Sidebar
Kelbi
Kelbi
Potulni roślinożercy. Ich rogi są cenione ze względu na właściwości lecznicze.
70
Zdrowie
Najmni. ≤0 cm ≥0 cm Najwięk. ≥0 cm

Fizjologia
Part Tnący Obuchowy Dystansowy Wytrzymałość
Head 85 85 80 80 80 80 80 0 100 100
Body 85 85 80 80 80 80 80 0 100 100
Łamliwość części
Part Value Sever Extract Color
1 G
1 G
Pozostałe
Nis. poziom / Wys. poziom Ranga mistrz.
Enrage Duration 0 s 0 s
Enrage Attack x1.00 x1.00
Enrage Defense x1.00 x1.00
Enrage Speed x1.00 x1.00
Enrage Trigger 0 Obrażenia 0 Obrażenia
Exhaust Speed x1.00
Exhaust Duration
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
Szkodliwe efekty
Szkodliwe efekty Buildup Decay Damage Duration Pozostałe
Bluszcz
Dosiądź
Ogłuszenie 25 +25 → 95 -5 / 10 s 5 s
Wybuch 30 +10 → 50 100 Obrażenia
Oślep 30→25→20→15→10
Sen 30 +20 → 70 -5 / 10 s 40 s
Gnój 30 s
Trucizna 40 +30 → 100 -5 / 10 s 700 Obrażenia 35 s
Złapane 150 +0 -5 / 5 s
Wytrzymałość
Paraliż 20 +10 → 40 -5 / 10 s 15 s
Dół-pułapka
Pułapka rażąca
Smocza pieczęć

Wycięte części
Nis. poziom
Wycięte części
Ciepła skórka 60%
Biała wątróbka 25%
Surowe mięso 15%
Wys. poziom
Ranga mistrz.
Wycięte części
Cenna skórka 60%
Biała wątróbka 25%
Surowe mięso 15%

Nagrody
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Śledztwa
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Wyposażenie

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
頭突き 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 8 HP 11 HP
突き上げ 15
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 12 HP 16 HP
足蹴 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 8 HP 11 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits