Sidebar
Wrząca dzika kość
Kość z wulkanicznej części Ziem Przewodnich. Podziemna energia zmieniła jej właściwości fizyczne.
Rzadkość 9
Rzadkość
x99
Maks.
8,000 z
Kup
800 z
Sprzedaj
Where to find Wrząca dzika kość
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 50%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 40%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x2 20%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits