Sidebar
Rozłamywacz
Ułatwia łamanie i odcinanie części ciała dużych potworów.
Poziom umiejętności Effect Parameters
Poz. 1 Obrażenia części ciała +10% 110 0 0 0
Poz. 2 Obrażenia części ciała +20% 120 0 0 0
Poz. 3 Obrażenia części ciała +30% 130 0 0 0
Equipment with Rozłamywacz
Amulet łamacza III
0
Pas zegarowy β+
142
Stygijskie zarękawia α+
160
Ręk. z duszy Ratha α+
148
Zbroja z Uragaana β+
144
Zbroja z Uragaana α+
144
Zbroja z Uragaana α
60
Pas zegarowy α+
142
Nagol. Shar Ishvalda α+
162
Hełm z Cz. Diabli β+
148
Amulet łamacza II
0
Hełm z Cz. Diabli α+
148
Stygijskie zarękawia β+
160
Różane buty α+
150
Pas z Uragaana α
60
Pas z Cz. Diabli α+
148
Golenie Vangis α
58
Pas z Uragaana α+
144
Pas laguny z Pukei β+
132
Pas laguny z Pukei α+
132
Amulet łamacza I
0
Kościany pas α+
114
Pas z Uragaana β
60
Nagol. Shar Ishvalda β+
162
Pas z Uragaana β+
144
Hełm Vangis α
58
Pas z Cz. Diabli α
56
Hełm żądzy β+
156
Kościany hełm α+
114
Kościany hełm β+
114
Hełm zegarowy α+
142
Hełm zegarowy β+
142
Hełm Shar Ishvalda α+
162
Hełm żądzy α+
156
Zbroja z Uragaana β
60
Zarękawia żądzy α+
156
Zbr. z duszy Ratha α+
148
Zarękawia Vangis α
58
Zarękawia z Nergiganta γ
72
Zarękawia laguny z Pukei α+
132
Zarękawia laguny z Pukei β+
132
Hełm Vangis β
58
Ręk. z duszy Ratha β+
148
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits