Sidebar
Piekielny kryształ
Ruda z wulkanicznej części Ziem Przewodnich. Jego energię można wyczuć za pomocą dotyku.
Rzadkość 10
Rzadkość
x99
Maks.
16,000 z
Kup
1,600 z
Sprzedaj
Where to find Piekielny kryształ
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 43%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 15%
What Piekielny kryształ is used for
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits