Sidebar
Róg z korony aurory
Bardzo rzadki materiał z Velkhana. Energia Ziem Przewodnich wzmacnia potwory, które tam żyją.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
40,000 z
Kup
4,000 z
Sprzedaj
Where to find Róg z korony aurory
Ranga mistrz. Velkhan Guiding Lands (High) x1 100%
Ranga mistrz. Velkhan Złap: Velkhan x1 100%
Ranga mistrz. Velkhan Guiding Lands (Mid) x1 63%
Ranga mistrz. Velkhan Złap: Velkhan x1 63%
Ranga mistrz. Velkhan Guiding Lands (Low) x1 37%
Ranga mistrz. Velkhan Złap: Velkhan x1 37%
What Róg z korony aurory is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits