Sidebar
Drzemiąca wielka kość
Kość z leśnej części Ziem Przewodnich. Jej nietypowy kształt sugeruje niebywały potencjał.
Rzadkość 10
Rzadkość
x99
Maks.
16,000 z
Kup
1,600 z
Sprzedaj
Where to find Drzemiąca wielka kość
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 43%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 15%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits