Sidebar
Raphinos
Raphinos
Wiwerny zamieszkujące Pogórze Koralowe. Stadne stworzenia, które żywią się jajami.
100
Zdrowie
Najmni. ≤0 cm ≥0 cm Najwięk. ≥0 cm

Fizjologia
Part Tnący Obuchowy Dystansowy Wytrzymałość
Head 90 90 90 50 50 100 50 10 100 100
Body 90 90 80 50 50 100 50 10 0 100
Łamliwość części
Part Value Sever Extract Color
Body 1 O
Pozostałe
Nis. poziom / Wys. poziom Ranga mistrz.
Enrage Duration 0 s 0 s
Enrage Attack x1.00 x1.00
Enrage Defense x1.00 x1.00
Enrage Speed x1.00 x1.00
Enrage Trigger 0 Obrażenia 0 Obrażenia
Exhaust Speed x1.00
Exhaust Duration
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
Szkodliwe efekty
Szkodliwe efekty Buildup Decay Damage Duration Pozostałe
Bluszcz
Dosiądź
Ogłuszenie 45 +25 → 95 -5 / 10 s 7 s
Wybuch 30 +10 → 50 100 Obrażenia
Oślep 30→25→20→15→10
Sen 30 +20 → 70 -5 / 10 s 40 s
Gnój 30 s
Trucizna 40 +30 → 100 -5 / 10 s 700 Obrażenia 35 s
Złapane 150 +0 -5 / 5 s
Wytrzymałość
Paraliż 20 +10 → 40 -5 / 10 s 15 s
Dół-pułapka
Pułapka rażąca
Smocza pieczęć

Wycięte części
Nis. poziom
Wycięte części
Skóra skrzydłosmoka 70%
Surowe mięso 30%
Wys. poziom
Wycięte części
Skóra skrzydłosmoka+ 70%
Surowe mięso 30%
Ranga mistrz.
Wycięte części
Skórka skrzydłosmoka 70%
Surowe mięso 30%

Nagrody
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Śledztwa
Nis. poziom
Investigation Reward (Silver)
Skóra skrzydłosmoka 28%
Surowe mięso 24%
Oczystka x3 16%
Solidna kość 12%
Kość potwora M x2 12%
Odkształcona kość 8%
Investigation Reward (Gold)
Skóra skrzydłosmoka 28%
Surowe mięso 24%
Oczystka x3 16%
Solidna kość 12%
Kość potwora M x2 12%
Odkształcona kość 8%
Investigation Reward (Bronze)
Skóra skrzydłosmoka 28%
Surowe mięso 24%
Oczystka x3 16%
Solidna kość 12%
Kość potwora M x2 12%
Odkształcona kość 8%
Wys. poziom
Investigation Reward (Silver)
Skóra skrzydłosmoka+ 28%
Surowe mięso 24%
Oczystka x3 16%
Solidna kość x2 12%
Kość dobrej jakości 12%
Odkształcona kość 8%
Investigation Reward (Bronze)
Skóra skrzydłosmoka+ 28%
Surowe mięso 24%
Oczystka x3 16%
Solidna kość x2 12%
Kość dobrej jakości 12%
Odkształcona kość 8%
Ranga mistrz.

Wyposażenie

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
瘴気キック_右 30
20
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
瘴気キック_左 30
20
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
滑空突進 30
25
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits