Sidebar
Przewodnia smocza kość zgnilizny
Kość z gnijącej części Ziem Przewodnich. Resztki dawnego władcy, którego zwabiła tu nieznana moc.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
20,000 z
Kup
2,000 z
Sprzedaj
Where to find Przewodnia smocza kość zgnilizny
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 100%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 5%
What Przewodnia smocza kość zgnilizny is used for
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits