Sidebar
Przebijający pazur
Materiał z małych wiwern kłowych wysokiego poziomu. Na tyle ostry, by służyć jako prowizoryczny nóż.
Rzadkość 6
Rzadkość
x99
Maks.
8,000 z
Kup
800 z
Sprzedaj
Where to find Przebijający pazur
Wys. poziom Jagras Investigation Reward (Silver) x1 25%
Wys. poziom Jagras Investigation Reward (Gold) x1 25%
Wys. poziom Jagras Investigation Reward (Bronze) x1 25%
Wys. poziom Shamos Investigation Reward (Silver) x1 24%
Wys. poziom Shamos Investigation Reward (Gold) x1 24%
Wys. poziom Shamos Investigation Reward (Bronze) x1 24%
Wys. poziom Jagras Wycięte części x1 20%
Wys. poziom Shamos Wycięte części x1 20%
Wys. poziom Girros Investigation Reward (Silver) x2 12%
Wys. poziom Girros Investigation Reward (Gold) x2 12%
Wys. poziom Girros Investigation Reward (Bronze) x2 12%
Wys. poziom Gnijąca Dolina 4★ Safari ogonowców x1 37%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits