Sidebar
Safari
Maître Forêt ancienne
5★
Meldium 25 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Baie-soin x5 20 %
Herbe x10 35 %
Ondulite x20 20 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Viande crue x3 60 %
Viande crue x5 37 %
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
5★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Forêt ancienne
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Forêt ancienne
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Forêt ancienne
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Forêt ancienne
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Forêt ancienne
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 20 %
Maître Forêt ancienne
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Forêt ancienne
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 20 %
Maître Forêt ancienne
9★
Route Slot 3: 5 %
Route Slot 5: 5 %
Maître Forêt ancienne
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Forêt ancienne
7★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Forêt ancienne
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Forêt ancienne
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Forêt ancienne
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Forêt ancienne
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Forêt ancienne
9★
Route Slot 3: 5 %
Maître Forêt ancienne
10★
Route Slot 5: 5 %
Expert Forêt ancienne
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
2★
Herbe 30 %
Ondulite x10 20 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
2★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
3★
Noix aiguille x20 30 %
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Forêt ancienne
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Expert Forêt ancienne
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Expert Forêt ancienne
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Forêt ancienne
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Forêt ancienne
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 20 %
Expert Forêt ancienne
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 20 %
Expert Forêt ancienne
4★
Route Slot 3: 5 %
Route Slot 5: 5 %
Expert Forêt ancienne
4★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Forêt ancienne
5★
Route Slot 3: 5 %
Expert Forêt ancienne
5★
Route Slot 5: 5 %
Novice Forêt ancienne
1★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
1★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
1★
Herbe 10 %
Ondulite x5 30 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
1★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
2★
Noix aiguille x10 30 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Forêt ancienne
3★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Novice Forêt ancienne
3★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Novice Forêt ancienne
3★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Novice Forêt ancienne
3★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 20 %
Novice Forêt ancienne
3★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Novice Forêt ancienne
3★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Novice Forêt ancienne
3★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Désert des termites
5★
Meldium 20 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Os massif x2 20 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Herbe de feu x20 35 %
Noix aiguille x40 20 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Champinitro x5 65 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Viande crue x3 60 %
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
5★
Corne Kelbi x2 18 %
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Désert des termites
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Maître Désert des termites
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Maître Désert des termites
6★
Boue fertile x2 10 %
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Maître Désert des termites
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Maître Désert des termites
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Désert des termites
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Désert des termites
6★
Croc Diablos x2 14 %
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 20 %
Maître Désert des termites
7★
Route Slot 5: 10 %
Maître Désert des termites
9★
Croc Diablos x2 13 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Désert des termites
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Désert des termites
7★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Désert des termites
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Désert des termites
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Désert des termites
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Désert des termites
9★
Route Slot 3: 5 %
Maître Désert des termites
10★
Route Slot 5: 5 %
Expert Désert des termites
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
2★
Herbe de feu x10 30 %
Noix aiguille x20 20 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
2★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
3★
Noix aiguille x20 30 %
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Désert des termites
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Expert Désert des termites
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Expert Désert des termites
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Expert Désert des termites
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Expert Désert des termites
4★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Désert des termites
4★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Désert des termites
4★
Route Slot 5: 10 %
Expert Désert des termites
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 20 %
Expert Désert des termites
5★
Route Slot 5: 10 %
Expert Désert des termites
5★
Route Slot 3: 5 %
Expert Désert des termites
5★
Route Slot 5: 5 %
Novice Désert des termites
1★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
1★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
1★
Herbe de feu x5 30 %
Noix aiguille x10 20 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
1★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
2★
Noix aiguille x10 30 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Désert des termites
3★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Novice Désert des termites
3★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Novice Désert des termites
3★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Novice Désert des termites
3★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Novice Désert des termites
3★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Plateau de corail
5★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Plateau de corail
5★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Plateau de corail
5★
Baie-soin x10 15 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Plateau de corail
5★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Plateau de corail
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Plateau de corail
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Plateau de corail
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Plateau de corail
5★
Corne Kelbi x2 18 %
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Plateau de corail
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Maître Plateau de corail
6★
Aile Paolumu x2 10 %
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Maître Plateau de corail
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Plateau de corail
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Plateau de corail
10★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Plateau de corail
7★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Plateau de corail
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Plateau de corail
7★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Plateau de corail
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Plateau de corail
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Plateau de corail
9★
Route Slot 3: 5 %
Maître Plateau de corail
10★
Route Slot 5: 5 %
Expert Plateau de corail
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Plateau de corail
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Plateau de corail
2★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Plateau de corail
2★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Plateau de corail
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Plateau de corail
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Plateau de corail
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Plateau de corail
3★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Plateau de corail
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Expert Plateau de corail
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Expert Plateau de corail
4★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Plateau de corail
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Plateau de corail
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Expert Plateau de corail
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Expert Plateau de corail
5★
Route Slot 3: 5 %
Expert Plateau de corail
5★
Route Slot 5: 5 %
Novice Plateau de corail
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Plateau de corail
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Plateau de corail
2★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Plateau de corail
2★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Plateau de corail
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Plateau de corail
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Plateau de corail
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Plateau de corail
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Plateau de corail
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Novice Plateau de corail
4★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 20 %
Novice Plateau de corail
4★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Novice Plateau de corail
4★
Route Slot 5: 10 %
Maître Val putride
5★
Meldium 30 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Val putride
5★
Os déformé x2 25 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Val putride
5★
Lierre x10 35 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Val putride
5★
Mandragore x3 15 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Val putride
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Val putride
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Val putride
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Val putride
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Val putride
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Val putride
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Val putride
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Val putride
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Val putride
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Val putride
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Val putride
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Val putride
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Val putride
9★
Route Slot 3: 5 %
Maître Val putride
10★
Route Slot 5: 5 %
Expert Val putride
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Val putride
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Val putride
3★
Lierre 30 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Val putride
3★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Val putride
4★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Val putride
4★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Val putride
4★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Val putride
4★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Val putride
4★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Val putride
5★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Val putride
5★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Val putride
5★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Val putride
5★
Route Slot 3: 5 %
Expert Val putride
5★
Route Slot 5: 5 %
Novice Val putride
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Val putride
2★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Val putride
2★
Lierre 30 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Val putride
2★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Val putride
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Val putride
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Val putride
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Val putride
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Val putride
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Novice Val putride
4★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Novice Val putride
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Novice Val putride
4★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Terre des anciens
5★
Fucium x2 25 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Terre des anciens
5★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Terre des anciens
5★
Noix dynamite x30 25 %
Noix-de-feu x40 20 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Terre des anciens
5★
Mandragore x3 60 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Terre des anciens
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Terre des anciens
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Terre des anciens
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Terre des anciens
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Terre des anciens
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Terre des anciens
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Terre des anciens
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Terre des anciens
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Terre des anciens
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Terre des anciens
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Terre des anciens
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Terre des anciens
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Terre des anciens
9★
Route Slot 3: 5 %
Maître Terre des anciens
10★
Route Slot 5: 5 %
Maître Terre des anciens
10★
Route Slot 5: 5 %
Expert Terre des anciens
3★
Fucium 10 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Terre des anciens
3★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Terre des anciens
3★
Noix dynamite x20 25 %
Noix-de-feu x20 20 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Terre des anciens
3★
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Terre des anciens
4★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Terre des anciens
4★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Terre des anciens
4★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Expert Terre des anciens
5★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Terre des anciens
5★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Terre des anciens
5★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Expert Terre des anciens
5★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Expert Terre des anciens
5★
Route Slot 3: 5 %
Route Slot 5: 5 %
Expert Terre des anciens
5★
Route Slot 5: 5 %
Maître Givre éternel
5★
Meldium 20 %
Gracium 30 %
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Givre éternel
5★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Givre éternel
5★
Baie-soin x5 25 %
Piment fort x2 25 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Givre éternel
5★
Champinitro x3 60 %
Champicool x2 35 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Givre éternel
5★
Viande crue x4 60 %
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Givre éternel
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Givre éternel
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Givre éternel
5★
Route Slot 1: 20 %
Route Slot 2: 20 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 30 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Givre éternel
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Givre éternel
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Givre éternel
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Givre éternel
7★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Givre éternel
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Givre éternel
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Givre éternel
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Givre éternel
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Givre éternel
9★
Route Slot 3: 5 %
Maître Givre éternel
10★
Route Slot 5: 5 %
Maître Le Fief glorieux
5★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Le Fief glorieux
5★
Route Slot 1: 10 %
Route Slot 2: 30 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 10 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Le Fief glorieux
5★
Baie-soin x3 20 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Le Fief glorieux
5★
Mandragore x2 30 %
Route Slot 1: 30 %
Route Slot 2: 10 %
Route Slot 3: 1 %
Route Slot 4: 20 %
Route Slot 5: 1 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Boue fertile x2 10 %
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Aile Paolumu x2 10 %
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Croc Diablos x2 14 %
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
10★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
7★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
9★
Croc Diablos x2 13 %
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
7★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
7★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
7★
Route Slot 3: 30 %
Route Slot 5: 10 %
Maître Le Fief glorieux
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
8★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
9★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
10★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
10★
Route Slot 3: 10 %
Route Slot 5: 30 %
Maître Le Fief glorieux
10★
Maître Le Fief glorieux
10★
Maître Le Fief glorieux
10★
Maître Le Fief glorieux
10★
Maître Le Fief glorieux
10★
Maître Le Fief glorieux
6★
Route Slot 3: 20 %
Route Slot 5: 30 %
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits