Sidebar
Wieżyczka Gamy I
Wieżyczka Gamy I
Ciężkie łukodziałko - Wybuchowa fantazja rzemieślnika zrodziła to ciężkie łukodziałko z Dodogamy o mocy wagi ciężkiej.
Rzadkość 9
Rzadkość
345 | 230
Atak
Wiwernostrzał
Średnie
Gniazda
0%
Zgodność
(+0)
Premia do obrony
Ostrość
Smocza pieczęć
Normalna 1 5 3 Regenerująca Zapalna Tnąca 2
Przebijająca 4 3 Trująca Wody Wiwernia 2
Rozrzutowa 1 3 Paraliżująca Mrożąca Demona 1
Przylepna 2 2 1 Usypiająca 2 Piorunów 4 Pancerz
Kasetowa 3 1 Wyczerpująca Smocza Uspokajająca 3
Lista amunicji
Informacje o amunicji
Amunicja Pojemność Typ strzału Odrzut Przeładowanie
Amunicja normalna 1 1 Nor. - ładowanie aut.
x1 Średni
x2 Średni
x3 Średni
x4 Średni
x5 Średni
x1 Normalnie
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja normalna 2 5 Normalny - odrz. +1
x1 Niski
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Normalnie
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja normalna 3 3 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Normalnie
x5 Szybko
Amunicja przebijająca 1 4 Normalny - odrz. +1
x1 Niski
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Normalnie
x5 Szybko
Amunicja przebijająca 2 3 Normalny - odrz. +1
x1 Niski
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Normalnie
x5 Szybko
Amunicja rozrzutowa 1 1 Nor. - ładowanie aut.
x1 Średni
x2 Średni
x3 Średni
x4 Średni
x5 Średni
x1 Normalnie
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja rozrzutowa 2 3 Normalny - odrz. +1
x1 Niski
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Normalnie
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja przylepna 1 2 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Normalnie
x5 Szybko
Amunicja przylepna 2 2 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Średni
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Wolno
x5 Normalnie
Amunicja przylepna 3 1 Normalny - odrz. +3
x1 Wysoki
x2 Wysoki
x3 Średni
x4 Średni
x5 Niski
x1 B. wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Wolno
x5 Normalnie
Bomba kasetowa 2 3 Kontynuowany - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 B. wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Wolno
x5 Normalnie
Bomba kasetowa 3 1 Kontynuowany - odrz. +3
x1 Wysoki
x2 Wysoki
x3 Średni
x4 Średni
x5 Niski
x1 B. wolno
x2 B. wolno
x3 B. wolno
x4 Wolno
x5 Wolno
Amunicja usypiająca 1 2 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Niski
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Normalnie
x5 Szybko
Amunicja piorunowa 4 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Normalnie
x5 Normalnie
Amunicja tnąca 2 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 B. wolno
x2 Wolno
x3 Wolno
x4 Normalnie
x5 Normalnie
Amunicja wiwernia 2 Wiwerna
x1 Bardzo wysoki
x2 Bardzo wysoki
x3 Bardzo wysoki
x4 Bardzo wysoki
x5 Bardzo wysoki
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Amunicja demona 1 Normalny - odrz. +4
x1 Bardzo wysoki
x2 Bardzo wysoki
x3 Wysoki
x4 Średni
x5 Średni
x1 B. wolno
x2 B. wolno
x3 Wolno
x4 Normalnie
x5 Normalnie
Amunicja uspokajająca 3 Normalny - odrz. +2
x1 Średni
x2 Średni
x3 Niski
x4 Niski
x5 Niski
x1 Wolno
x2 Normalnie
x3 Normalnie
x4 Szybko
x5 Szybko
Ulepsz: Wieżyczka Gamy I
Kościane strzeladło I Rzadkość 1 Cofnij ulepszenia
Kościane strzeladło II Rzadkość 1 Cofnij ulepszenia
Kwitnące strzeladło I Rzadkość 2 Cofnij ulepszenia
Kolczaste strzeladło I Rzadkość 3 Cofnij ulepszenia
Kolczaste strzeladło I Rzadkość 4 Cofnij ulepszenia
Ryk Baana I Rzadkość 5 Cofnij ulepszenia
Działo Gamy I Rzadkość 6 Cofnij ulepszenia
Działo Gamy II Rzadkość 7 Cofnij ulepszenia
Wieżyczka Gamy I Rzadkość 9 Cofnij ulepszenia
Wieżyczka Gamy II Rzadkość 10 Cofnij ulepszenia
Płonąca Igna Rzadkość 10 Cofnij ulepszenia
Wymaga
Wymagane materiały
Środki 16,000 z
Ulepsz wyposażenie Łuska Gastodona x2
Ulepsz wyposażenie Okruch Dodogamy x3
Ulepsz wyposażenie Gruba skóra Dodogamy x2
Ulepsz wyposażenie Pazurzysko Dodogamy x2
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Powietrzne przeładowanie Mind's Eye 30 30 30 55 x0.00 x0.00 x1.00 0
Strzel Dosiądź Mind's Eye 35 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Strzel Dosiądź Mind's Eye 35 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Strzel Dosiądź Mind's Eye 35 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Atak wręcz Mind's Eye 30 30 30 0 x0.00 x0.00 x1.00 0
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits