Sidebar
Pazurzysko Barnosa
Bardzo rzadki materiał z Barnosa. Zdobywany przez wycięcie. Niezwykły, spotykany w wybranych przedmiotach.
Rzadkość 9
Rzadkość
x99
Maks.
22,800 z
Kup
2,280 z
Sprzedaj
Where to find Pazurzysko Barnosa
Ranga mistrz. Barnos Wycięte części x1 65%
Ranga mistrz. Zacisze Starszych 5★ Safari ogonowców x1 61%
Ranga mistrz. Zacisze Starszych x1 35%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits