Sidebar
Długie Trwanie
Wydłuża czas trwania pewnych efektów przedmiotów.
Poziom umiejętności Effect Parameters
Poz. 1 Czas trwania efektów przedmiotu +10% 110 0 0 0
Poz. 2 Czas trwania efektów przedmiotu +25% 125 0 0 0
Poz. 3 Czas trwania efektów przedmiotu +50% 150 0 0 0
Equipment with Długie Trwanie
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits