Sidebar
جلد خنزير الطحالب
جلد عفِن مغطى بالطحالب.
الندرة 4
الندرة
x99
حد أقصى
2,000z
شراء
200z
بيع
Where to find جلد خنزير الطحالب
رتبة منخفضة موسواين نحت x1 100%
رتبة مرتفعة موسواين نحت x1 100%
رتبة المتميز موسواين نحت x1 100%
رتبة المتميز الغابة العتيقة 5★ رحلة مغير الوحوش x3 60%
رتبة مرتفعة الغابة العتيقة 3★ رحلة مغير الوحوش x1 60%
رتبة منخفضة الغابة العتيقة 2★ رحلة مغير الوحوش x1 60%
رتبة المتميز أنقاض الهياكل الشرسة 5★ رحلة مغير الوحوش x3 60%
رتبة مرتفعة أنقاض الهياكل الشرسة 3★ رحلة مغير الوحوش x1 60%
رتبة منخفضة أنقاض الهياكل الشرسة 2★ رحلة مغير الوحوش x1 60%
رتبة المتميز الوادي المتعفن 5★ رحلة مغير الوحوش x3 60%
رتبة مرتفعة الوادي المتعفن 4★ رحلة مغير الوحوش x1 60%
رتبة منخفضة الوادي المتعفن 3★ رحلة مغير الوحوش x1 60%
What جلد خنزير الطحالب is used for
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits