Sidebar
Zahartowany szpon
B. rzadki materiał z zah. Hebanowego Odogarona. Produkt brutalnej walki o panowanie nad Ziemiami Przew.
Rzadkość 10
Rzadkość
x99
Maks.
55,000 z
Kup
5,500 z
Sprzedaj
Where to find Zahartowany szpon
Ranga mistrz. Hebanowy Odogaron Guiding Lands (Tempered) x1 59%
Ranga mistrz. Hebanowy Odogaron Złap: Hebanowy Odogaron x1 59%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits