Sidebar
Zapieczętowana opaska α
Zapieczętowana opaska α parts
Rzadkość 5
Gniazda
Zapieczętowana opaska α
46 ~ 84 +3 +2 +2
Suma 46 ~ 84 +3 +2 +2
Zapieczętowana opaska α skills
Odporność na Ogień 1 Zwiększa odporność na ogień. Poprawia też obronę na wyższych poziomach.
Zapieczętowana opaska α materials
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits