Sidebar
Goldquell-Makak Seltenheit 12
Slots
Goldquell-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Velkhana-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Velkhana-Helm α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Panzerung α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Armschienen α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Hüftring α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Beinschienen α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Gesamt 770 ~ 960 -15 +10 +20 -5 -5
Velkhana-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Velkhana-Helm β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Panzerung β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Armschienen β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Hüftring β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Beinschienen β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Gesamt 770 ~ 960 -15 +10 +20 -5 -5
Velum-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Velum-Helm α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Panzerung α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Armschienen α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Hüftring α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Beinschienen α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Gesamt 780 ~ 970 -10 +20 +5 +5 -15
Velum-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Velum-Helm β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Panzerung β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Armschienen β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Hüftring β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Beinschienen β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Gesamt 780 ~ 970 -10 +20 +5 +5 -15
Kaiser-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kaiserkrone α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Panzerung α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Armschienen α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Hüftring α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Beinschienen α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Gesamt 780 ~ 970 +15 -15 -15 +5 +5
Kaiser-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kaiserkrone β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Panzerung β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Armschienen β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Hüftring β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Beinschienen β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Gesamt 780 ~ 970 +15 -15 -15 +5 +5
Kushala-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kushala-Glanz α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Zista α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Klauen α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Kokon α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Beinschutz α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Gesamt 780 ~ 970 +10 +20 -15 -10
Kushala-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kushala-Glanz β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Zista β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Klauen β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Kokon β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Beinschutz β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Gesamt 780 ~ 970 +10 +20 -15 -10
Kirin-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kirin-Horn α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Jacke α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Armstulpen α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Reifen α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Beinschutz α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Gesamt 770 ~ 960 -15 -10 -10 +20 +10
Kirin-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kirin-Horn β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Jacke β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Armstulpen β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Reifen β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Beinschutz β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Gesamt 770 ~ 960 -15 -10 -10 +20 +10
Namielle-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Namielle-Kutte α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Umhang α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Handschuhe α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Hüftring α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Beinschienen α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Gesamt 790 ~ 980 -15 +20 +15 -10
Namielle-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Namielle-Kutte β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Umhang β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Handschuhe β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Hüftring β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Beinschienen β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Gesamt 790 ~ 980 -15 +20 +15 -10
Ruinen-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Ruinen-Helm α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Panzerung α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Armschienen α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Hüftring α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Beinschienen α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Gesamt 830 ~ 1020 +5 +5 +5 -15 -15
Ruinen-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Ruinen-Helm β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Panzerung β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Armschienen β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Hüftring β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Beinschienen β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Gesamt 830 ~ 1020 +5 +5 +5 -15 -15
Shara-Ishvalda-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Shara-Ishvalda-Helm α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Shara-Ishvalda-Panzerung α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
SharaIshvaldaArmschienen α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Shara-Ishvalda-Hüftring α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
SharaIshvaldaBeinschienen α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Gesamt 810 ~ 1000 -10 -15 +15
Shara-Ishvalda-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Shara-Ishvalda-Helm β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Shara-Ishvalda-Panzerung β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
SharaIshvaldaArmschienen β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Shara-Ishvalda-Hüftring β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
SharaIshvaldaBeinschienen β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Gesamt 810 ~ 1000 -10 -15 +15
Gildenuniform-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Gildenuniform-Kopfschutz α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Jacket α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Armschutz α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Hüftschutz α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Beinschutz α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gesamt 810 ~ 1000 +10 +5 +10 +5 +10
Gildenuniform-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Gildenuniform-Kopfschutz β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Jacket β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Armschutz β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Hüftschutz β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Beinschutz β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gesamt 810 ~ 1000 +10 +5 +10 +5 +10
Gold-Mond-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Gold-Mondhelm α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondpanzerung α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondarmschutz α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondhüftring α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondbeinschutz α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gesamt 810 ~ 1000 +15 -10 -20 +20
Gold-Mond-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Gold-Mondhelm β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondpanzerung β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondarmschutz β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondhüftring β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondbeinschutz β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gesamt 810 ~ 1000 +15 -10 -20 +20
Silber-Sonnen-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Silber-Sonnenhelm α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Silber-Sonnenpanzerung α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
SilberSonnenarmschienen α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Silber-Sonnenhüftring α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
SilberSonnenbeinschienen α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Gesamt 820 ~ 1010 +20 -15 -10 -10 +15
Silber-Sonnen-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Silber-Sonnenhelm β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Silber-Sonnenpanzerung β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
SilberSonnenarmschienen β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Silber-Sonnenhüftring β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
SilberSonnenbeinschienen β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Gesamt 820 ~ 1010 +20 -15 -10 -10 +15
Zorah-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Zorah-Kopfschutz α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Lederhaut α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Klauen α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Stachel α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Sporen α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Gesamt 800 ~ 990 +20 -15 -10 -5 -15
Zorah-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Zorah-Kopfschutz β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Lederhaut β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Klauen β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Stachel β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Sporen β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Gesamt 800 ~ 990 +20 -15 -10 -5 -15
Zorniger-Rajang-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Götter-Maske α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Gewand α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Armschutz α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Gürtel α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Fußschutz α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Gesamt 850 ~ 1040 +10 -25 +15 +10
Zorniger-Rajang-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Götter-Maske β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Gewand β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Armschutz β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Gürtel β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Fußschutz β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Gesamt 850 ~ 1040 +10 -25 +15 +10
Slots
Brachydium-Helm α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Panzerung α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Armschienen α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Hüftschutz α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Beinschienen α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Gesamt 850 ~ 1040 +15 -10 -15 +5 +5
Slots
Brachydium-Helm β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Panzerung β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Armschienen β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Hüftschutz β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Beinschienen β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Gesamt 850 ~ 1040 +15 -10 -15 +5 +5
Safi'jiiva-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Safi-Kopfschutz α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Panzerung α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Armschutz α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Hüftschutz α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Beinschutz α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Gesamt 840 ~ 1030 +10 +5 +5 +5 -5
Safi'jiiva-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Safi-Kopfschutz β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Panzerung β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Armschutz β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Hüftschutz β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Beinschutz β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Gesamt 840 ~ 1030 +10 +5 +5 +5 -5
Alatreon-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Escadora-Weisheit α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Geist α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Arme α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Macht α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Schuppe α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Gesamt 800 ~ 990 +15 +15 +10
Alatreon-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Escadora-Weisheit β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Geist β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Arme β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Macht β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Schuppe β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Gesamt 800 ~ 990 +15 +15 +10
Drachenstoff-Schal α+ Seltenheit 12
Slots
Drachenstoff-Schal α+
152 ~ 190 -3 +1 +5
Gesamt 152 ~ 190 -3 +1 +5
Kaiserin-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kaiserin-Krone α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Panzer α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Armschienen α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Hüftring α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Beinschienen α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Gesamt 820 ~ 1010 +15 +5 -15 +5 -10
Kaiserin-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kaiserin-Krone β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Panzer β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Armschienen β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Hüftring β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Beinschienen β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Gesamt 820 ~ 1010 +15 +5 -15 +5 -10
Kulve-Taroth-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kulve Taroths Wut α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Ärger α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Rage α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Groll α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Zorn α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Gesamt 880 ~ 1070 +20 -10 -10 +15 -20
Kulve-Taroth-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kulve Taroths Wut β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Ärger β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Rage β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Groll β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Zorn β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Gesamt 880 ~ 1070 +20 -10 -10 +15 -20
Namielle-Set γ+ Seltenheit 12
Slots
Namielle-Kutte γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Namielle-Umhang γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Namielle-Handschuhe γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Namielle-Hüftring γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Namielle-Beinschienen γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Gesamt 880 ~ 1070 -15 +20 +15 -10
Azurära-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Azurära-Frisur α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Azurära-Haori α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Azurära-Kote α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Azurära-Obi α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Azurära-Geta α+
170 ~ 208 +2 +2 +3
Gesamt 850 ~ 1040 +10 +10 +15
Velkhana-Set γ+ Seltenheit 12
Slots
Velkhana-Kopfschutz γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Panzerung γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Armschienen γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Hüftring γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Beinschienen γ+
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
Gesamt 900 ~ 1090 -15 +10 +20 -5 -5
Fatalis-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Drachenhaupt α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Drachenlederhaut α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Drachenklauen α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Drachenkamm α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Drachenfüße α+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Gesamt 900 ~ 1090 -5 +10 +10 -20
Fatalis-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Drachenhaupt β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Drachenlederhaut β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Drachenklauen β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Drachenkamm β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Drachenfüße β+
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
Gesamt 900 ~ 1090 -5 +10 +10 -20
Leon α+ Seltenheit 12
Slots
Leon - Kopf α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Leon - Körper α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Leon - Arme α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Leon - Hüfte α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Leon - Beine α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Gesamt 750 ~ 940 +15 +10 +15 +10
Claire α+ Seltenheit 12
Slots
Claire - Kopf α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Claire - Körper α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Claire - Arme α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Claire - Hüfte α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Claire - Beine α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Gesamt 750 ~ 940 +15 +10 +15 +10
Leon+ Seltenheit 12
Slots
Leon+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Leon+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Leon+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Leon+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Leon+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Claire+ Seltenheit 12
Slots
Claire+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Claire+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Claire+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Claire+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Claire+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Velkhana α+ Seltenheit 12
Slots
Velkhana- α+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Velkhana- α+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Velkhana- α+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Velkhana- α+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Velkhana- α+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Velkhana β+ Seltenheit 12
Slots
Velkhana- β+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Velkhana- β+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Velkhana- β+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Velkhana- β+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Velkhana- β+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Velum α+ Seltenheit 12
Slots
Velum- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Velum- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Velum- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Velum- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Velum- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Velum β+ Seltenheit 12
Slots
Velum- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Velum- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Velum- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Velum- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Velum- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Teostra α+ Seltenheit 12
Slots
Teostra- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Teostra- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Teostra- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Teostra- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Teostra- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Teostra β+ Seltenheit 12
Slots
Teostra- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Teostra- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Teostra- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Teostra- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Teostra- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Kushala α+ Seltenheit 12
Slots
Kushala- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Kushala- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Kushala- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Kushala- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Kushala- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Kushala β+ Seltenheit 12
Slots
Kushala- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Kushala- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Kushala- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Kushala- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Kushala- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Kirin α+ Seltenheit 12
Slots
Kirin- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Kirin- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Kirin- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Kirin- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Kirin- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Kirin β+ Seltenheit 12
Slots
Kirin- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Kirin- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Kirin- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Kirin- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Kirin- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Namielle α+ Seltenheit 12
Slots
Namielle- α+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Namielle- α+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Namielle- α+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Namielle- α+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Namielle- α+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Namielle β+ Seltenheit 12
Slots
Namielle- β+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Namielle- β+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Namielle- β+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Namielle- β+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Namielle- β+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Unterhalter Seltenheit 12
Slots
UnterhalterDekorOhrringe
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Shara Ishvalda α+ Seltenheit 12
Slots
Shara-Ishvalda- α+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Shara-Ishvalda- α+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Shara-Ishvalda- α+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Shara-Ishvalda- α+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Shara-Ishvalda- α+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Shara Ishvalda β+ Seltenheit 12
Slots
Shara-Ishvalda- β+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Shara-Ishvalda- β+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Shara-Ishvalda- β+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Shara-Ishvalda- β+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Shara-Ishvalda- β+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Gold-Mond α+ Seltenheit 12
Slots
Gold-Mond- α+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Gold-Mond- α+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Gold-Mond- α+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Gold-Mond- α+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Gold-Mond- α+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Gold-Mond β+ Seltenheit 12
Slots
Gold-Mond- β+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Gold-Mond- β+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Gold-Mond- β+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Gold-Mond- β+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Gold-Mond- β+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Silber-Sonnen α+ Seltenheit 12
Slots
Silber-Sonnen- α+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Silber-Sonnen- α+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Silber-Sonnen- α+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Silber-Sonnen- α+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Silber-Sonnen- α+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Silber-Sonnen β+ Seltenheit 12
Slots
Silber-Sonnen- β+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Silber-Sonnen- β+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Silber-Sonnen- β+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Silber-Sonnen- β+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Silber-Sonnen- β+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Lunastra α+ Seltenheit 12
Slots
Lunastra- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Lunastra- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Lunastra- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Lunastra- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Lunastra- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Lunastra β+ Seltenheit 12
Slots
Lunastra- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Lunastra- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Lunastra- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Lunastra- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Lunastra- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Ruinen α+ Seltenheit 12
Slots
Ruinen- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Ruinen- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Ruinen- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Ruinen- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Ruinen- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Ruinen β+ Seltenheit 12
Slots
Ruinen- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Ruinen- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Ruinen- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Ruinen- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Ruinen- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Gildenuniform+ Seltenheit 12
Slots
Gildenuniform+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Gildenuniform+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Gildenuniform+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Gildenuniform+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Gildenuniform+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Safi'jiiva α+ Seltenheit 12
Slots
Safi- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Safi- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Safi- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Safi- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Safi- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Safi'jiiva β+ Seltenheit 12
Slots
Safi- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Safi- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Safi- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Safi- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Safi- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Zorniger Rajang α+ Seltenheit 12
Slots
Zorniger- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Zorniger- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Zorniger- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Zorniger- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Zorniger- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Zorniger Rajang β+ Seltenheit 12
Slots
Zorniger- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Zorniger- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Zorniger- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Zorniger- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Zorniger- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Wütiger Brachydium α+ Seltenheit 12
Slots
Brachydium- α+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Brachydium- α+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Brachydium- α+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Brachydium- α+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Brachydium- α+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Wütiger Brachydium β+ Seltenheit 12
Slots
Brachydium- β+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Brachydium- β+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Brachydium- β+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Brachydium- β+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Brachydium- β+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Alatreon α+ Seltenheit 12
Slots
Escadora- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Escadora- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Escadora- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Escadora- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Escadora- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Alatreon β+ Seltenheit 12
Slots
Escadora- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Escadora- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Escadora- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Escadora- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Escadora- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Fatalis α+ Seltenheit 12
Slots
Drachen- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Drachen- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Drachen- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Drachen- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Drachen- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Fatalis β+ Seltenheit 12
Slots
Drachen- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Drachen- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Drachen- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Drachen- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Drachen- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Kulve α+ Seltenheit 12
Slots
Kulve- α+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Kulve- α+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Kulve- α+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Kulve- α+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Kulve- α+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Kulve β+ Seltenheit 12
Slots
Kulve- β+-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Kulve- β+-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Kulve- β+-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Kulve- β+-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Kulve- β+-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Drachenstoff-Schal Seltenheit 12
Slots
Drachenstoff-Schal-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Azurära Seltenheit 12
Slots
Azurära-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Azurära-Dekorrüstung - Brust
0 ~ 0
Azurära-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Azurära-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Azurära-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Velkhana γ+ Seltenheit 12
Slots
Velkhana- γ+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Velkhana- γ+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Velkhana- γ+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Velkhana- γ+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Velkhana- γ+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Namielle γ+ Seltenheit 12
Slots
Namielle- γ+-Dekor - Kopf
0 ~ 0
Namielle- γ+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Namielle- γ+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Namielle- γ+-Dekor - Hüfte
0 ~ 0
Namielle- γ+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Kräftiger Körper γ+ Seltenheit 12
Slots
Kräftiger-Körper- γ+-Dekor - Brust
0 ~ 0
Kräftiger-Körper- γ+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Kräftiger-Körper- γ+-Dekor - Arme
0 ~ 0
Kräftiger-Körper- γ+-Dekor - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Merino α Seltenheit 12
Slots
Merino- α-Dekorrüstung - Körper
0 ~ 0
Merino- α-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Merino- α-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Merino- α-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Merino β Seltenheit 12
Slots
Merino- β-Dekorrüstung - Körper
0 ~ 0
Merino- β-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Merino- β-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Merino- β-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Talisman der Fünften Seltenheit 3
Gift-Talisman I Seltenheit 3
Gift-Talisman II Seltenheit 5
Gift-Talisman III Seltenheit 6
Angriff-Talisman I Seltenheit 3
Angriff-Talisman II Seltenheit 5
Angriff-Talisman III Seltenheit 7
VerteidigTalisman I Seltenheit 3
VerteidigTalisman II Seltenheit 5
VerteidigTalisman III Seltenheit 6
Lähm-Talisman I Seltenheit 3
Lähm-Talisman II Seltenheit 5
Lähm-Talisman III Seltenheit 7
Schlaf-Talisman I Seltenheit 3
Schlaf-Talisman II Seltenheit 5
Schlaf-Talisman III Seltenheit 6
BetäubungTalisman I Seltenheit 3
BetäubungTalismanII Seltenheit 5
BetäubungTalismanIII Seltenheit 6
Explosion-Talisman I Seltenheit 5
ExplosionTalisman II Seltenheit 6
ExplosionTalismanIII Seltenheit 7
Blutung-Talisman I Seltenheit 4
Blutung-Talisman II Seltenheit 6
Blutung-Talisman III Seltenheit 7
Block-Talisman I Seltenheit 6
Block-Talisman II Seltenheit 6
Block-Talisman III Seltenheit 7
OhrstöpselTalisman I Seltenheit 6
OhrstöpselTalisman II Seltenheit 6
OhrstöpselTalismanIII Seltenheit 8
Windsicher-Talisman I Seltenheit 3
WindsicherTalisman II Seltenheit 5
WindsicherTalismanIII Seltenheit 6
Beben-Talisman I Seltenheit 6
Beben-Talisman II Seltenheit 7
GesundheitTalisman I Seltenheit 3
GesundheitTalismanII Seltenheit 5
GesundheitTalismanIII Seltenheit 7
Erholung-Talisman I Seltenheit 3
Erholung-Talisman II Seltenheit 6
Erholung-Talisman III Seltenheit 7
SchnellheilTalisman I Seltenheit 4
SchnellheilTalismnIII Seltenheit 7
SchnellheilTalismanII Seltenheit 6
Feuer-Talisman I Seltenheit 3
Feuer-Talisman II Seltenheit 5
Feuer-Talisman III Seltenheit 7
Wasser-Talisman I Seltenheit 3
Wasser-Talisman II Seltenheit 5
Wasser-Talisman III Seltenheit 7
Eis-Talisman I Seltenheit 4
Eis-Talisman II Seltenheit 6
Eis-Talisman III Seltenheit 7
Donner-Talisman I Seltenheit 3
Donner-Talisman II Seltenheit 5
Donner-Talisman III Seltenheit 7
Drachen-Talisman I Seltenheit 5
Drachen-Talisman II Seltenheit 6
Drachen-Talisman III Seltenheit 7
Pest-Talisman I Seltenheit 4
Pest-Talisman II Seltenheit 7
Pest-Talisman III Seltenheit 8
Geloder-Talisman I Seltenheit 3
Geloder-Talisman II Seltenheit 6
Geloder-Talisman III Seltenheit 7
Flut-Talisman I Seltenheit 3
Flut-Talisman II Seltenheit 5
Flut-Talisman III Seltenheit 7
Frost-Talisman I Seltenheit 4
Frost-Talisman II Seltenheit 6
Frost-Talisman III Seltenheit 7
Gewitter-Talisman I Seltenheit 3
Gewitter-Talisman II Seltenheit 5
Gewitter-Talisman III Seltenheit 7
Wyrmgeißel-Talisman I Seltenheit 5
WyrmgeißelTalisman II Seltenheit 7
WyrmgeißelTalismanIII Seltenheit 8
Giftbiss-Talisman I Seltenheit 3
Giftbiss-Talisman II Seltenheit 6
Giftbiss-Talisman III Seltenheit 7
ImmobilitätTalisman I Seltenheit 3
ImmobilitätTalismanII Seltenheit 5
ImmobilitätTalismnIII Seltenheit 7
Beruhigung-Talisman I Seltenheit 3
BeruhigungTalisman II Seltenheit 5
BeruhigungTalismanIII Seltenheit 7
Zerstörung-Talisman I Seltenheit 5
ZerstörungTalisman II Seltenheit 6
ZerstörungTalismanIII Seltenheit 8
Meister-Talisman I Seltenheit 4
Meister-Talisman II Seltenheit 6
Meister-Talisman III Seltenheit 7
Kritischer Talisman I Seltenheit 8
Vorteil-Talisman I Seltenheit 6
Vorteil-Talisman II Seltenheit 8
Fokus-Talisman I Seltenheit 6
Fokus St 1
Fokus-Talisman II Seltenheit 7
Fokus St 2
Kräftigung-Talisman I Seltenheit 8
KräftigungTalisman II Seltenheit 8
Ziehen-Talisman I Seltenheit 5
Ziehen-Talisman II Seltenheit 7
Brecher-Talisman I Seltenheit 6
Brecher-Talisman II Seltenheit 8
KO-Talisman I Seltenheit 3
Lähmer St 1
KO-Talisman II Seltenheit 5
Lähmer St 2
KO-Talisman III Seltenheit 7
Lähmer St 3
Entkräften-Talisman I Seltenheit 3
EntkräftenTalisman II Seltenheit 5
EntkräftenTalismanIII Seltenheit 6
Kraft-Talisman I Seltenheit 7
Kraft-Talisman II Seltenheit 8
Hetzer-Talisman I Seltenheit 7
Hetzer-Talisman II Seltenheit 8
Unversehrt-Talisman I Seltenheit 7
UnversehrtTalisman II Seltenheit 8
Zorn-Talisman I Seltenheit 6
Groll St 1
Zorn-Talisman II Seltenheit 8
Groll St 2
SpezialschussTalsmn I Seltenheit 5
SpezialschussTalsmnII Seltenheit 8
Artillerie-Talisman I Seltenheit 3
ArtillerieTalisman II Seltenheit 5
ArtillerieTalismanIII Seltenheit 7
Marathon-Talisman I Seltenheit 5
Marathon-Talisman II Seltenheit 8
Fitness-Talisman I Seltenheit 5
Fitness-Talisman II Seltenheit 6
Energie-Talisman I Seltenheit 5
Energie-Talisman II Seltenheit 7
Hungerfrei-Talisman I Seltenheit 3
HungerfreiTalisman II Seltenheit 5
HungerfreiTalisman III Seltenheit 6
Ausweich-Talisman I Seltenheit 4
Ausweich-Talisman II Seltenheit 6
Ausweich-Talisman III Seltenheit 7
Luftsprung-Talisman I Seltenheit 5
LuftsprungTalisman II Seltenheit 7
EisenplatteTalisman I Seltenheit 3
Blocken St 1
EisenplatteTalismanII Seltenheit 5
Blocken St 2
EisenplatteTalismnIII Seltenheit 7
Blocken St 3
Wegstecken-Talisman I Seltenheit 4
WegsteckenTalisman II Seltenheit 6
WegsteckenTalismanIII Seltenheit 8
FreundschaftTalismn I Seltenheit 3
FreundschaftTalismnII Seltenheit 5
FreundschaftTlismnIII Seltenheit 7
VerlängerungTalismn I Seltenheit 3
VerlängerungTalismnII Seltenheit 6
VerlängerungTlismnIII Seltenheit 7
Vielfraß-Talisman I Seltenheit 3
Vielfraß-Talisman II Seltenheit 5
Vielfraß-Talisman III Seltenheit 7
Wetzstein-Talisman I Seltenheit 4
Wetzstein-Talisman II Seltenheit 6
Wetzstein-Talisman III Seltenheit 7
Bombardier-Talisman I Seltenheit 5
BombardierTalisman II Seltenheit 6
BombardierTalismanIII Seltenheit 7
Pilz-Talisman I Seltenheit 5
Pilz-Talisman II Seltenheit 8
Segen-Talisman I Seltenheit 3
Segen-Talisman II Seltenheit 5
Segen-Talisman III Seltenheit 7
VersammlungTalisman I Seltenheit 3
VersammlungTalismn II Seltenheit 5
VersammlungTalismnIII Seltenheit 7
Botanik-Talisman I Seltenheit 3
Botanik-Talisman II Seltenheit 5
Botanik-Talisman III Seltenheit 7
Geologie-Talisman I Seltenheit 3
Geologe St 1
Geologie-Talisman II Seltenheit 5
Geologe St 2
Geologie-Talisman III Seltenheit 7
Geologe St 3
Macht-Talisman I Seltenheit 7
Macht-Talisman II Seltenheit 8
Schleuder-Talisman I Seltenheit 3
Schleuder-Talisman II Seltenheit 5
SchleuderTalisman III Seltenheit 7
Tarnung-Talisman I Seltenheit 3
Tarnung St 1
Tarnung-Talisman II Seltenheit 6
Tarnung St 2
Tarnung-Talisman III Seltenheit 7
Tarnung St 3
Treffer-Talisman I Seltenheit 7
Treffer-Talisman II Seltenheit 8
Rauch-Talisman I Seltenheit 3
Rauch-Talisman II Seltenheit 5
Rauch-Talisman III Seltenheit 7
SumpfläuferTalisman I Seltenheit 3
SumpfläuferTalismn II Seltenheit 5
SumpfläuferTalismnIII Seltenheit 6
Insekten-Talisman I Seltenheit 3
Insekten-Talisman II Seltenheit 5
Insekten-Talisman III Seltenheit 6
Miasma-Talisman I Seltenheit 7
Miasma-Talisman II Seltenheit 7
Miasma-Talisman III Seltenheit 8
EinschüchternTlismn I Seltenheit 3
EinschüchternTlismnII Seltenheit 5
EinschüchtrnTlismnIII Seltenheit 6
Erwachen-Talisman I Seltenheit 5
Erwachen-Talisman II Seltenheit 7
Handwerk-Talisman I Seltenheit 5
Handwerk-Talisman II Seltenheit 7
Handwerk-Talisman III Seltenheit 8
Schneid-Talisman I Seltenheit 6
Schneid-Talisman II Seltenheit 7
Wartung-Talisman I Seltenheit 6
Wartung-Talisman II Seltenheit 7
Wartung-Talisman III Seltenheit 8
Geschütz-Talisman I Seltenheit 3
Geschütz-Talisman II Seltenheit 5
KleinHungerTalisman Seltenheit 3
StandardboostTalismnI Seltenheit 7
Durchdring-Talisman I Seltenheit 8
Zerstreu-Talisman I Seltenheit 8
Giftschicht-Talisman Seltenheit 8
Lähmschicht-Talisman Seltenheit 8
SchlafschichtTalisman Seltenheit 8
ExplosionschchtTalmn Seltenheit 8
Kräftigung-Talisman Seltenheit 3
Darbietung-Talisman I Seltenheit 3
Kapazität-Talisman Seltenheit 3
Schlamm-Talisman Seltenheit 5
Kunstschuss-Talisman Seltenheit 5
Jägerleben-Talisman Seltenheit 5
Vermittler-Talisman Seltenheit 5
Sammler-Talisman Seltenheit 5
Klarer-Kopf-Talisman Seltenheit 7
Reiter-Talisman Seltenheit 7
Vermesser-Talisman Seltenheit 7
Spürhund-Talisman Seltenheit 3
Geomantik-Talisman Seltenheit 8
Sturmwind-Talisman Seltenheit 8
LindwurmtöterTalismn Seltenheit 8
Bollwerk-Talisman Seltenheit 8
Fitness-Talisman III Seltenheit 7
Angriff-Talisman IV Seltenheit 11
Angriff-Talisman V Seltenheit 12
VerteidigTalisman IV Seltenheit 9
VerteidigTalisman V Seltenheit 11
WindsicherTalisman IV Seltenheit 11
WindsicherTalisman V Seltenheit 12
Geloder-Talisman IV Seltenheit 10
Geloder-Talisman V Seltenheit 11
Flut-Talisman IV Seltenheit 10
Flut-Talisman V Seltenheit 11
Gewitter-Talisman IV Seltenheit 10
Gewitter-Talisman V Seltenheit 11
EisenplatteTalismanIV Seltenheit 11
Blocken St 4
EisenplatteTalisman V Seltenheit 12
Blocken St 5
FreundschaftTalismnIV Seltenheit 11
FreundschaftTalismn V Seltenheit 12
VersammlungTalismn IV Seltenheit 9
VersammlungTalisman V Seltenheit 10
Botanik-Talisman IV Seltenheit 9
Frost-Talisman IV Seltenheit 11
Frost-Talisman V Seltenheit 12
Meister-Talisman IV Seltenheit 11
Meister-Talisman V Seltenheit 12
Ausweich-Talisman IV Seltenheit 12
Ausweich-Talisman V Seltenheit 12
WyrmgeißelTalisman IV Seltenheit 11
Wyrmgeißel-Talisman V Seltenheit 12
Ziehen-Talisman III Seltenheit 12
Marathon-Talisman III Seltenheit 12
Fitness-Talisman IV Seltenheit 11
Fitness-Talisman V Seltenheit 12
Energie-Talisman III Seltenheit 12
LuftsprungTalismanIII Seltenheit 12
Pilz-Talisman III Seltenheit 11
Erwachen-Talisman III Seltenheit 12
Handwerk-Talisman IV Seltenheit 12
Handwerk-Talisman V Seltenheit 12
OhrstöpselTalisman IV Seltenheit 12
OhrstöpselTalisman V Seltenheit 12
Beben-Talisman III Seltenheit 12
Vorteil-Talisman III Seltenheit 12
Fokus-Talisman III Seltenheit 12
Fokus St 3
Brecher-Talisman III Seltenheit 11
Zorn-Talisman III Seltenheit 11
Groll St 3
Zorn-Talisman IV Seltenheit 12
Groll St 4
Zorn-Talisman V Seltenheit 12
Groll St 5
Schneid-Talisman III Seltenheit 11
Schneid-Talisman IV Seltenheit 12
Schneid-Talisman V Seltenheit 12
Kraft-Talisman III Seltenheit 11
Kraft-Talisman IV Seltenheit 12
Kraft-Talisman V Seltenheit 12
Hetzer-Talisman III Seltenheit 11
Hetzer-Talisman IV Seltenheit 12
Hetzer-Talisman V Seltenheit 12
UnversehrtTalismanIII Seltenheit 12
Macht-Talisman III Seltenheit 12
Treffer-Talisman III Seltenheit 11
KritischerTalisman II Seltenheit 12
KritischerTalisman III Seltenheit 12
KräftigungTalismnIII Seltenheit 11