Sidebar
Skills List
Skill Name
Odporność na Truciznę
Poz. 1 Skraca czas trwania trucizny o 30%.
Poz. 2 Skraca czas trwania trucizny o 60%.
Poz. 3 Zapobiega zatruciu.
Odporność na Paraliż
Poz. 1 Skraca czas trwania paraliżu o 30%.
Poz. 2 Skraca czas trwania paraliżu o 60%.
Poz. 3 Zapobiega paraliżowi.
Odporność na Uśpienie
Poz. 1 Skraca czas trwania uśpienia o 30%.
Poz. 2 Skraca czas trwania uśpienia o 60%.
Poz. 3 Zapobiega uśpieniu.
Odporność na Ogłuszenie
Poz. 1 Skraca czas trwania ogłuszenia o 30%.
Poz. 2 Skraca czas trwania ogłuszenia o 60%.
Poz. 3 Zapobiega ogłuszeniu.
Odporność na Wydzieliny
Poz. 1 Zmniejsza ograniczenia szybkości ruchu i uników.
Odporność na Wybuch
Poz. 1 Opóźnia wybuchoplagę i zmniejsza obrażenia od wybuchu.
Poz. 2 Znacznie opóźnia wybuchoplagę i znacznie zmniejsza obrażenia od wybuchu.
Poz. 3 Zapobiega wybuchopladze.
Odporność na Krwawienie
Poz. 1 Zmniejsza obrażenia podczas krwawienia.
Poz. 2 Znacznie zmniejsza obrażenia podczas krwawienia.
Poz. 3 Zapobiega krwawieniu.
Żelazna Skóra
Poz. 1 Skraca czas trwania efektu Spadek Obrony o 30%.
Poz. 2 Skraca czas trwania efektu Spadek Obrony o 60%.
Poz. 3 Zapobiega Spadkowi Obrony.
Ochrona Odporności
Poz. 1 Skraca czas trwania efektu Spadek Odporności o 30%.
Poz. 2 Skraca czas trwania efektu Spadek Odporności o 60%.
Poz. 3 Zapobiega Spadkowi Odporności.
Zatyczki do Uszu
Poz. 1 Zmniejsza nieco efekty słabych ryków potworów.
Poz. 2 Zmniejsza efekty słabych ryków potworów.
Poz. 3 Neutralizuje słabe ryki potworów.
Poz. 4 Neutralizuje słabe ryki potworów i zmniejsza efekty silnych ryków potworów.
Poz. 5 Neutralizuje słabe i silne ryki potworów.
Wiatrochron
Poz. 1 Zmniejsza nieco efekty delikatnego naporu wiatru.
Poz. 2 Zmniejsza efekty delikatnego naporu wiatru.
Poz. 3 Neutralizuje delikatny napór wiatru.
Poz. 4 Neutralizuje delikatny napór wiatru i zmniejsza efekty silnego naporu wiatru.
Poz. 5 Neutralizuje delikatny i silny napór wiatru.
Odporność na Wstrząsy
Poz. 1 Neutralizuje słabe wstrząsy ziemi.
Poz. 2 Neutralizuje słabe wstrząsy ziemi i zmniejsza efekty silnych wstrząsów ziemi.
Poz. 3 Neutralizuje słabe i silne wstrząsy ziemi.
Gnojomistrz
Poz. 1 Sprawia, że gnojowe strąki do procy skuteczniej odstraszają potwory.
Ekspert Wydzielinowy
Poz. 1 Neutralizuje obrażenia zadawane przez wydzieliny i zmniejsza obrażenia zadawane przez kwasy.
Ochrona Termiczna
Poz. 1 Neutralizuje obrażenia cieplne.
Wzmocnienie Ataku
Poz. 1 Atak +3
Poz. 2 Atak +6
Poz. 3 Atak +9
Poz. 4 Atak +12 Zgodność +5%
Poz. 5 Atak +15 Zgodność +5%
Poz. 6 Atak +18 Zgodność +5%
Poz. 7 Atak +21 Zgodność +5%
Wzmocnienie Obrony
Poz. 1 Obrona +5
Poz. 2 Obrona +10
Poz. 3 Obrona +15
Poz. 4 Obrona +20 Wszystkie odporności na żywioły +3
Poz. 5 Obrona +25 Wszystkie odporności na żywioły +3
Poz. 6 Obrona +30 Wszystkie odporności na żywioły +3
Poz. 7 Obrona +35 Wszystkie odporności na żywioły +3
Wzmocnienie Zdrowia
Poz. 1 Zdrowie +15
Poz. 2 Zdrowie +30
Poz. 3 Zdrowie +50
Wzrost Regeneracji
Poz. 1 Regeneracja +10%
Poz. 2 Regeneracja +20%
Poz. 3 Regeneracja +30%
Szybkość Regeneracji
Poz. 1 Dwukrotnie zwiększa szybkość regeneracji odzyskiwalnego zdrowia.
Poz. 2 Trzykrotnie zwiększa szybkość regeneracji odzyskiwalnego zdrowia.
Poz. 3 Czterokrotnie zwiększa szybkość regeneracji odzyskiwalnego zdrowia.
Odporność na Ogień
Poz. 1 Odporność na ogień +6
Poz. 2 Odporność na ogień +12
Poz. 3 Odporność na ogień +20 Obrona +10
Odporność na Wodę
Poz. 1 Odporność na Wodę +6
Poz. 2 Odporność na wodę +12
Poz. 3 Odporność na wodę +20 Obrona +10
Odporność na Lód
Poz. 1 Odporność na lód +6
Poz. 2 Odporność na lód +12
Poz. 3 Odporność na lód +20 Obrona +10
Odporność na Pioruny
Poz. 1 Odporność na pioruny +6
Poz. 2 Odporność na pioruny +12
Poz. 3 Odporność na pioruny +20 Obrona +10
Odporność na Smoki
Poz. 1 Odporność na smoki +6
Poz. 2 Odporność na smoki +12
Poz. 3 Odporność na smoki +20 Obrona +10
Odporność na Plagę
Poz. 1 Skraca czas trwania wszystkich plag żywiołów o 30%.
Poz. 2 Skraca czas trwania wszystkich plag żywiołów o 60%.
Poz. 3 Neutralizuje wszystkie plagi żywiołów.
Atak Ogniem
Poz. 1 Atak ogniem +30
Poz. 2 Atak ogniem +60
Poz. 3 Atak ogniem +100
Poz. 4 Atak ogniem +5% Premia: +100
Poz. 5 Atak ogniem +10% Premia: +100
Atak Wodą
Poz. 1 Atak wodą +30
Poz. 2 Atak wodą +60
Poz. 3 Atak wodą +100
Poz. 4 Atak wodą +5% Premia: +100
Poz. 5 Atak wodą +10% Premia: +100
Atak Lodem
Poz. 1 Atak lodem +30
Poz. 2 Atak lodem +60
Poz. 3 Atak lodem +100
Poz. 4 Atak lodem +5% Premia: +100
Poz. 5 Atak lodem +10% Premia: +100
Atak Piorunem
Poz. 1 Atak piorunem +30
Poz. 2 Atak piorunem +60
Poz. 3 Atak piorunem +100
Poz. 4 Atak piorunem +5% Premia: +100
Poz. 5 Atak piorunem +10% Premia: +100
Smoczy Atak
Poz. 1 Smoczy atak +30
Poz. 2 Smoczy atak +60
Poz. 3 Smoczy atak +100
Poz. 4 Smoczy atak +5% Premia: +100
Poz. 5 Smoczy atak +10% Premia: +100
Atak Trucizną
Poz. 1 Akumulacja trucizny +5% Premia: +10
Poz. 2 Akumulacja trucizny +10% Premia: +10
Poz. 3 Akumulacja trucizny +20% Premia: +10
Atak Paraliżem
Poz. 1 Akumulacja paraliżu +5% Premia: +10
Poz. 2 Akumulacja paraliżu +10% Premia: +10
Poz. 3 Akumulacja paraliżu +20% Premia: +10
Atak Uśpieniem
Poz. 1 Akumulacja uśpienia +5% Premia: +10
Poz. 2 Akumulacja uśpienia +10% Premia: +10
Poz. 3 Akumulacja uśpienia +20% Premia: +10
Atak Wybuchem
Poz. 1 Akumulacja wybuchu +5% Premia: +10
Poz. 2 Akumulacja wybuchu +10% Premia: +10
Poz. 3 Akumulacja wybuchu +20% Premia: +10
Normalne Strzały
Poz. 1 Zwiększa siłę normalnej amunicji i normalnych strzał.
Przebijające strzały
Poz. 1 Zwiększa siłę amunicji przebijającej i przebijacza smoków.
Strzały Mocy/Rozrzutowe
Poz. 1 Zwiększa siłę ataku amunicji rozrzutowej i strzału mocy.
Funkcja Trucizny
Poz. 1 Pozwala używać powłoki trującej.
Funkcja Paraliżu
Poz. 1 Pozwala używać powłoki paraliżującej.
Funkcja Uśpienia
Poz. 1 Pozwala używać powłoki usypiającej.
Funkcja Mocy
Poz. 1 Pozwala używać powłoki mocy.
Funkcja Wybuchu
Poz. 1 Pozwala używać powłoki wybuchowej.
Wolny żywioł/Amunicja
Poz. 1 Uwalnia 33% ukrytego żywiołu i powiększa magazynek dla niektórych rodzajów amunicji.
Poz. 2 Uwalnia 66% ukrytego żywiołu i powiększa magazynek dla wielu rodzajów amunicji.
Poz. 3 Uwalnia 100% ukrytego żywiołu i powiększa magazynek dla większości rodzajów amunicji.
Krytyczne Oko
Poz. 1 Zgodność +3%
Poz. 2 Zgodność +6%
Poz. 3 Zgodność +10%
Poz. 4 Zgodność +15%
Poz. 5 Zgodność +20%
Poz. 6 Zgodność +25%
Poz. 7 Zgodność +30%
Wzmocnienie Krytyków
Poz. 1 Zwiększa obrażenia zadawane przez trafienia krytyczne do 30%.
Poz. 2 Zwiększa obrażenia zadawane przez trafienia krytyczne do 35%.
Poz. 3 Zwiększa obrażenia zadawane przez trafienia krytyczne do 40%.
Wykorzystanie Słabości
Poz. 1 Ataki, które trafiły w słaby punkt, mają o 15% większą zgodność.
Poz. 2 Ataki, które trafiły w słaby punkt, mają o 30% większą zgodność.
Poz. 3 Ataki, które trafiły w słaby punkt, mają o 50% większą zgodność.
Recydywa
Poz. 1 Invalid Message
Poz. 2 Invalid Message
Poz. 3 Invalid Message
Skupienie
Poz. 1 Zwiększa szybkość wypełniania paska o 5% i zmniejsza czas ładowania o 5%.
Poz. 2 Zwiększa szybkość wypełniania paska o 10% i zmniejsza czas ładowania o 10%.
Poz. 3 Zwiększa szybkość wypełniania paska o 20% i zmniejsza czas ładowania o 15%.
Przedłużenie Mocy
Poz. 1 Czas trwania premii +10%
Poz. 2 Czas trwania premii +20%
Poz. 3 Czas trwania premii +40%
Rękodzieło
Poz. 1 Ostrość broni +10
Poz. 2 Ostrość broni +20
Poz. 3 Ostrość broni +30
Poz. 4 Ostrość broni +40
Poz. 5 Ostrość broni +50
Dobycie Krytyczne
Poz. 1 Zgodność ataków z dobyciem +30%
Poz. 2 Zgodność ataków z dobyciem +60%
Poz. 3 Zgodność ataków z dobyciem +100%
Rozłamywacz
Poz. 1 Obrażenia części ciała +10%
Poz. 2 Obrażenia części ciała +20%
Poz. 3 Obrażenia części ciała +30%
Powalacz
Poz. 1 Moc ogłuszenia +10%
Poz. 2 Moc ogłuszenia +20%
Poz. 3 Moc ogłuszenia +30%
Kradzież Wytrzymałości
Poz. 1 Moc wyczerpania +10%
Poz. 2 Moc wyczerpania +20%
Poz. 3 Moc wyczerpania +30%
Mistrz Dosiadania
Poz. 1 Ułatwia wskakiwanie na potwory i wywracanie potworów, które udało ci się dosiąść.
Wzlot
Poz. 1 Siła ataku z wyskoku + 10%
Uśpiona Moc
Poz. 1 Po aktywacji zwiększa zgodność o 10% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 10%.
Poz. 2 Po aktywacji zwiększa zgodność o 20% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 10%.
Poz. 3 Po aktywacji zwiększa zgodność o 30% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 4 Po aktywacji zwiększa zgodność o 40% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 5 Po aktywacji zwiększa zgodność o 50% i zmniejsza spadek wytrzymałości o 50%.
Podżegacz
Poz. 1 Po aktywacji przyznaje atak +4 i zwiększa zgodność o 3%.
Poz. 2 Po aktywacji przyznaje atak +8 i zwiększa zgodność o 6%.
Poz. 3 Po aktywacji przyznaje atak +12 i zwiększa zgodność o 9%.
Poz. 4 Po aktywacji przyznaje atak +16 i zwiększa zgodność o 12%.
Poz. 5 Po aktywacji przyznaje atak +20 i zwiększa zgodność o 15%.
Szczyt Możliwości
Poz. 1 Po aktywacji przyznaje atak +5.
Poz. 2 Po aktywacji przyznaje atak +10.
Poz. 3 Po aktywacji przyznaje atak +20.
Wyczyny
Poz. 1 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 5% i zwiększa obronę o 15 punktów.
Poz. 2 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 10% i zwiększa obronę o 20 punktów.
Poz. 3 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 15% i zwiększa obronę o 25 punktów.
Poz. 4 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 20% i zwiększa obronę o 30 punktów.
Poz. 5 Po aktywacji zwiększa siłę ataku o 30% i zwiększa obronę o 40 punktów.
Wzmocnienie
Poz. 1 Przy każdym użyciu zwiększa atak o 10% i obronę o 15%.
Uraza
Poz. 1 Po aktywacji przyznaje atak +5.
Poz. 2 Po aktywacji przyznaje atak +10.
Poz. 3 Po aktywacji przyznaje atak +15.
Poz. 4 Po aktywacji przyznaje atak +20.
Poz. 5 Po aktywacji przyznaje atak +25.
Ożywienie
Poz. 1 Po aktywacji znacznie zwiększa czas nietykalności przy uniku i zmniejsza spadek wytrzymałości.
Wirtuoz Rogu
Poz. 1 Wydłuża czas trwania efektów melodii i zwiększa regenerację zdrowia.
Zwiększenie Pojemności
Poz. 1 Pojemność magazynka +1
Moc Amunicji Specjalnej
Poz. 1 Zwiększa moc specjalnej amunicji do łukodziałka i przebijacza smoków o 10%.
Poz. 2 Zwiększa moc specjalnej amunicji do łukodziałka i przebijacza smoków o 20%.
Artyleria
Poz. 1 Zwiększa siłę wszystkich ataków o 10% i skraca czas odnowienia ognia wiwerny o 15%.
Poz. 2 Zwiększa siłę wszystkich ataków o 20% i skraca czas odnowienia ognia wiwerny o 30%.
Poz. 3 Zwiększa siłę wszystkich ataków o 30% i skraca czas odnowienia ognia wiwerny o 50%.
Ciężka Artyleria
Poz. 1 Siła ognia +10%
Poz. 2 Siła ognia +20%
Maratończyk
Poz. 1 Zmniejsza rozciągnięty w czasie spadek wytrzymałości o 15%.
Poz. 2 Zmniejsza rozciągnięty w czasie spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 3 Zmniejsza rozciągnięty w czasie spadek wytrzymałości o 50%.
Tężyzna
Poz. 1 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 10%.
Poz. 2 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 20%.
Poz. 3 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 4 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 40%.
Poz. 5 Zmniejsza stały spadek wytrzymałości o 50%.
Skok Wiary
Poz. 1 Pozwala na Skok Wiary
Przypływ Wytrzymałości
Poz. 1 Szybkość regeneracji wytrzymałości +10%
Poz. 2 Szybkość regeneracji wytrzymałości +20%
Poz. 3 Szybkość regeneracji wytrzymałości +30%
Odporność na Głód
Poz. 1 Przedłuża czas, po którym twoja maksymalna wytrzymałość zaczyna spadać o 30%.
Poz. 2 Przedłuża czas, po którym twoja maksymalna wytrzymałość zaczyna spadać o 60%.
Poz. 3 Sprawia, że twoja maksymalna wytrzymałość nie będzie spadała.
Czas na Unik
Poz. 1 Bardzo nieznacznie wydłuża czas nietykalności.
Poz. 2 Nieznacznie wydłuża czas nietykalności.
Poz. 3 Wydłuża czas nietykalności.
Poz. 4 Znacząco wydłuża czas nietykalności.
Poz. 5 Drastycznie wydłuża czas nietykalności.
Wydłużenie Uniku
Poz. 1 Zwiększa nieco zasięg uników.
Poz. 2 Zwiększa zasięg uników.
Poz. 3 Znacząco zwiększa zasięg uników.
Garda
Poz. 1 Bardzo nieznacznie zmniejsza energię ataków.
Poz. 2 Nieznacznie zmniejsza energię ataków i zmniejsza spadek wytrzymałości o 15%.
Poz. 3 Znacząco zmniejsza energię ataków i zmniejsza spadek wytrzymałości o 15%.
Poz. 4 Znacząco zmniejsza energię ataków i zmniejsza spadek wytrzymałości o 30%.
Poz. 5 Drastycznie zmniejsza energię ataków i zmniejsza spadek wytrzymałości o 50%.
Szybkie Chowanie
Poz. 1 Nieznacznie przyspiesza chowanie broni.
Poz. 2 Umiarkowanie przyspiesza chowanie broni.
Poz. 3 Znacząco przyspiesza chowanie broni.
Duży Zasięg
Poz. 1 Przedmioty działają na pobliskich sojuszników z 33% efektywnością.
Poz. 2 Przedmioty działają na sojuszni- ków z 33% efektywnością na większym obszarze.
Poz. 3 Przedmioty działają na sojuszni- ków z 66% efektywnością na większym obszarze.
Poz. 4 Przedmioty działają na sojuszni- ków z 66% efektywnością na znacznie większym obszarze.
Poz. 5 Przedmioty działają na sojuszni- ków z pełną efektywnością na znacznie większym obszarze.
Długie Trwanie
Poz. 1 Czas trwania efektów przedmiotu +10%
Poz. 2 Czas trwania efektów przedmiotu +25%
Poz. 3 Czas trwania efektów przedmiotu +50%
Darmowy Posiłek
Poz. 1 Szansa na aktywację wynosi 25%.
Szybkie Jedzenie
Poz. 1 Nieznacznie przyśpiesza używanie przedmiotów.
Poz. 2 Umiarkowanie przyśpiesza używanie przedmiotów.
Poz. 3 Znacznie przyśpiesza używanie przedmiotów.
Szybkie Ostrzenie
Poz. 1 Usuwa z procesu ostrzenia jeden cykl.
Poz. 2 Usuwa z procesu ostrzenia dwa cykle.
Poz. 3 Usuwa z procesu ostrzenia trzy cykle.
Bombardier
Poz. 1 Moc wybuchu +10%
Poz. 2 Moc wybuchu +20%
Poz. 3 Moc wybuchu +30%
Grzybomanta
Poz. 1 Pozwala ci trawić niebieskie grzyby i muchomory.
Poz. 2 Dodatkowo pozwala ci trawić nitrogrzyby i paragrzyby.
Poz. 3 Dodatkowo pozwala ci trawić mandragorę, diabelską plagę i euforogrzyby.
Mistrz Rybołówstwa
Poz. 1 Daje ci więcej czasu, by ściągnąć rybę, i ułatwia łapanie dużych ryb.
Mistrz Grillowania
Poz. 1 Ułatwia przyrządzanie dobrze wysmażonych steków.
Profesjonalny Tragarz
Poz. 1 Zwiększa szybkość ruchu podczas transportu i skraca czas oczekiwania po lądowaniu.
Mistrz Zbieractwa
Poz. 1 Przyspiesza zbieranie surowców i zapobiega odepchnięciu, kiedy to robisz.
Łowca Miodu
Poz. 1 Jedna dodatkowa porcja miodu przy każdej próbie pozyskania.
Spec od Wycinania
Poz. 1 Zapobiega odepchnięciu podczas wycinania części potworów.
Boskie Błogosławieństwo
Poz. 1 Kiedy jest aktywna, zmniejsza otrzymywane obrażenia o 15%.
Poz. 2 Kiedy jest aktywna, zmniejsza otrzymywane obrażenia o 30%.
Poz. 3 Kiedy jest aktywna, zmniejsza otrzymywane obrażenia o 50%.
Mobilizacja Koleżkotów
Poz. 1 Zwiększa siłę ataku i obronę koleżkota o 5%.
Poz. 2 Zwiększa siłę ataku i obrony koleżkota o 10%.
Poz. 3 Zwiększa siłę ataku i obrony koleżkota o 15%.
Poz. 4 Zwiększa siłę ataku i obrony koleżkota o 20%.
Poz. 5 Zwiększa siłę ataku i obrony koleżkota o 25%.
Botanik
Poz. 1 Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół.
Poz. 2 Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół, owoców i nasion.
Poz. 3 Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół, owoców, nasion i owadów.
Poz. 4 Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół, owoców, nasion, owadów i grzybów.
Geolog
Poz. 1 Pozwala pozyskiwać zasoby ze stert kości jeden raz dodatkowo.
Poz. 2 Pozwala pozyskiwać zasoby ze stert kości i punktów pozyskiwania jeden raz dodatkowo.
Poz. 3 Pozwala pozyskiwać zasoby jeden raz dodatkowo przy punktach po- zyskiwania, złożach i kościach.
Maksymalna Moc
Poz. 1 Po aktywacji zwiększa zgodność o 10%.
Poz. 2 Po aktywacji zwiększa zgodność o 20%.
Poz. 3 Po aktywacji zwiększa zgodność o 30%.
Pojemność Procy
Poz. 1 Zwiększa pojemność procy dla amunicji zebranej z ziemi lub roślin.
Poz. 2 Ponadto zwiększa pojemność procy dla pewnych rodzajów amunicji zostawianej przez potwory.
Poz. 3 Ponadto zwiększa pojemność procy dla wszystkich rodzajów amunicji zostawianej przez potwory.
Ukrycie
Poz. 1 Sprawia, że potwory nieco łatwiej tracą cię z oczu.
Poz. 2 Sprawia, że potwory umiarkowanie łatwiej tracą cię z oczu.
Poz. 3 Sprawia, że potwory zdecydowanie łatwiej tracą cię z oczu.
Kamienna Twarz
Poz. 1 Zapobiega odepchnięciom.
Poz. 2 Zapobiega odepchnięciom. Każde powalenie redukowane jest do odepchnięcia.
Poz. 3 Zapobiega odepchnięciom i powaleniom.
Lepszy Zwiad
Poz. 1 Zwiększa zasięg wykrywania świetlików zwiadowczych.
Szybkie Pełzanie
Poz. 1 Zwiększa szybkość ruchu w przykucniętej pozycji.
Mistrz Skakania
Poz. 1 Neutralizuje odepchnięcia podczas skoków.
Ekspert od Purchawic
Poz. 1 Purchawice przywracają 20 punktów zdrowia.
Poz. 2 Purchawice przywracają 35 punktów zdrowia.
Poz. 3 Purchawice przywracają 60 punktów zdrowia.
Ekspert Wodny
Poz. 1 Zapobiega zmniejszaniu szybkości ruchu w wodzie.
Poz. 2 Zapobiega zmniejszaniu szybkości ruchu w wodzie i ułatwia wykonywanie w niej uników.
Poz. 3 Zapobiega zmniejszaniu szybkości ruchu w wodzie i bardzo ułatwia wykonywanie w niej uników.
Invalid Message
Poz. 1 Invalid Message
Wisielec
Poz. 1 Zmniejsza spadek wytrzymałości podczas wspinaczki o 25%.
Oślepiacz
Poz. 1 Zwiększa skuteczność efektów błyskowych.
Uczony
Poz. 1 Przyśpiesza wzrost poziomu badawczego i śledztwa specjalne.
Entomolog
Poz. 1 Zwiększa szansę na pozostawienie zwłok.
Poz. 2 Znacząco zwiększa szansę na pozostawienie zwłok.
Poz. 3 Gwarantuje, że zwłoki zostaną pozostawione.
Odporność na Wydzieliny
Poz. 1 Zmniejsza akumulację wydzielin.
Poz. 2 Znacząco zmniejsza akumulację wydzielin.
Poz. 3 Zapobiega akumulacji wydzielin.
Tropiciel
Poz. 1 Zwiększa szybkość wypełniania paska o 50%
Fart Zbieracza
Poz. 1 Zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia rzadkich punktów pozyskiwania zasobów.
Wykrywacz
Poz. 1 Zaznacza rzadkie punkty na mapie fauny.
Spec od Narzędzi
Poz. 1 Skraca czas do ponownego użycia o 5%.
Poz. 2 Skraca czas do ponownego użycia o 10%.
Poz. 3 Skraca czas do ponownego użycia o 20%.
Wślizg Zgodności
Poz. 1 Po wślizgu na krótko zwiększa zgodność o 30%.
Wzmoc. Smoczej Pieczęci
Poz. 1 Podnosi poziom smoczej pieczęci o jeden.
Zastraszacz
Poz. 1 Zniechęca potwory do atakowania cię nawet, jeśli już cię zauważyły.
Poz. 2 Bardzo zniechęca potwory do atakowania cię nawet, jeśli już cię zauważyły.
Poz. 3 Sprawia, że potwory nie zaatakują cię nawet, jeśli cię zauważą.
Moc Anjanatha
Poz. 3 Tymczasowo zmniejsza spadek wytrzymałości, gdy posiadasz 40% punktów zdrowia lub mniej.
Głód Nergiganta
Poz. 3 Regeneruje zdrowie, kiedy bez przerwy atakujesz potwora. Poz. regeneracji zależy od broni.
Witalność Vaal Hazaka
Poz. 3 Pozwala na regenerację zdrowia poza czerwoną częścią paska.
Moc Rathalosa
Poz. 3 Zwiększa obrażenia od żywiołów (ogień, woda, pioruny, lód, smok) przy traf. krytycznych.
Moc Diablosa
Poz. 3 Zwiększa atak, gdy ostrość broni spada. Wzmacnia ataki wręcz bronią dyst. i ogłuszającą.
Błogosławieństwo Kirina
Poz. 4 Zwiększa szanse na lepsze nagrody za łapanie potworów. (Nie zadziała, jeśli misja jest już w toku.)
Mistrzostwo R. Rathiany
Poz. 3 Sprawia, że twoja trucizna działa dłużej na potwory.
Wola Anjanatha
Poz. 2 Tymczasowo zmniejsza spadek wytrzymałości, gdy posiadasz 40% punktów zdrowia lub mniej.
Poz. 4 Zwiększa maksymalną wytrzymałość.
Mistrzostwo Rathalosa
Poz. 4 Zapobiega odbijaniu ataków. Sprawia, że amunicja i strzały szybciej osiągają maksymalną moc.
Poz. 2 Zwiększa obrażenia od żywiołów (ogień, woda, pioruny, lód, smok) przy traf. krytycznych.
Mistrzostwo Diablosa
Poz. 2 Zwiększa atak, gdy ostrość broni spada. Wzmacnia ataki wręcz bronią dyst. i ogłuszającą.
Poz. 4 Wzmacnia nieżywiołową broń, która została wyposażona.
Łaska Kirina
Poz. 3 Zwiększa szanse na lepsze nagrody za łapanie potworów. (Nie zadziała, jeśli misja jest już w toku.)
Ochrona Uragaana
Poz. 3 Pozwala parować ataki, których nie da się zablokować w normalnych warunkach.
Ochrona Bazelgeza
Poz. 3 Powyżej pewnego poziomu zdrowia możesz jednokrotnie wytrzymać atak, który by cię pokonał.
Technika Teostry
Poz. 3 Zapobiega utracie ostrości broni przy trafieniach krytycznych.
Lot Kushali Daory
Poz. 3 Kompletnie neutralizuje napór wiatru.
Boskość Xeno'jiiva
Poz. 3 Ostrość spada dwa razy wolniej. Łuki i łukodziałka czasami nie zużywają amunicji i powłok.
Mistrzostwo Zoraha
Poz. 3 Zwiększa obrażenia od szkod. efektów (paraliż, trucizna, sen, wybuch) przy traf. krytycznych.
Ochrona Bohatera
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Opieka Gildii
Poz. 4 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. (Nie zadziała, gdy dołączasz w trakcie zadania.)
Opieka Komisji
Poz. 4 Pozwala wycinać materiały jeden raz więcej. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania.)
Błogosławieństwo Legiany
Poz. 3 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania.)
Łaska Legiany
Poz. 2 Zwiększa szansę na lepsze nagrody za ukończenie misji. (Nie działa, gdy dołączasz w trakcie zadania.)
Poz. 4 Zwiększa maksymalny poziom naładowania łuku o jeden.
Moc Odogarona
Poz. 3 Dodaje efekt ogłuszenia do ataków z dobyciem. Nieznacznie zwiększa siłę ataku.
Mistrzostwo Odogarona
Poz. 2 Dodaje efekt ogłuszenia do ataków z dobyciem. Nieznacznie zwiększa siłę ataku.
Poz. 4 Ostrość broni nie spada przez określony czas po ostrzeniu.
Lepsze Ładowanie Łuku
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Oko Umysłu/Balistyka
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Wzniesiona Garda
Poz. 1 Umożliwia korzystanie z umiejętności.
Lakier Ochronny
Poz. 1 Umożliwia korzystanie z umiejętności.
Nieżywiołowe Wzmocnienie
Poz. 1 Zwiększa podstawowy atak nieżywiołowych broni.
Męstwo
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Szybsza Regeneracja
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Naostrz./Wol. Strzał
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Łaska Lunastry
Poz. 2 Zwiększa maksymalną wytrzymałość.
Poz. 4 Zapobiega odbijaniu ataków. Sprawia, że amunicja i strzały szybciej osiągają maks. moc.
Dusza Dragona
Poz. 2 Zwiększa obrażenia od żywiołów zadawane przez ataki z wyskoku.
Poz. 4 Zapobiega utracie ostrości broni przy trafieniach krytycznych.
Żywioł Krytyczny
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Status Krytyczny
Poz. 1 Aktywuje efekt umiejętności.
Błogosławieństwo Astery
Poz. 5 Często zwiększa liczbę nagród za zadanie. (Nie działa po dołączeniu do zadania w toku).
Kiranico © 2019 Credits