Sidebar
Róg Gastodona
Rzadki materiał z Gastodona. Zdobywany przez wycięcie. Niezwykły, spotykany w wybranych przedmiotach.
Rzadkość 6
Rzadkość
x99
Maks.
8,600 z
Kup
860 z
Sprzedaj
Where to find Róg Gastodona
Ranga mistrz. Gastodon Wycięte części x1 35%
Wys. poziom Gastodon Investigation Reward (Silver) x1 35%
Wys. poziom Gastodon Investigation Reward (Gold) x1 35%
Wys. poziom Gastodon Investigation Reward (Bronze) x1 35%
Wys. poziom Gastodon Wycięte części x1 30%
Ranga mistrz. Zacisze Starszych 5★ Safari ogonowców x2 18%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits