Sidebar
Boaboa
Boaboa
120
Zdrowie
Najmni. ≤0 cm ≥0 cm Najwięk. ≥0 cm

Fizjologia
Part Tnący Obuchowy Dystansowy Wytrzymałość
Head 75 80 80 40 30 50 25 10 100 100
Body 45 65 70 40 30 50 25 10 0 0
Łamliwość części
Part Value Sever Extract Color
Head 20 R
Body 50 R
Pozostałe
Nis. poziom / Wys. poziom Ranga mistrz.
Enrage Duration 0 s 0 s
Enrage Attack x0.00 x0.00
Enrage Defense x0.00 x0.00
Enrage Speed x0.00 x0.00
Enrage Trigger 0 Obrażenia 0 Obrażenia
Exhaust Speed x1.00
Exhaust Duration
Nis. poziom 0 s
Wys. poziom 0 s
Ranga mistrz. 0 s
Szkodliwe efekty
Szkodliwe efekty Buildup Decay Damage Duration Pozostałe
Bluszcz
Dosiądź
Ogłuszenie 45 +25 → 95 -5 / 10 s 10 s
Wybuch 30 +10 → 50 100 Obrażenia
Oślep 20→16→12→8
Sen 30 +20 → 70 -5 / 10 s 40 s
Gnój 30 s
Trucizna 40 +30 → 100 -5 / 10 s 700 Obrażenia 35 s
Złapane
Wytrzymałość
Paraliż 20 +10 → 40 -5 / 10 s 15 s
Dół-pułapka
Pułapka rażąca
Smocza pieczęć

Wycięte części
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.
Wycięte części
Apteczka+ 60%
Prowiant (przydział) 40%
Wycięte części
Prowiant (przydział) 40%
Nóż do rzucania 35%
Apteczka+ 25%
Wycięte części
Prowiant (przydział) 40%
Nóż paraliżujący 35%
Apteczka+ 25%
Wycięte części
Prowiant (przydział) 40%
Zatruty nóż 35%
Apteczka+ 25%
Wycięte części
Prowiant (przydział) 40%
Nóż nasenny 35%
Apteczka+ 25%
Wycięte części
Nóż do rzucania 75%
Złoty płat Kulve Taroth 25%

Nagrody
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Śledztwa
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Wyposażenie

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
近接無属性1 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
近接無属性2 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
近接無属性3 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
近接麻痺属性 40
80
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
近接毒属性 40
80
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
近接睡眠属性 40
80
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
弱攻撃1 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 24 HP 33 HP
弱攻撃2 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 24 HP 33 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
槍投げ 30
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
追立て 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 8 HP 11 HP
イベント用:オタスケ投擲 30
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
狼煙シェル 1
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
槍投げ(通常) 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
槍投げ(麻痺) 30
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
槍投げ(睡眠) 30
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits