Sidebar
Odogarona β
Odogarona β parts
Rzadkość 6
Gniazda
Hełm z Odogarona β
54 ~ 86 +2 +2 -3 -2
Zbroja z Odogarona β
54 ~ 86 +2 +2 -3 -2
Zarękawia z Odogarona β
54 ~ 86 +2 +2 -3 -2
Pas z Odogarona β
54 ~ 86 +2 +2 -3 -2
Nagolenice z Odogarona β
54 ~ 86 +2 +2 -3 -2
Suma 270 ~ 430 +10 +10 -15 -10
Odogarona β skills
Odporność na Krwawienie 2 Zapewnia ochronę przed krwawieniem.
Mistrzostwo Odogarona 5 Unavailable
Szybkie Ostrzenie 2 Przyspiesza ostrzenie broni, kiedy korzystasz z osełki.
Tężyzna 1 Zmniejsza spadek wytrzymałości podczas wykonywania manewrów, które ją wyczerpują, takich jak uniki itd.
Krytyczne Oko 2 Zwiększa zgodność.
Szybkie Chowanie 1 Przyspiesza chowanie broni.
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits