Sidebar
Magda Gemitus I
Magda Gemitus I
Ciężkie łukodziałko - Ciężkie łukodziałko z Zoraha. Wylot przypomina wulkan, kryjący w sobie gniew bóstwa.
Rzadkość 5
Rzadkość
240 | 160
Atak
Wiwernostrzał
Wysokie
Gniazda
-20%
Zgodność
(+20)
Premia do obrony
Ostrość
Smocza pieczęć
Normalna 7 6 4 Regenerująca 2 Zapalna 7 Tnąca
Przebijająca 3 Trująca 5 Wody Wiwernia 1
Rozrzutowa 3 Paraliżująca 4 Mrożąca Demona
Przylepna 3 3 Usypiająca 3 Piorunów Pancerz 2
Kasetowa 1 1 Wyczerpująca 7 6 Smocza 3 Uspokajająca 3
Lista amunicji
Informacje o amunicji
Amunicja Pojemność Typ strzału Odrzut Przeładowanie
Amunicja normalna 1 7 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Normalnie
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja normalna 2 6 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Średni
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Wolno
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja normalna 3 4 Normalny - odrz. +3
x1 Wysoki
x2 Wysoki
x3 Średni
x4 Średni
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Normalnie
x5 Normalnie
Amunicja przebijająca 3 3 Normalny - odrz. +4
x1 Bardzo wysoki
x2 Wysoki
x3 Wysoki
x4 Wysoki
x5 Średni
x1 B. wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Normalnie
x5 Normalnie
Amunicja rozrzutowa 3 3 Normalny - odrz. +3
x1 Wysoki
x2 Wysoki
x3 Średni
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Wolno
x3 Normalnie
x4 Normalnie
x5 Szybko
Amunicja przylepna 2 3 Normalny - odrz. +4
x1 Bardzo wysoki
x2 Wysoki
x3 Średni
x4 Niski
x5 Niski
x1 B. wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Wolno
x5 Normalnie
Amunicja przylepna 3 3 Normalny - odrz. +4
x1 Bardzo wysoki
x2 Bardzo wysoki
x3 Wysoki
x4 Wysoki
x5 Średni
x1 B. wolno
x2 B. wolno
x3 Wolno
x4 Wolno
x5 Normalnie
Bomba kasetowa 2 1 Kontynuowany - odrz. +3
x1 Wysoki
x2 Wysoki
x3 Wysoki
x4 Średni
x5 Średni
x1 B. wolno
x2 B. wolno
x3 B. wolno
x4 Wolno
x5 Wolno
Bomba kasetowa 3 1 Kontynuowany - odrz. +3
x1 Wysoki
x2 Wysoki
x3 Wysoki
x4 Wysoki
x5 Średni
x1 B. wolno
x2 B. wolno
x3 B. wolno
x4 B. wolno
x5 B. wolno
Amunicja regenerująca 1 2 Normalny - odrz. +4
x1 Bardzo wysoki
x2 Wysoki
x3 Wysoki
x4 Wysoki
x5 Średni
x1 B. wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Normalnie
x5 Normalnie
Amunicja trująca 2 5 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Średni
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Normalnie
x5 Szybko
Amunicja paraliżująca 2 4 Normalny - odrz. +3
x1 Wysoki
x2 Średni
x3 Średni
x4 Średni
x5 Niski
x1 B. wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Normalnie
x5 Normalnie
Amunicja usypiająca 2 3 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Średni
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Normalnie
x5 Szybko
Amunicja wyczerpująca 1 7 Normalny - odrz. +1
x1 Niski
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Normalnie
x2 Szybko
x3 Szybko
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja wyczerpująca 2 6 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja zapalna 7 Normalny - odrz. +1
x1 Niski
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja smocza 3 Normalny - odrz. +3
x1 Wysoki
x2 Wysoki
x3 Średni
x4 Niski
x5 Niski
x1 B. wolno
x2 Wolno
x3 Normalnie
x4 Normalnie
x5 Szybko
Amunicja wiwernia 1 Wiwerna
x1 Bardzo wysoki
x2 Bardzo wysoki
x3 Bardzo wysoki
x4 Bardzo wysoki
x5 Bardzo wysoki
x1 B. wolno
x2 B. wolno
x3 B. wolno
x4 Wolno
x5 Wolno
Amunicja pancerna 2 Normalny - odrz. +4
x1 Bardzo wysoki
x2 Bardzo wysoki
x3 Wysoki
x4 Średni
x5 Średni
x1 B. wolno
x2 B. wolno
x3 Wolno
x4 Normalnie
x5 Normalnie
Amunicja uspokajająca 3 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Ulepsz: Magda Gemitus I
Działo smoczej kości I Rzadkość 3 Cofnij ulepszenia
Magda Gemitus I Rzadkość 5 Cofnij ulepszenia
Magda Gemitus II Rzadkość 7 Cofnij ulepszenia
Wymagane materiały
Środki 6,000 z
Ulepsz wyposażenie Łuska termiczna Zoraha x4
Ulepsz wyposażenie Karapaks Zoraha Magdarosa x8
Ulepsz wyposażenie Magma Zoraha Magdarosa x4
Ulepsz wyposażenie Klejnot Zoraha Magdarosa x1
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Powietrzne przeładowanie Mind's Eye 30 30 30 55 x0.00 x0.00 x1.00 0
Strzel Dosiądź Mind's Eye 35 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Strzel Dosiądź Mind's Eye 35 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Strzel Dosiądź Mind's Eye 35 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Atak wręcz Mind's Eye 30 30 30 0 x0.00 x0.00 x1.00 0
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits