Sidebar
Zahartowany kieł zmierzchu
B. rzadki materiał z zah. Welonowego Vaal Hazaka. Produkt brutalnej walki o panowanie nad Ziemiami Przew.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
60,000 z
Kup
6,000 z
Sprzedaj
Where to find Zahartowany kieł zmierzchu
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Guiding Lands (Tempered) x1 64%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Złap: Welonowy Vaal Hazak x1 64%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits