.
Pieczęć Safi'jiiva
Poz. 3 Wzrost obr. od żywiołów i szkodl. efektów oraz zgodności przy dobytej broni. Ataki zadają ci obrażenia, ale ciągle atakując, odzyskasz zdr.
Poz. 5 Wzmacnia ataki przy dobytej broni. Ataki zadają ci obrażenia, ale ciągle atakując, odzyskasz zdrowie.
Radosne Błogosławieństwo
Poz. 3 Zwiększa szansę na specjalne nagrody Święta Radości. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania).
Poz. 5 Znacznie zwiększa szansę na spec. nagrody Święta Radości. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania).
Błogosław. Wdzięczności
Poz. 3 Zwiększa szansę na specjalne nagrody Święta Wielkiej Wdz. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania).
Poz. 5 Znacznie zwiększa szansę na spec. nagrody Św. Wlk. Wdz. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania).
Błogosł. Rozkwitu
Poz. 3 Większa szansa na specj. nagrody Święta Rozkwitu. (Nie działa, gdy dołącz. w trakc. zadania).
Poz. 5 B. zwiększ. szansę na specj. nagrody Święta Rozkwitu. (Nie działa, gdy dołącz. w trakc. zadania).
Skwierczące błogosławieństwo
Poz. 3 Większa szansa na spec. nagrody Święta Skwierczącej Przyprawy. (Nie działa, gdy doł. w trakcie).
Poz. 5 Znacz. większa szansa na spec. nagr. Święta Skwierczącej Przyprawy. (Nie działa, gdy doł. w trakcie).
Błogosł. Strasz. Zabawy
Poz. 3 Większa szansa na spec. nagrody Święta Strasznej Zabawy. (Nie dz., gdy doł. w trakcie).
Poz. 5 Znacznie większa szansa na spec. nagrody Święta Strasznej Zabawy. (Nie dz., gdy doł. w trakcie).
Wola Rajanga
Poz. 2 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Maksymalna Moc.
Poz. 4 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Wyczyny.
Wola Brachydiosa
Poz. 4 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Artyleria.
Poz. 2 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Podżegacz.
Esencja Kulve Taroth
Poz. 2 Powyżej pewnego poziomu zdrowia możesz jednokrotnie wytrzymać atak, który by cię pokonał.
Poz. 4 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Darmowy Posiłek.
Absolut. sztuka Mrozokła
Poz. 1 Dodaje efekt ogłuszenia do ataków z dobyciem. Nieznacznie zwiększa siłę ataku.
Poz. 3 Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Powalacz.
Boskość Alatreona
Poz. 2 Wraz ze wzrostem odporności pancerza na żywioły rośnie moc żywiołów używanej broni.
Poz. 3 Zwiększa odporność na wszystkie żywioły +20%.
Legenda o Fatalisie
Poz. 2 Usuwa ograniczenie poziomu umiejętności dla tajemnic umiejętności.
Poz. 4 Daje Naostrzony/Wolny Strzał. Zdrowie/wytrzym. +100 na początku zadania lub po zemdleniu. (Nie kumul. się z innymi efektami.)
Wzmoc. pazura chwytnego
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Nowy Świat
Poz. 2 Regeneruje zdrowie, kiedy bez przerwy atakujesz potwora. Poz. regeneracji zależy od broni.
Poz. 4 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. (Nie zadziała, gdy dołączasz w trakcie zadania).
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits