Sidebar
Duży klejnot Starszego Smoka
Gigantyczny, bardzo rzadki kamień, który raz na tysiąc lat powstaje wewnątrz Starszego Smoka.
Rzadkość 12
Rzadkość
x99
Maks.
210,000 z
Kup
21,000 z
Sprzedaj
Where to find Duży klejnot Starszego Smoka
Ranga mistrz. Kushala Daora Investigation Reward (Gold) x1 16%
Ranga mistrz. Lunastra Investigation Reward (Gold) x1 16%
Ranga mistrz. Teostra Investigation Reward (Gold) x1 16%
Ranga mistrz. Niszczycielski Nergigant Investigation Reward (Gold) x1 16%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Investigation Reward (Gold) x1 16%
Ranga mistrz. Namiell Investigation Reward (Gold) x1 16%
Ranga mistrz. Kushala Daora Investigation Reward (Silver) x1 8%
Ranga mistrz. Lunastra Investigation Reward (Silver) x1 8%
Ranga mistrz. Teostra Investigation Reward (Silver) x1 8%
Ranga mistrz. Niszczycielski Nergigant Investigation Reward (Silver) x1 8%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Investigation Reward (Silver) x1 8%
Ranga mistrz. Namiell Investigation Reward (Silver) x1 8%
Ranga mistrz. Kushala Daora Wycięto ogon x1 3%
Ranga mistrz. Lunastra Wycięte części x1 3%
Ranga mistrz. Lunastra Wycięto ogon x1 3%
Ranga mistrz. Lunastra Złap: Lunastra x1 3%
Ranga mistrz. Lunastra Rozbij głowę: Lunastra x1 3%
Ranga mistrz. Teostra Wycięto ogon x1 3%
Ranga mistrz. Niszczycielski Nergigant Wycięto ogon x1 3%
Ranga mistrz. Niszczycielski Nergigant Złam rogi: Niszczycielski Nergigant x1 3%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Wycięto ogon x1 3%
Ranga mistrz. Namiell Wycięto ogon x1 3%
Ranga mistrz. Kushala Daora Wycięte części x1 2%
Ranga mistrz. Kushala Daora Złap: Kushala Daora x1 2%
Ranga mistrz. Kushala Daora Rozbij głowę: Kushala Daora x1 2%
Ranga mistrz. Lunastra Materiał z potwora x1 2%
Ranga mistrz. Teostra Wycięte części x1 2%
Ranga mistrz. Teostra Złap: Teostra x1 2%
Ranga mistrz. Teostra Rozbij głowę: Teostra x1 2%
Ranga mistrz. Niszczycielski Nergigant Wycięte części x1 2%
Ranga mistrz. Niszczycielski Nergigant Złap: Niszczycielski Nergigant x1 2%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Wycięte części x1 2%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Złap: Welonowy Vaal Hazak x1 2%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Rozbij głowę: Welonowy Vaal Hazak x1 2%
Ranga mistrz. Namiell Wycięte części x1 2%
Ranga mistrz. Namiell Złap: Namiell x1 2%
Ranga mistrz. Namiell Rozbij głowę: Namiell x1 2%
Ranga mistrz. Kushala Daora Ostrze łupieżcy x1 1%
Ranga mistrz. Lunastra Ostrze łupieżcy x1 1%
Ranga mistrz. Teostra Ostrze łupieżcy x1 1%
Ranga mistrz. Niszczycielski Nergigant Ostrze łupieżcy x1 1%
Ranga mistrz. Welonowy Vaal Hazak Ostrze łupieżcy x1 1%
Ranga mistrz. Namiell Ostrze łupieżcy x1 1%
M★6 Czarny smok Nagrody za zadanie x1 13%
M★5 My, trzej królowie Nagrody za zadanie x1 13%
M★6 Tylko czerń Nagrody za zadanie x1 13%
M★6 Odległa mroczna fala Nagrody za zadanie x1 8%
M★6 Mistrz łowów Nowego Świata Nagrody za zadanie x1 7%
M★6 Burza przynosi niespodzianki Nagrody za zadanie x1 5%
M★6 Boski skok Nagrody za zadanie x1 4%
M★5 Zimowy blues Nagrody za zadanie x1 3%
What Duży klejnot Starszego Smoka is used for
Broń Wymagane
Niszczycielska zbrodnia x1
Don Monstro x1
Tughril Beg Daory x1
Wulk. ostrze Magdarosa x1
Klinga ognia duszy "Żar" x1
Klinga ognia duszy "Ruina" x1
Klinga ognia duszy "Styks" x1
Miecz dwur. Alatreona x1
Czarne ostrze Fatalisa x1
Niszczycielski obłęd x1
Medal Teostry x1
Podłostrzał despoty x1
Zadzior ognia duszy "Żar" x1
Zadzior ognia duszy "Ruina" x1
Zadzior ognia duszy "Styks" x1
Miecz Alatreona x1
Prawdziwy miecz Fatalisa x1
Niszczycielska wycinka x1
Zamieć i pożoga x1
Wulkaniczny krzyż Magdarosa x1
Kły ognia duszy "Żar" x1
Kły ognia duszy "Ruina" x1
Kły ognia duszy "Styks" x1
Bliźn. ostr. z Alatreona x1
Blitz despoty x1
Podw. niebiosa Fatalisa x1
Niszczycielska zagłada x1
Imperialny migot ognia x1
Wulkaniczny miecz Magdarosa x1
Bat ognia duszy "Żar" x1
Bat ognia duszy "Ruina" x1
Bat ognia duszy "Styks" x1
Mroczny pazur x1
Gromołamacz despoty x1
Czarna Tornaria x1
Zaggespanon Fatalisa x1
Niszczycielskie zatarcie x1
Wyzwolone Pandemonium x1
Hiperborea Daory x1
Przekuty Magda Floga x1
Trzask despoty x1
Obcas ognia duszy "Żar" x1
Obcas ognia duszy "Ruina" x1
Obcas ognia duszy "Styks" x1
Młot Alatreona x1
Wyburzacz Fatalisa x1
Niszczycielska próżnia x1
Muzyka Teostry x1
Rumor despoty x1
Chór ognia duszy "Żar" x1
Chór ognia duszy "Ruina" x1
Chór ognia duszy "Styks" x1
Harmonia Alatreona x1
Brzdękadło groźby Fatalisa x1
Niszczycielska zatrata x1
Koniec miłości x1
Regulus Daory x1
Kolec ognia duszy "Żar" x1
Kolec ognia duszy "Ruina" x1
Kolec ognia duszy "Styks" x1
Lanca z Alatreona x1
Prawdziwa lanca Fatalisa x1
Niszczycielskie tępienie x1
Burza Daory x1
Przekuty Magda Lahat x1
Szpon ognia duszy "Żar" x1
Szpon ognia duszy "Ruina" x1
Szpon ognia duszy "Styks" x1
Lancopał z Alatreona x1
Flogiston despoty x1
Czarna Ephyra x1
Prawdz. lancop. Fatalisa x1
Niszczycielskie światło x1
Halabarda Teostry x1
Plaga ognia duszy "Żar" x1
Plaga ognia duszy "Ruina" x1
Plaga ognia duszy "Styks" x1
Mroczny topór sprężynowy x1
Czarna Strobila x1
Prawdz. koniec Fatalisa x1
Niszczycielska pustka x1
Atlas Daory x1
Przekuty Magda Manus x1
Znak ognia duszy "Żar" x1
Demon. Miecz Dantego+ x1
Znak ognia duszy "Ruina" x1
Znak ognia duszy "Styks" x1
Krawędź Alatreona x1
Wichura despoty x1
Prawdz. ładown. Fatalisa x1
Niszczycielska klęska x1
Samudra Daory x1
Brzeg ognia duszy "Żar" x1
Gae Bolg nexus x1
Brzeg ognia duszy "Ruina" x1
Brzeg ognia duszy "Styks" x1
Smocza iglica Alatreona x1
Dwustrzał despoty x1
Prawdz. glewia Fatalisa x1
Niszczycielskie fatum x1
Toxotes Daory x1
Łuk ognia duszy "Ruina" x1
Łuk ognia duszy "Żar" x1
Łuk ognia duszy "Styks" x1
Łuk z Alatreona x1
Chyżostrzał despoty x1
Czarna Planula x1
Łuk występku i przemocy x1
Niszczycielska szkoda x1
Działko Magda Gemitus x1
Burza ogniowa Teostry x1
Ryk ognia duszy "Żar" x1
Ryk ognia duszy "Ruina" x1
Ryk ognia duszy "Styks" x1
Skrzydło chaosu x1
Lojalny grom x1
Pogromca Vor x1
Niszczycielski kataklizm x1
Zagłada Gulgoletha x1
Żółty kubrak Daory x1
Ogień despoty x1
Zgrzyt ognia duszy "Żar" x1
Zgrzyt ognia duszy "Ruina" x1
Zgrzyt ognia duszy "Styks" x1
Grot z Alatreona x1
Czarna Actinula x1
Głębia Fatalisa x1
Pancerz Wymagane
Hełm całunu α+ x1
Hełm całunu β+ x1
Korona monarchy α+ x1
Korona monarchy β+ x1
Zegarowy α+ hełm warstwowy x1
Hełm brachydyjski α+ x1
Hełm brachydyjski β+ x1
Korona Luny α+ x1
Korona Luny β+ x1
Szronowy hełm γ+ x1
Hełm warstwowy Leona+ x1
Hełm warstwowy Claire+ x1
Zegarowy β+ hełm warstwowy x1
Hełm war. z tk. zap. smoka x1
Hełm warstw. z wiw. uszu x1
Hełm warstw. z pingw. baj. x1
Perłowy hełm warstwowy x1
Zegarowy α+ napierś. wars. x1
Ubiór bosk. rywala α+ x1
Ubiór bosk. rywala β+ x1
Zbroja z macek γ+ x1
Nap. warstwowy Leona+ x1
Nap. warst. Claire+ x1
Zegarowy β+ napierś. wars. x1
Napierś. w. niez. rzeźby α+ x1
Bieliźniany αkorp. warstw. x1
Bieliźniany βkorp. warstw. x1
Chwyt Kushali α+ x1
Chwyt Kushali β+ x1
Zegarowe α+ naramien. wars. x1
Wściekłość Kulve Taroth α+ x1
Wściekłość Kulve Taroth β+ x1
Szronowe zarękawia γ+ x1
Naram. warstwowe Leona+ x1
Naram. warstwowe Claire+ x1
Zegarowe β+ naramien. wars. x1
Naram. w. niezłej rzeźby α+ x1
Bieliz. αnaram. warstw. x1
Bieliz. βnaram. warstw. x1
Pas z macek α+ x1
Pas z macek β+ x1
Zegarowy α+ pas warstwowy x1
Szronowy pas γ+ x1
Pas warstwowy Leona+ x1
Pas warstwowy Claire+ x1
Zegarowy β+ pas warstwowy x1
Pas wars. niezłej rzeźby α+ x1
Bieliz. αpas warstwowy x1
Bieliz. βpas warstwowy x1
Nogawice z Kirina α+ x1
Nogawice z Kirina β+ x1
Zegarowe α+ nagolenice war. x1
Rodowe buty Safi α+ x1
Rodowe buty Safi β+ x1
Futerał głodu α+ x1
Futerał głodu β+ x1
Nagolenice z macek γ+ x1
Szronowe nagolenice γ+ x1
Smocze stopy α+ x1
Smocze stopy β+ x1
Nag. warstwowe Leona+ x1
Nag. warstwowe Claire+ x1
Zegarowe β+ nagolenice war. x1
Nagol. w. niezłej rzeźby α+ x1
Bieliz. αnagolen. warstw. x1
Bieliz. βnagolen. warstw. x1
Amulet ataku IV x1
Amulet obrony V x1
Amulet dobycia III x1
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits