Sidebar
Łuska Girrosa
Materiał z Girrosa. Uzyskiwany przez wycięcie. Ma wiele zastosowań.
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
2,400 z
Kup
240 z
Sprzedaj
Where to find Łuska Girrosa
Nis. poziom Girros Wycięte części x1 30%
Nis. poziom Girros Investigation Reward (Silver) x1 25%
Nis. poziom Girros Investigation Reward (Gold) x1 25%
Nis. poziom Girros Investigation Reward (Bronze) x1 25%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Gnijąca Dolina x1 35%
Nis. poziom Wieczny Strumień x1 35%
What Łuska Girrosa is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Maska z Girrosa x3
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits