Sidebar
Kieł zmierzchu
Bardzo rzadki materiał z Welonowego Vaal Hazaka. Energia Ziem Przewodnich wzmacnia potwory, które tam żyją.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
40,000 z
Kup
4,000 z
Sprzedaj
Where to find Kieł zmierzchu
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Guiding Lands (High) x1 100%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Złap: Welonowy Vaal Hazak x1 100%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Guiding Lands (Mid) x1 63%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Złap: Welonowy Vaal Hazak x1 63%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Guiding Lands (Low) x1 37%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Złap: Welonowy Vaal Hazak x1 37%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits