Sidebar
Ostry pazur
Uzyskiwany z małych wiwern kłowych. W odróżnieniu od pazurów wiwerny ma kształt pozwalający na chwytanie.
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
2,000 z
Kup
200 z
Sprzedaj
Where to find Ostry pazur
Nis. poziom Jagras Investigation Reward (Silver) x1 25%
Nis. poziom Jagras Investigation Reward (Gold) x1 25%
Nis. poziom Jagras Investigation Reward (Bronze) x1 25%
Nis. poziom Shamos Investigation Reward (Silver) x1 24%
Nis. poziom Shamos Investigation Reward (Gold) x1 24%
Nis. poziom Shamos Investigation Reward (Bronze) x1 24%
Nis. poziom Jagras Wycięte części x1 20%
Nis. poziom Shamos Wycięte części x1 20%
Nis. poziom Girros Investigation Reward (Silver) x2 12%
Nis. poziom Girros Investigation Reward (Gold) x2 12%
Nis. poziom Girros Investigation Reward (Bronze) x2 12%
★2 Grubsza sprawa Nagrody za zadanie x2 8%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 37%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits