Sidebar
رحلة مغير الوحوش
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
عشبة x10 35%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
كمأة x5 25%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
9★
Route Slot 3: 5%
Route Slot 5: 5%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
9★
Route Slot 3: 5%
رتبة المتميز الغابة العتيقة
10★
Route Slot 5: 5%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
4★
Route Slot 3: 5%
Route Slot 5: 5%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
5★
Route Slot 3: 5%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة
5★
Route Slot 5: 5%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
1★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
1★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
1★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
1★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
7★
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
9★
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
9★
Route Slot 3: 5%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة
10★
Route Slot 5: 5%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
4★
Route Slot 5: 10%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 5: 10%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 3: 5%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة
5★
Route Slot 5: 5%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
1★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
1★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
1★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
1★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
10★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
7★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
9★
Route Slot 3: 5%
رتبة المتميز المرتفعات المرجانية
10★
Route Slot 5: 5%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 3: 5%
رتبة مرتفعة المرتفعات المرجانية
5★
Route Slot 5: 5%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة منخفضة المرتفعات المرجانية
4★
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
5★
كمأة x5 30%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
9★
Route Slot 3: 5%
رتبة المتميز الوادي المتعفن
10★
Route Slot 5: 5%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
3★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
3★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
5★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
5★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
5★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
5★
Route Slot 3: 5%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن
5★
Route Slot 5: 5%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
9★
Route Slot 3: 5%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
10★
Route Slot 5: 5%
رتبة المتميز مخبأ التنين المعمِّر
10★
Route Slot 5: 5%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
3★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
3★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 3: 5%
Route Slot 5: 5%
رتبة مرتفعة مخبأ التنين المعمِّر
5★
Route Slot 5: 5%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
9★
Route Slot 3: 5%
رتبة المتميز نطاق الصقيع
10★
Route Slot 5: 5%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
5★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
10★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
7★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
10★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
10★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
10★
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
10★
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
10★
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
10★
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
10★
رتبة المتميز الأراضي التوجيهية
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits