Sidebar
Żywa karmazynowa kość
Kość z koralowej części Ziem Przewodnich. Podziemna energia zmieniła jej właściwości fizyczne.
Rzadkość 9
Rzadkość
x99
Maks.
8,000 z
Kup
800 z
Sprzedaj
Where to find Żywa karmazynowa kość
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 50%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 40%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x2 20%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits