Sidebar
Popo
Popo
80
Zdrowie
Najmni. ≤0 cm ≥0 cm Najwięk. ≥0 cm

Fizjologia
Part Tnący Obuchowy Dystansowy Wytrzymałość
Body 70 70 100 40 20 30 20 15 0 100
Head 80 80 100 40 20 30 20 15 100 100
Łamliwość części
Part Value Sever Extract Color
Body 1 G
Pozostałe
Nis. poziom / Wys. poziom Ranga mistrz.
Enrage Duration 0 s 0 s
Enrage Attack x0.00 x0.00
Enrage Defense x0.00 x0.00
Enrage Speed x0.00 x0.00
Enrage Trigger 0 Obrażenia 0 Obrażenia
Exhaust Speed x1.00
Exhaust Duration
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
Szkodliwe efekty
Szkodliwe efekty Buildup Decay Damage Duration Pozostałe
Bluszcz
Dosiądź
Ogłuszenie 10 +0 30 s
Wybuch
Oślep 30 s
Sen 5 +0 30 s
Gnój 30 s
Trucizna 40 +30 → 100 -5 / 10 s 700 Obrażenia 35 s
Złapane 150 +0 -5 / 5 s
Wytrzymałość
Paraliż 5 +0 30 s
Dół-pułapka
Pułapka rażąca
Smocza pieczęć

Wycięte części
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.
Wycięte części
Surowe mięso 70%
Cenna skórka 30%
Wycięte części
Surowe mięso 70%
Cenna skórka 30%

Nagrody
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Śledztwa
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Wyposażenie

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
体当たり 5
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 4 HP 5 HP
尻尾攻撃 5
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 4 HP 5 HP
位置取りFヒット小 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
位置取りFヒット大 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits