Sidebar
Skóra skrzydłosmoka
Materiał wycinany ze skrzydłosmoków. Lekki, często używany do wyrobu pancerzy.
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
1,800 z
Kup
180 z
Sprzedaj
Where to find Skóra skrzydłosmoka
Nis. poziom Barnos Wycięte części x1 100%
Nis. poziom Mernos Wycięte części x1 70%
Nis. poziom Raphinos Wycięte części x1 70%
Nis. poziom Mernos Investigation Reward (Silver) x1 32%
Nis. poziom Mernos Investigation Reward (Gold) x1 32%
Nis. poziom Mernos Investigation Reward (Bronze) x1 32%
Nis. poziom Noios Wycięte części x1 30%
Nis. poziom Raphinos Investigation Reward (Silver) x1 28%
Nis. poziom Raphinos Investigation Reward (Gold) x1 28%
Nis. poziom Raphinos Investigation Reward (Bronze) x1 28%
Nis. poziom Noios Investigation Reward (Bronze) x1 26%
Wys. poziom Noios Investigation Reward (Bronze) x1 26%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 3★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 60%
What Skóra skrzydłosmoka is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Zbroja z Kadachi x2
Pas z Kulu x2
Nagolenice z Kulu x2
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits