Sidebar
Łuska królowej
Bardzo rzadki materiał z Rathiany. Energia Ziem Przewodnich wzmacnia potwory, które tam żyją.
Rzadkość 9
Rzadkość
x99
Maks.
25,000 z
Kup
2,500 z
Sprzedaj
Where to find Łuska królowej
Ranga mistrz. Rathiana Guiding Lands (High) x1 100%
Ranga mistrz. Rathiana Złap: Rathiana x1 100%
Ranga mistrz. Rathiana Guiding Lands (Mid) x1 63%
Ranga mistrz. Rathiana Złap: Rathiana x1 63%
Ranga mistrz. Rathiana Guiding Lands (Low) x1 37%
Ranga mistrz. Rathiana Złap: Rathiana x1 37%
What Łuska królowej is used for
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits