Sidebar
Czarująca skórka
Bardzo rzadki materiał z Namiella. Energia Ziem Przewodnich wzmacnia potwory, które tam żyją.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
40,000 z
Kup
4,000 z
Sprzedaj
Where to find Czarująca skórka
Ranga mistrz. Namiell Guiding Lands (High) x1 100%
Ranga mistrz. Namiell Złap: Namiell x1 100%
Ranga mistrz. Namiell Guiding Lands (Mid) x1 63%
Ranga mistrz. Namiell Złap: Namiell x1 63%
Ranga mistrz. Namiell Guiding Lands (Low) x1 37%
Ranga mistrz. Namiell Złap: Namiell x1 37%
What Czarująca skórka is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits