Sidebar
بوابوا
بوابوا
120
الصحة
الأصغر ≤0cm ≥0cm الأكبر ≥0cm

الفسيولوجيا
Part قاطع غير حاد بعيد المدى قوة التحمل
Head 75 80 80 40 30 50 25 10 100 100
Body 45 65 70 40 30 50 25 10 0 0
قابلية كسر الجزء
Part Value Sever Extract Color
Head 20 R
Body 50 R
أخرى
رتبة منخفضة / رتبة مرتفعة رتبة المتميز
Enrage Duration 0 ثانية 0 ثانية
Enrage Attack x0.00 x0.00
Enrage Defense x0.00 x0.00
Enrage Speed x0.00 x0.00
Enrage Trigger 0 الضرر 0 الضرر
Exhaust Speed x1.00
Exhaust Duration
رتبة منخفضة 0 ثانية
رتبة مرتفعة 0 ثانية
رتبة المتميز 0 ثانية
اعتلالات
اعتلالات Buildup Decay Damage Duration أخرى
اللبلاب
امتطاء
الصعق 45 +25 → 95 -5 / 10 ثانية 10 ثانية
الانفجار 30 +10 → 50 100 الضرر
مسبب للعمى 20→16→12→8
النوم 30 +20 → 70 -5 / 10 ثانية 40 ثانية
روث 30 ثانية
السم 40 +30 → 100 -5 / 10 ثانية 700 الضرر 35 ثانية
أسر
قوة التحمل
الشلل 20 +10 → 40 -5 / 10 ثانية 15 ثانية
فخ حفرة
فخ الصدمة
قوة التنين

المكافآت
رتبة منخفضة
رتبة مرتفعة
رتبة المتميز

الاستقصاءات
رتبة منخفضة
رتبة مرتفعة
رتبة المتميز

المعدات

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
近接無属性1 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
近接無属性2 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
近接無属性3 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
近接麻痺属性 40
80
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
近接毒属性 40
80
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
近接睡眠属性 40
80
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
弱攻撃1 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 24 HP 33 HP
弱攻撃2 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 24 HP 33 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
槍投げ 30
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
追立て 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 8 HP 11 HP
イベント用:オタスケ投擲 30
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
狼煙シェル 1
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
槍投げ(通常) 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
槍投げ(麻痺) 30
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
槍投げ(睡眠) 30
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits