Sidebar
Gajalaka
Gajalaka
120
Zdrowie
Najmni. ≤0 cm ≥0 cm Najwięk. ≥0 cm

Fizjologia
Part Tnący Obuchowy Dystansowy Wytrzymałość
Head 80 90 90 35 30 50 40 10 100 100
Body 45 65 70 35 30 50 40 10 0 0
Łamliwość części
Part Value Sever Extract Color
Head 10 R
Body 50 R
Pozostałe
Nis. poziom / Wys. poziom Ranga mistrz.
Enrage Duration 0 s 0 s
Enrage Attack x0.00 x0.00
Enrage Defense x0.00 x0.00
Enrage Speed x0.00 x0.00
Enrage Trigger 0 Obrażenia 0 Obrażenia
Exhaust Speed x1.00
Exhaust Duration
Nis. poziom 0 s
Wys. poziom 0 s
Ranga mistrz. 0 s
Szkodliwe efekty
Szkodliwe efekty Buildup Decay Damage Duration Pozostałe
Bluszcz
Dosiądź
Ogłuszenie 45 +25 → 95 -5 / 10 s 10 s
Wybuch 30 +10 → 50 100 Obrażenia
Oślep 20→16→12→8
Sen 30 +20 → 70 -5 / 10 s 40 s
Gnój 30 s
Trucizna 40 +30 → 100 -5 / 10 s 700 Obrażenia 35 s
Złapane
Wytrzymałość
Paraliż 20 +10 → 40 -5 / 10 s 15 s
Dół-pułapka
Pułapka rażąca
Smocza pieczęć

Wycięte części
Nis. poziom
Wycięte części
Apteczka 60%
Prowiant (przydział) 40%
Wys. poziom
Wycięte części
Prowiant (przydział) 40%
Nóż do rzucania 35%
Apteczka 25%
Ranga mistrz.

Nagrody
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Śledztwa
Nis. poziom
Wys. poziom
Ranga mistrz.

Wyposażenie

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
近接無属性1 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
近接無属性2 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
近接無属性3 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
近接麻痺属性 40
80
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
近接毒属性 40
80
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
近接睡眠属性 40
80
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
弱攻撃1 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 24 HP 33 HP
弱攻撃2 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 24 HP 33 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
ナイフ 20
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 16 HP 22 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
ナイフ 30
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 24 HP 33 HP
爆弾投げ 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP
爆発 50
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 40 HP 56 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits