Sidebar
Kieł Diablosa
Materiał z Diablosa. Głównie uzyskiwany przez wycięcie. Ostry, często używany w broni.
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
1,120 z
Kup
1,120 z
Sprzedaj
Where to find Kieł Diablosa
Nis. poziom Diablos Ostrze łupieżcy x1 27%
Wys. poziom Diablos Ostrze łupieżcy x1 25%
Wys. poziom Czarna Diabla Ostrze łupieżcy x1 25%
Nis. poziom Diablos Wycięte części x1 18%
Nis. poziom Diablos Złap: Diablos x1 18%
Nis. poziom Diablos Investigation Reward (Silver) x1 18%
Nis. poziom Diablos Investigation Reward (Gold) x1 16%
Wys. poziom Diablos Wycięte części x1 15%
Nis. poziom Diablos Upoluj: Diablos x1 15%
Wys. poziom Diablos Złap: Diablos x1 15%
Nis. poziom Diablos Investigation Reward (Bronze) x1 15%
Wys. poziom Diablos Upoluj: Diablos x2 14%
Wys. poziom Diablos Investigation Reward (Bronze) x2 14%
Wys. poziom Czarna Diabla Upoluj: Czarna Diabla x2 14%
Wys. poziom Czarna Diabla Investigation Reward (Bronze) x2 14%
Wys. poziom Czarna Diabla Wycięte części x1 13%
Wys. poziom Czarna Diabla Złap: Czarna Diabla x1 13%
Wys. poziom Diablos Investigation Reward (Silver) x2 10%
Wys. poziom Czarna Diabla Investigation Reward (Silver) x2 10%
Wys. poziom Diablos Investigation Reward (Gold) x3 8%
Wys. poziom Czarna Diabla Investigation Reward (Gold) x3 8%
Ranga mistrz. Pustkowie Dzikowieży 6★ Safari ogonowców x2 14%
Ranga mistrz. Pustkowie Dzikowieży 9★ Safari ogonowców x2 13%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie 6★ Safari ogonowców x2 14%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie 9★ Safari ogonowców x2 13%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits