Sidebar
Magda Potestas I
Magda Potestas I
Miecz dwuręczny - Pulsujący boskim ciepłem sztych tego miecza dwuręcznego z Zoraha Magdarosa jest okazały niczym górski szczyt.
Rzadkość 5
Rzadkość
768 | 160
Atak
Wybuch 330
Żywioł
Gniazda
-20%
Zgodność
(+20)
Premia do obrony
Ostrość
Smocza pieczęć
Ulepsz: Magda Potestas I
Tasak smoczej kości I Rzadkość 3 Cofnij ulepszenia
Magda Potestas I Rzadkość 5 Cofnij ulepszenia
Magda Potestas II Rzadkość 7 Cofnij ulepszenia
Wymagane materiały
Środki 6,000 z
Ulepsz wyposażenie Łuska termiczna Zoraha x4
Ulepsz wyposażenie Karapaks Zoraha Magdarosa x8
Ulepsz wyposażenie Magma Zoraha Magdarosa x4
Ulepsz wyposażenie Klejnot Zoraha Magdarosa x1
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Cięcie z góry 48 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Szerokie cięcie 26 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Cięcie w górę 38 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Uderzenie boczne 16 20 15 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Naładowane cięcie I 48 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Naładowane cięcie II 77 0 0 0 x1.30 x1.30 x1.00 0
Naładowane cięcie III 110 0 0 0 x1.50 x1.50 x1.00 0
Silne naładowane cięcie I 82 0 0 0 x1.40 x1.40 x1.00 0
Silne naładowane cięcie II 111 0 0 0 x1.50 x1.50 x1.00 0
Silne naładowane cięcie III 131 0 0 0 x1.70 x1.70 x1.00 0
Silne szerokie cięcie 59 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Silne szerokie cięcie II 66 0 0 0 x1.30 x1.30 x1.00 0
Silne szerokie cięcie III 78 0 0 0 x1.50 x1.50 x1.00 0
Prawdziwe naładowane cięcie I Mind's Eye 15 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Prawdziwe naładowane cięcie II Mind's Eye 20 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Prawdziwe naładowane cięcie III Mind's Eye 22 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Prawdziwe naładowane cięcie I Mind's Eye 120 0 0 0 x1.40 x1.40 x1.00 0
Prawdziwe naładowane cięcie II Mind's Eye 175 0 0 0 x1.50 x1.50 x1.00 0
Prawdziwe naładowane cięcie III Mind's Eye 211 0 0 0 x1.70 x1.70 x1.50 0
Szerokie cięcie z wyskoku I Mind's Eye 75 0 0 0 x2.20 x2.20 x1.00 0
Szerokie cięcie z wyskoku II Mind's Eye 96 0 0 0 x3.15 x3.15 x1.00 0
Szerokie cięcie z wyskoku III Mind's Eye 118 0 0 0 x3.50 x3.50 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 100 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 122 0 0 0 x1.30 x1.30 x0.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 139 0 0 0 x1.50 x1.50 x0.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 58 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 72 0 0 0 x1.30 x1.30 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 89 0 0 0 x1.50 x1.50 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 100 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 122 0 0 0 x1.30 x1.30 x0.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 139 0 0 0 x1.50 x1.50 x0.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 58 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 72 0 0 0 x1.30 x1.30 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 89 0 0 0 x1.50 x1.50 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 100 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 122 0 0 0 x1.30 x1.30 x0.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 139 0 0 0 x1.50 x1.50 x0.00 0
Naładowane cięcie z wyskoku I Mind's Eye 58 0 0 55 x1.00 x1.00 x1.00 0
Naładowane cięcie z wyskoku II Mind's Eye 69 0 0 80 x1.10 x1.10 x1.00 0
Naładowane cięcie z wyskoku III Mind's Eye 87 0 0 100 x1.20 x1.20 x1.00 0
Naładowane cięcie w górę I Mind's Eye 48 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Naładowane cięcie w górę II Mind's Eye 72 0 0 0 x1.30 x1.30 x1.00 0
Naładowane cięcie w górę III Mind's Eye 98 0 0 0 x1.50 x1.50 x1.00 0
Spadające pchnięcie I Mind's Eye Multi Hit 16 0 0 20 x0.20 x0.20 x1.00 0
Spadające pchnięcie II Mind's Eye Multi Hit 22 0 0 20 x0.25 x0.25 x1.00 0
Spadające pchnięcie III Mind's Eye Multi Hit 27 0 0 20 x0.30 x0.30 x1.00 0
Uderzenie boczne 18 30 20 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Cięcie w górę 29 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Szerokie cięcie 41 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 58 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 72 0 0 0 x1.30 x1.30 x1.00 0
Naładowane cięcie Dosiądź Mind's Eye 89 0 0 0 x1.50 x1.50 x1.00 0
Atak bronią Pazur chwytny Mind's Eye 48 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 30
Atak bronią Pazur chwytny Mind's Eye 6 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 30
Atak bronią Pazur chwytny Mind's Eye Multi Hit 6 0 0 0 x0.50 x0.50 x0.00 40
Atak bronią Pazur chwytny Mind's Eye 60 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Prawdziwe naładowane cięcie (moc) Mind's Eye 144 0 0 0 x1.40 x1.40 x1.10 0
Prawdziwe naładowane cięcie (moc) Mind's Eye 210 0 0 0 x1.50 x1.50 x1.20 0
Prawdziwe naładowane cięcie (moc) Mind's Eye 264 0 0 0 x1.80 x1.80 x1.30 0
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Kopnięcie Mind's Eye 5 10 5 0 x0.00 x0.00 x1.00 0
Natarcie Mind's Eye 26 30 20 0 x0.00 x0.00 x1.20 0
Natarcie II Mind's Eye 35 40 25 0 x0.00 x0.00 x1.30 0
Natarcie III Mind's Eye 48 55 30 0 x0.00 x0.00 x1.50 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits