Sidebar
Przewodni kryształ magmy
Ruda z wulkanicznej części Ziem Przewodnich. Gigantyczny kryształ utworzony przez energię ziemi.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
20,000 z
Kup
2,000 z
Sprzedaj
Where to find Przewodni kryształ magmy
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 100%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 5%
What Przewodni kryształ magmy is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Hełm warstw. duszy Ratha α+ x1
Hełm warstw. duszy Ratha β+ x1
Hełm warstwowy Uragaana+ x1
Skórzany napierśnik warst. x1
Kolczy napierśnik warstw. x1
Napierśnik warstw. Łowcy α x1
Napierśnik warstw. Łowcy β x1
Kościany napierśnik warst. x1
Napierśnik warst. ze stopu x1
Napierśnik war. z Vespoida x1
Napierś. war. z Hornetaura x1
Napierśnik wars. z Jagrasa x1
Napierśnik warstw. z Kulu x1
Napierśnik warst. z Tzitzi x1
Napierśnik wars. z Girrosa x1
Napierśnik wars. z Pukei α x1
Napierśnik wars. z Pukei β x1
Napierśnik war. z Barrotha x1
Napierśnik warst. z Anja α x1
Napierśnik warst. z Anja β x1
Napierśnik warstw. z Jyura x1
Napierśnik wars. z Kadachi x1
Napierśnik warstw. z Lumu x1
Napierś. war. z Rathiany α x1
Napierś. war. z Rathiany β x1
Napier. war. z Radobaana α x1
Napier. war. z Radobaana β x1
Napierśnik warst. z metalu x1
Nap. warstw. duszy Ratha α+ x1
Nap. warstw. duszy Ratha β+ x1
Napierśnik war. Uragaana+ x1
Skórzane ramiona warstwowe x1
Kolcze ramiona warstwowe x1
Ramiona warstwowe Łowcy α x1
Ramiona warstwowe Łowcy β x1
Kościane ramiona warstwowe x1
Ramiona warstwowe ze stopu x1
Ramiona warstw. z Vespoida x1
Ramiona wars. z Hornetaura x1
Ramiona warstw. z Jagrasa x1
Ramiona warstwowe z Kulu x1
Ramiona warstwowe z Tzitzi x1
Ramiona warstw. z Girrosa x1
Ramiona warstw. z Pukei α x1
Ramiona warstw. z Pukei β x1
Ramiona warstw. z Barrotha x1
Ramiona warstwowe z Anja α x1
Ramiona warstwowe z Anja β x1
Ramiona warstwowe z Jyura x1
Ramiona warstw. z Kadachi x1
Ramiona warstwowe z Lumu x1
Ramiona wars. z Rathiany α x1
Ramiona wars. z Rathiany β x1
Ramiona war. z Radobaana α x1
Ramiona war. z Radobaana β x1
Ramiona warstwowe z metalu x1
Nar. warstw. duszy Ratha α+ x1
Nar. warstw. duszy Ratha β+ x1
Naram. warstw. Uragaana+ x1
Skórzany pas warstwowy x1
Kolczy pas warstwowy x1
Pas warstwowy Łowcy α x1
Pas warstwowy Łowcy β x1
Kościany pas warstwowy x1
Pas warstwowy ze stopu x1
Pas warstwowy z Vespoida x1
Pas warstwowy z Hornetaura x1
Pas warstwowy z Jagrasa x1
Pas warstwowy z Kulu x1
Pas warstwowy z Tzitzi x1
Pas warstwowy z Girrosa x1
Pas warstwowy z Pukei α x1
Pas warstwowy z Pukei β x1
Pas warstwowy z Barrotha x1
Pas warstwowy z Anja α x1
Pas warstwowy z Anja β x1
Pas warstwowy z Jyura x1
Pas warstwowy z Kadachi x1
Pas warstwowy z Lumu x1
Pas warstwowy z Rathiany α x1
Pas warstwowy z Rathiany β x1
Pas warstw. z Radobaana α x1
Pas warstw. z Radobaana β x1
Pas warstwowy z metalu x1
Pas warstw. duszy Ratha α+ x1
Pas warstw. duszy Ratha β+ x1
Pas warstwowy Uragaana+ x1
Skórzane nogi warstwowe x1
Kolcze nogi warstwowe x1
Nogi warstwowe Łowcy α x1
Nogi warstwowe Łowcy β x1
Kościane nogi warstwowe x1
Nogi warstwowe ze stopu x1
Nogi warstwowe z Vespoida x1
Nogi warstw. z Hornetaura x1
Nogi warstwowe z Jagrasa x1
Nogi warstwowe z Kulu x1
Nogi warstwowe z Tzitzi x1
Nogi warstwowe z Girrosa x1
Nogi warstwowe z Pukei α x1
Nogi warstwowe z Pukei β x1
Nogi warstwowe z Barrotha x1
Nogi warstwowe z Anja α x1
Nogi warstwowe z Anja β x1
Nogi warstwowe z Jyura x1
Nogi warstwowe z Kadachi x1
Nogi warstwowe z Lumu x1
Nogi warstw. z Rathiany α x1
Nogi warstw. z Rathiany β x1
Nogi warstw. z Radobaana α x1
Nogi warstw. z Radobaana β x1
Nogi warstwowe z metalu x1
Nag. warstw. duszy Ratha α+ x1
Nag. warstw. duszy Ratha β+ x1
Nagolenice war. Uragaana+ x1
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits