Sidebar
Przewodni kryształ szronu
Ruda z rejonu tundry Ziem Przewodnich. Gigantyczny kryształ utworzony przez energię ziemi.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
20,000 z
Kup
2,000 z
Sprzedaj
Where to find Przewodni kryształ szronu
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 100%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 5%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits