Sidebar
Przewodnia smocza kość lasu
Kość z leśnej części Ziem Przewodnich. Resztki dawnego władcy, którego zwabiła tu nieznana moc.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
20,000 z
Kup
2,000 z
Sprzedaj
Where to find Przewodnia smocza kość lasu
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 100%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 5%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits