Sidebar
Barnos
Barnos
Szkrydłosmoki, które potrafią przeżyć w skrajnych warunkach. Plują zabójczym kwasem.
100
Zdrowie
Najmni. ≤0 cm ≥0 cm Najwięk. ≥0 cm

Fizjologia
Part Tnący Obuchowy Dystansowy Wytrzymałość
Head 45 45 45 20 0 10 10 50 0 100
Body 45 45 45 20 0 10 10 50 100 100
Łamliwość części
Part Value Sever Extract Color
Body 35 R
Pozostałe
Nis. poziom / Wys. poziom Ranga mistrz.
Enrage Duration 0 s 0 s
Enrage Attack x1.00 x1.00
Enrage Defense x1.00 x1.00
Enrage Speed x1.00 x1.00
Enrage Trigger 0 Obrażenia 0 Obrażenia
Exhaust Speed x1.00
Exhaust Duration
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
Szkodliwe efekty
Szkodliwe efekty Buildup Decay Damage Duration Pozostałe
Bluszcz
Dosiądź
Ogłuszenie 45 +25 → 95 -5 / 10 s 7 s
Wybuch 70 +30 → 670 100 Obrażenia
Oślep 20→16→12→8
Sen 30 +20 → 70 -5 / 10 s 40 s
Gnój 30 s
Trucizna 40 +30 → 100 -5 / 10 s 700 Obrażenia 35 s
Złapane
Wytrzymałość
Paraliż 20 +10 → 40 -5 / 10 s 15 s
Dół-pułapka
Pułapka rażąca
Smocza pieczęć

Wycięte części
Nis. poziom
Wycięte części
Skóra skrzydłosmoka 100%
Wys. poziom
Wycięte części
Skóra Barnosa+ 70%
Szpon Barnosa+ 30%
Ranga mistrz.
Wycięte części
Pazurzysko Barnosa 65%
Skórka skrzydłosmoka 35%

Nagrody
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Śledztwa
Nis. poziom
Investigation Reward (Silver)
Mikstura 100%
Investigation Reward (Gold)
Mikstura 100%
Investigation Reward (Bronze)
Mikstura 100%
Wys. poziom
Investigation Reward (Silver)
Skóra Barnosa+ 40%
Szpon Barnosa+ 30%
Solidna kość x2 16%
Kryształ smoczej żyły 14%
Investigation Reward (Gold)
Skóra Barnosa+ 40%
Szpon Barnosa+ 30%
Solidna kość x2 16%
Kryształ smoczej żyły 14%
Investigation Reward (Bronze)
Skóra Barnosa+ 40%
Szpon Barnosa+ 30%
Solidna kość x2 16%
Kryształ smoczej żyły 14%
Ranga mistrz.

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
突っつき 15
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 12 HP 16 HP
かみつき突進 20
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
しぐさ_威嚇 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
しぐさ_突進 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
ブレス 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 8 HP 11 HP
ブレス着弾 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits