Sidebar
Szpon rozdzieracza dusz
Bardzo rzadki materiał z Hebanowego Odogarona. Energia Ziem Przewodnich wzmacnia potwory, które tam żyją.
Rzadkość 10
Rzadkość
x99
Maks.
35,000 z
Kup
3,500 z
Sprzedaj
Where to find Szpon rozdzieracza dusz
Ranga mistrz. Hebanowy Odogaron Guiding Lands (High) x1 100%
Ranga mistrz. Hebanowy Odogaron Złap: Hebanowy Odogaron x1 100%
Ranga mistrz. Hebanowy Odogaron Guiding Lands (Mid) x1 63%
Ranga mistrz. Hebanowy Odogaron Złap: Hebanowy Odogaron x1 63%
Ranga mistrz. Hebanowy Odogaron Guiding Lands (Low) x1 37%
Ranga mistrz. Hebanowy Odogaron Złap: Hebanowy Odogaron x1 37%
What Szpon rozdzieracza dusz is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Amulet smokozmory IV x4
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits