Sidebar
Goldquell-Makak Seltenheit 12
Slots
Goldquell-Dekorrüstung - Kopf
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Velkhana-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Velkhana-Helm α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Panzerung α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Armschienen α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Hüftring α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Beinschienen α+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Gesamt 770 ~ 960 -15 +10 +20 -5 -5
Velkhana-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Velkhana-Helm β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Panzerung β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Armschienen β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Hüftring β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Velkhana-Beinschienen β+
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
Gesamt 770 ~ 960 -15 +10 +20 -5 -5
Velum-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Velum-Helm α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Panzerung α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Armschienen α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Hüftring α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Beinschienen α+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Gesamt 780 ~ 970 -10 +20 +5 +5 -15
Velum-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Velum-Helm β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Panzerung β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Armschienen β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Hüftring β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Velum-Beinschienen β+
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
Gesamt 780 ~ 970 -10 +20 +5 +5 -15
Kaiser-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kaiserkrone α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Panzerung α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Armschienen α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Hüftring α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Beinschienen α+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Gesamt 780 ~ 970 +15 -15 -15 +5 +5
Kaiser-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kaiserkrone β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Panzerung β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Armschienen β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Hüftring β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Kaiser-Beinschienen β+
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
Gesamt 780 ~ 970 +15 -15 -15 +5 +5
Kushala-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kushala-Glanz α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Zista α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Klauen α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Kokon α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Beinschutz α+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Gesamt 780 ~ 970 +10 +20 -15 -10
Kushala-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kushala-Glanz β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Zista β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Klauen β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Kokon β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Kushala-Beinschutz β+
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
Gesamt 780 ~ 970 +10 +20 -15 -10
Kirin-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kirin-Horn α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Jacke α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Armstulpen α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Reifen α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Beinschutz α+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Gesamt 770 ~ 960 -15 -10 -10 +20 +10
Kirin-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kirin-Horn β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Jacke β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Armstulpen β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Reifen β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Kirin-Beinschutz β+
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
Gesamt 770 ~ 960 -15 -10 -10 +20 +10
Namielle-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Namielle-Kutte α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Umhang α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Handschuhe α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Hüftring α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Beinschienen α+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Gesamt 790 ~ 980 -15 +20 +15 -10
Namielle-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Namielle-Kutte β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Umhang β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Handschuhe β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Hüftring β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Namielle-Beinschienen β+
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
Gesamt 790 ~ 980 -15 +20 +15 -10
Ruinen-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Ruinen-Helm α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Panzerung α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Armschienen α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Hüftring α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Beinschienen α+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Gesamt 830 ~ 1020 +5 +5 +5 -15 -15
Ruinen-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Ruinen-Helm β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Panzerung β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Armschienen β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Hüftring β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Ruinen-Beinschienen β+
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
Gesamt 830 ~ 1020 +5 +5 +5 -15 -15
Shara-Ishvalda-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Shara-Ishvalda-Helm α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Shara-Ishvalda-Panzerung α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
SharaIshvaldaArmschienen α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Shara-Ishvalda-Hüftring α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
SharaIshvaldaBeinschienen α+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Gesamt 810 ~ 1000 -10 -15 +15
Shara-Ishvalda-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Shara-Ishvalda-Helm β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Shara-Ishvalda-Panzerung β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
SharaIshvaldaArmschienen β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Shara-Ishvalda-Hüftring β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
SharaIshvaldaBeinschienen β+
162 ~ 200 -2 -3 +3
Gesamt 810 ~ 1000 -10 -15 +15
Gildenuniform-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Gildenuniform-Kopfschutz α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Jacket α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Armschutz α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Hüftschutz α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Beinschutz α+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gesamt 810 ~ 1000 +10 +5 +10 +5 +10
Gildenuniform-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Gildenuniform-Kopfschutz β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Jacket β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Armschutz β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Hüftschutz β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gildenuniform-Beinschutz β+
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
Gesamt 810 ~ 1000 +10 +5 +10 +5 +10
Gold-Mond-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Gold-Mondhelm α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondpanzerung α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondarmschutz α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondhüftring α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondbeinschutz α+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gesamt 810 ~ 1000 +15 -10 -20 +20
Gold-Mond-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Gold-Mondhelm β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondpanzerung β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondarmschutz β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondhüftring β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gold-Mondbeinschutz β+
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
Gesamt 810 ~ 1000 +15 -10 -20 +20
Silber-Sonnen-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Silber-Sonnenhelm α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Silber-Sonnenpanzerung α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
SilberSonnenarmschienen α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Silber-Sonnenhüftring α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
SilberSonnenbeinschienen α+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Gesamt 820 ~ 1010 +20 -15 -10 -10 +15
Silber-Sonnen-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Silber-Sonnenhelm β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Silber-Sonnenpanzerung β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
SilberSonnenarmschienen β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Silber-Sonnenhüftring β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
SilberSonnenbeinschienen β+
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
Gesamt 820 ~ 1010 +20 -15 -10 -10 +15
Zorah-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Zorah-Kopfschutz α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Lederhaut α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Klauen α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Stachel α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Sporen α+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Gesamt 800 ~ 990 +20 -15 -10 -5 -15
Zorah-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Zorah-Kopfschutz β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Lederhaut β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Klauen β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Stachel β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Zorah-Sporen β+
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
Gesamt 800 ~ 990 +20 -15 -10 -5 -15
Zorniger-Rajang-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Götter-Maske α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Gewand α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Armschutz α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Gürtel α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Fußschutz α+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Gesamt 850 ~ 1040 +10 -25 +15 +10
Zorniger-Rajang-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Götter-Maske β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Gewand β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Armschutz β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Gürtel β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Götter-Fußschutz β+
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
Gesamt 850 ~ 1040 +10 -25 +15 +10
Slots
Brachydium-Helm α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Panzerung α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Armschienen α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Hüftschutz α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Beinschienen α+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Gesamt 850 ~ 1040 +15 -10 -15 +5 +5
Slots
Brachydium-Helm β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Panzerung β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Armschienen β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Hüftschutz β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Brachydium-Beinschienen β+
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
Gesamt 850 ~ 1040 +15 -10 -15 +5 +5
Safi'jiiva-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Safi-Kopfschutz α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Panzerung α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Armschutz α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Hüftschutz α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Beinschutz α+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Gesamt 840 ~ 1030 +10 +5 +5 +5 -5
Safi'jiiva-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Safi-Kopfschutz β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Panzerung β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Armschutz β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Hüftschutz β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Safi-Beinschutz β+
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
Gesamt 840 ~ 1030 +10 +5 +5 +5 -5
Alatreon-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Escadora-Weisheit α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Geist α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Arme α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Macht α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Schuppe α+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Gesamt 800 ~ 990 +15 +15 +10
Alatreon-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Escadora-Weisheit β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Geist β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Arme β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Macht β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Escadora-Schuppe β+
160 ~ 198 +3 +3 +2
Gesamt 800 ~ 990 +15 +15 +10
Drachenstoff-Schal α+ Seltenheit 12
Slots
Drachenstoff-Schal α+
152 ~ 190 -3 +1 +5
Gesamt 152 ~ 190 -3 +1 +5
Kaiserin-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kaiserin-Krone α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Panzer α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Armschienen α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Hüftring α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Beinschienen α+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Gesamt 820 ~ 1010 +15 +5 -15 +5 -10
Kaiserin-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kaiserin-Krone β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Panzer β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Armschienen β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Hüftring β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Kaiserin-Beinschienen β+
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
Gesamt 820 ~ 1010 +15 +5 -15 +5 -10
Kulve-Taroth-Set α+ Seltenheit 12
Slots
Kulve Taroths Wut α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Ärger α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Rage α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Groll α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Zorn α+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Gesamt 880 ~ 1070 +20 -10 -10 +15 -20
Kulve-Taroth-Set β+ Seltenheit 12
Slots
Kulve Taroths Wut β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Ärger β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Rage β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Groll β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Kulve Taroths Zorn β+
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
Gesamt 880 ~ 1070 +20 -10 -10 +15 -20
Namielle-Set γ+ Seltenheit 12
Slots
Namielle-Kutte γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Namielle-Umhang γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Namielle-Handschuhe γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Namielle-Hüftring γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Namielle-Beinschienen γ+
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
Gesamt 880 ~ 1070 -15 +20 +15 -10
Leon α+ Seltenheit 12
Slots
Leon - Kopf α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Leon - Körper α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Leon - Arme α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Leon - Hüfte α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Leon - Beine α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Gesamt 750 ~ 940 +15 +10 +15 +10
Claire α+ Seltenheit 12
Slots
Claire - Kopf α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Claire - Körper α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Claire - Arme α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Claire - Hüfte α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Claire - Beine α+
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
Gesamt 750 ~ 940 +15 +10 +15 +10
Unterhalter Seltenheit 12
Slots
UnterhalterDekorOhrringe
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Merino α Seltenheit 12
Slots
Merino- α-Dekorrüstung - Körper
0 ~ 0
Merino- α-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Merino- α-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Merino- α-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Merino β Seltenheit 12
Slots
Merino- β-Dekorrüstung - Körper
0 ~ 0
Merino- β-Dekorrüstung - Arme
0 ~ 0
Merino- β-Dekorrüstung - Hüfte
0 ~ 0
Merino- β-Dekorrüstung - Beine
0 ~ 0
Gesamt 0 ~ 0
Talisman der Fünften Seltenheit 3
Gift-Talisman I Seltenheit 3
Gift-Talisman II Seltenheit 5
Gift-Talisman III Seltenheit 6
Angriff-Talisman I Seltenheit 3
Angriff-Talisman II Seltenheit 5
Angriff-Talisman III Seltenheit 7
VerteidigTalisman I Seltenheit 3
VerteidigTalisman II Seltenheit 5
VerteidigTalisman III Seltenheit 6
Lähm-Talisman I Seltenheit 3
Lähm-Talisman II Seltenheit 5
Lähm-Talisman III Seltenheit 7
Schlaf-Talisman I Seltenheit 3
Schlaf-Talisman II Seltenheit 5
Schlaf-Talisman III Seltenheit 6
BetäubungTalisman I Seltenheit 3
BetäubungTalismanII Seltenheit 5
BetäubungTalismanIII Seltenheit 6
Explosion-Talisman I Seltenheit 5
ExplosionTalisman II Seltenheit 6
ExplosionTalismanIII Seltenheit 7
Blutung-Talisman I Seltenheit 4
Blutung-Talisman II Seltenheit 6
Blutung-Talisman III Seltenheit 7
Block-Talisman I Seltenheit 6
Block-Talisman II Seltenheit 6
Block-Talisman III Seltenheit 7
OhrstöpselTalisman I Seltenheit 6
OhrstöpselTalisman II Seltenheit 6
OhrstöpselTalismanIII Seltenheit 8
Windsicher-Talisman I Seltenheit 3
WindsicherTalisman II Seltenheit 5
WindsicherTalismanIII Seltenheit 6
Beben-Talisman I Seltenheit 6
Beben-Talisman II Seltenheit 7
GesundheitTalisman I Seltenheit 3
GesundheitTalismanII Seltenheit 5
GesundheitTalismanIII Seltenheit 7
Erholung-Talisman I Seltenheit 3
Erholung-Talisman II Seltenheit 6
Erholung-Talisman III Seltenheit 7
SchnellheilTalisman I Seltenheit 4
SchnellheilTalismnIII Seltenheit 7
SchnellheilTalismanII Seltenheit 6
Feuer-Talisman I Seltenheit 3
Feuer-Talisman II Seltenheit 5
Feuer-Talisman III Seltenheit 7
Wasser-Talisman I Seltenheit 3
Wasser-Talisman II Seltenheit 5
Wasser-Talisman III Seltenheit 7
Eis-Talisman I Seltenheit 4
Eis-Talisman II Seltenheit 6
Eis-Talisman III Seltenheit 7
Donner-Talisman I Seltenheit 3
Donner-Talisman II Seltenheit 5
Donner-Talisman III Seltenheit 7
Drachen-Talisman I Seltenheit 5
Drachen-Talisman II Seltenheit 6
Drachen-Talisman III Seltenheit 7
Pest-Talisman I Seltenheit 4
Pest-Talisman II Seltenheit 7
Pest-Talisman III Seltenheit 8
Geloder-Talisman I Seltenheit 3
Geloder-Talisman II Seltenheit 6
Geloder-Talisman III Seltenheit 7
Flut-Talisman I Seltenheit 3
Flut-Talisman II Seltenheit 5
Flut-Talisman III Seltenheit 7
Frost-Talisman I Seltenheit 4
Frost-Talisman II Seltenheit 6
Frost-Talisman III Seltenheit 7
Gewitter-Talisman I Seltenheit 3
Gewitter-Talisman II Seltenheit 5
Gewitter-Talisman III Seltenheit 7
Wyrmgeißel-Talisman I Seltenheit 5
WyrmgeißelTalisman II Seltenheit 7
WyrmgeißelTalismanIII Seltenheit 8
Giftbiss-Talisman I Seltenheit 3
Giftbiss-Talisman II Seltenheit 6
Giftbiss-Talisman III Seltenheit 7
ImmobilitätTalisman I Seltenheit 3
ImmobilitätTalismanII Seltenheit 5
ImmobilitätTalismnIII Seltenheit 7
Beruhigung-Talisman I Seltenheit 3
BeruhigungTalisman II Seltenheit 5
BeruhigungTalismanIII Seltenheit 7
Zerstörung-Talisman I Seltenheit 5
ZerstörungTalisman II Seltenheit 6
ZerstörungTalismanIII Seltenheit 8
Meister-Talisman I Seltenheit 4
Meister-Talisman II Seltenheit 6
Meister-Talisman III Seltenheit 7
Kritischer Talisman I Seltenheit 8
Vorteil-Talisman I Seltenheit 6
Vorteil-Talisman II Seltenheit 8
Fokus-Talisman I Seltenheit 6
Fokus St 1
Fokus-Talisman II Seltenheit 7
Fokus St 2
Kräftigung-Talisman I Seltenheit 8
KräftigungTalisman II Seltenheit 8
Ziehen-Talisman I Seltenheit 5
Ziehen-Talisman II Seltenheit 7
Brecher-Talisman I Seltenheit 6
Brecher-Talisman II Seltenheit 8
KO-Talisman I Seltenheit 3
Lähmer St 1
KO-Talisman II Seltenheit 5
Lähmer St 2
KO-Talisman III Seltenheit 7
Lähmer St 3
Entkräften-Talisman I Seltenheit 3
EntkräftenTalisman II Seltenheit 5
EntkräftenTalismanIII Seltenheit 6
Kraft-Talisman I Seltenheit 7
Kraft-Talisman II Seltenheit 8
Hetzer-Talisman I Seltenheit 7
Hetzer-Talisman II Seltenheit 8
Unversehrt-Talisman I Seltenheit 7
UnversehrtTalisman II Seltenheit 8
Zorn-Talisman I Seltenheit 6
Groll St 1
Zorn-Talisman II Seltenheit 8
Groll St 2
SpezialschussTalsmn I Seltenheit 5
SpezialschussTalsmnII Seltenheit 8
Artillerie-Talisman I Seltenheit 3
ArtillerieTalisman II Seltenheit 5
ArtillerieTalismanIII Seltenheit 7
Marathon-Talisman I Seltenheit 5
Marathon-Talisman II Seltenheit 8
Fitness-Talisman I Seltenheit 5
Fitness-Talisman II Seltenheit 6
Energie-Talisman I Seltenheit 5
Energie-Talisman II Seltenheit 7
Hungerfrei-Talisman I Seltenheit 3
HungerfreiTalisman II Seltenheit 5
HungerfreiTalisman III Seltenheit 6
Ausweich-Talisman I Seltenheit 4
Ausweich-Talisman II Seltenheit 6
Ausweich-Talisman III Seltenheit 7
Luftsprung-Talisman I Seltenheit 5
LuftsprungTalisman II Seltenheit 7
EisenplatteTalisman I Seltenheit 3
Blocken St 1
EisenplatteTalismanII Seltenheit 5
Blocken St 2
EisenplatteTalismnIII Seltenheit 7
Blocken St 3
Wegstecken-Talisman I Seltenheit 4
WegsteckenTalisman II Seltenheit 6
WegsteckenTalismanIII Seltenheit 8
FreundschaftTalismn I Seltenheit 3
FreundschaftTalismnII Seltenheit 5
FreundschaftTlismnIII Seltenheit 7
VerlängerungTalismn I Seltenheit 3
VerlängerungTalismnII Seltenheit 6
VerlängerungTlismnIII Seltenheit 7
Vielfraß-Talisman I Seltenheit 3
Vielfraß-Talisman II Seltenheit 5
Vielfraß-Talisman III Seltenheit 7
Wetzstein-Talisman I Seltenheit 4
Wetzstein-Talisman II Seltenheit 6
Wetzstein-Talisman III Seltenheit 7
Bombardier-Talisman I Seltenheit 5
BombardierTalisman II Seltenheit 6
BombardierTalismanIII Seltenheit 7
Pilz-Talisman I Seltenheit 5
Pilz-Talisman II Seltenheit 8
Segen-Talisman I Seltenheit 3
Segen-Talisman II Seltenheit 5
Segen-Talisman III Seltenheit 7
VersammlungTalisman I Seltenheit 3
VersammlungTalismn II Seltenheit 5
VersammlungTalismnIII Seltenheit 7
Botanik-Talisman I Seltenheit 3
Botanik-Talisman II Seltenheit 5
Botanik-Talisman III Seltenheit 7
Geologie-Talisman I Seltenheit 3
Geologe St 1
Geologie-Talisman II Seltenheit 5
Geologe St 2
Geologie-Talisman III Seltenheit 7
Geologe St 3
Macht-Talisman I Seltenheit 7
Macht-Talisman II Seltenheit 8
Schleuder-Talisman I Seltenheit 3
Schleuder-Talisman II Seltenheit 5
SchleuderTalisman III Seltenheit 7
Tarnung-Talisman I Seltenheit 3
Tarnung St 1
Tarnung-Talisman II Seltenheit 6
Tarnung St 2
Tarnung-Talisman III Seltenheit 7
Tarnung St 3
Treffer-Talisman I Seltenheit 7
Treffer-Talisman II Seltenheit 8
Rauch-Talisman I Seltenheit 3
Rauch-Talisman II Seltenheit 5
Rauch-Talisman III Seltenheit 7
SumpfläuferTalisman I Seltenheit 3
SumpfläuferTalismn II Seltenheit 5
SumpfläuferTalismnIII Seltenheit 6
Insekten-Talisman I Seltenheit 3
Insekten-Talisman II Seltenheit 5
Insekten-Talisman III Seltenheit 6
Miasma-Talisman I Seltenheit 7
Miasma-Talisman II Seltenheit 7
Miasma-Talisman III Seltenheit 8
EinschüchternTlismn I Seltenheit 3
EinschüchternTlismnII Seltenheit 5
EinschüchtrnTlismnIII Seltenheit 6
Erwachen-Talisman I Seltenheit 5
Erwachen-Talisman II Seltenheit 7
Handwerk-Talisman I Seltenheit 5
Handwerk-Talisman II Seltenheit 7
Handwerk-Talisman III Seltenheit 8
Schneid-Talisman I Seltenheit 6
Schneid-Talisman II Seltenheit 7
Wartung-Talisman I Seltenheit 6
Wartung-Talisman II Seltenheit 7
Wartung-Talisman III Seltenheit 8
Geschütz-Talisman I Seltenheit 3
Geschütz-Talisman II Seltenheit 5
KleinHungerTalisman Seltenheit 3
StandardboostTalismnI Seltenheit 7
Durchdring-Talisman I Seltenheit 8
Zerstreu-Talisman I Seltenheit 8
Giftschicht-Talisman Seltenheit 8
Lähmschicht-Talisman Seltenheit 8
SchlafschichtTalisman Seltenheit 8
ExplosionschchtTalmn Seltenheit 8
Kräftigung-Talisman Seltenheit 3
Darbietung-Talisman I Seltenheit 3
Kapazität-Talisman Seltenheit 3
Schlamm-Talisman Seltenheit 5
Kunstschuss-Talisman Seltenheit 5
Jägerleben-Talisman Seltenheit 5
Vermittler-Talisman Seltenheit 5
Sammler-Talisman Seltenheit 5
Klarer-Kopf-Talisman Seltenheit 7
Reiter-Talisman Seltenheit 7
Vermesser-Talisman Seltenheit 7
Spürhund-Talisman Seltenheit 3
Geomantik-Talisman Seltenheit 8
Sturmwind-Talisman Seltenheit 8
LindwurmtöterTalismn Seltenheit 8
Bollwerk-Talisman Seltenheit 8
Fitness-Talisman III Seltenheit 7
Angriff-Talisman IV Seltenheit 11
Angriff-Talisman V Seltenheit 12
VerteidigTalisman IV Seltenheit 9
VerteidigTalisman V Seltenheit 11
WindsicherTalisman IV Seltenheit 11
WindsicherTalisman V Seltenheit 12
Geloder-Talisman IV Seltenheit 10
Geloder-Talisman V Seltenheit 11
Flut-Talisman IV Seltenheit 10
Flut-Talisman V Seltenheit 11
Gewitter-Talisman IV Seltenheit 10
Gewitter-Talisman V Seltenheit 11
EisenplatteTalismanIV Seltenheit 11
Blocken St 4
EisenplatteTalisman V Seltenheit 12
Blocken St 5
FreundschaftTalismnIV Seltenheit 11
FreundschaftTalismn V Seltenheit 12
VersammlungTalismn IV Seltenheit 9
VersammlungTalisman V Seltenheit 10
Botanik-Talisman IV Seltenheit 9
Frost-Talisman IV Seltenheit 11
Frost-Talisman V Seltenheit 12
Meister-Talisman IV Seltenheit 11
Ausweich-Talisman IV Seltenheit 12
Ausweich-Talisman V Seltenheit 12
WyrmgeißelTalisman IV Seltenheit 11
Wyrmgeißel-Talisman V Seltenheit 12
Ziehen-Talisman III Seltenheit 12
Marathon-Talisman III Seltenheit 12
Fitness-Talisman IV Seltenheit 11
Fitness-Talisman V Seltenheit 12
Energie-Talisman III Seltenheit 12
LuftsprungTalismanIII Seltenheit 12
Pilz-Talisman III Seltenheit 11
Erwachen-Talisman III Seltenheit 12
Handwerk-Talisman IV Seltenheit 12
OhrstöpselTalisman IV Seltenheit 12
Beben-Talisman III Seltenheit 12
Fokus-Talisman III Seltenheit 12
Fokus St 3
Brecher-Talisman III Seltenheit 11
Zorn-Talisman III Seltenheit 11
Groll St 3
Zorn-Talisman IV Seltenheit 12
Groll St 4
Zorn-Talisman V Seltenheit 12
Groll St 5
Schneid-Talisman III Seltenheit 11
Schneid-Talisman IV Seltenheit 12
Schneid-Talisman V Seltenheit 12
Kraft-Talisman III Seltenheit 11
Kraft-Talisman IV Seltenheit 12
Kraft-Talisman V Seltenheit 12
Hetzer-Talisman III Seltenheit 11
Hetzer-Talisman IV Seltenheit 12
Hetzer-Talisman V Seltenheit 12
UnversehrtTalismanIII Seltenheit 12
Macht-Talisman III Seltenheit 12
Treffer-Talisman III Seltenheit 11
KritischerTalisman II Seltenheit 12
KräftigungTalismnIII Seltenheit 11
Phönix-Talisman I Seltenheit 11
Phönix-Talisman II Seltenheit 12
Phönix-Talisman III Seltenheit 12
Wächter-Talisman I Seltenheit 9
Wächter-Talisman II Seltenheit 10
Wächter-Talisman III Seltenheit 12
Diamantener Talisman Seltenheit 11
Rasiermesser-Talisman Seltenheit 11
Versiegler-Talisman Seltenheit 11
Stehvermögen-Talisman Seltenheit 11
Giftbiss-Talisman IV Seltenheit 11
ImmobilitätTalismanIV Seltenheit 11
BeruhigungTalismanIV Seltenheit 11
ZerstörungTalismanIV Seltenheit 11
StandardbostTalsmnII Seltenheit 11
DurchdringTalismanII Seltenheit 11
Zerstreu-Talisman II Seltenheit 11
DarbietungTalismanII Seltenheit 9
Überleben-Talisman I Seltenheit 3
ÜberlebenTalisman II Seltenheit 3
ÜberlebenTalismanIII Seltenheit 3
Game Version
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2020 Credits