Sidebar
Skorupa Vespoida
Materiał z Vespoida. Uzyskiwany przez wycięcie. Ma wiele zastosowań.
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
1,600 z
Kup
160 z
Sprzedaj
Where to find Skorupa Vespoida
Nis. poziom Vespoid Wycięte części x1 42%
★2 Plaga Vespoidów! Nagrody za zadanie x1 16%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 3★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży x1 35%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits