Sidebar
Kryształ poranka
Ruda z rejonu tundry Ziem Przewodnich. Jego energię można wyczuć za pomocą dotyku.
Rzadkość 10
Rzadkość
x99
Maks.
16,000 z
Kup
1,600 z
Sprzedaj
Where to find Kryształ poranka
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 43%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 15%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits