Sidebar
Złota skorupa Kulve Taroth
Rzadki materiał z Kulve Taroth. Zwykle do zdobycia jako nagroda. Wiele warta dzięki złotemu lśnieniu.
Rzadkość 7
Rzadkość
x99
Maks.
4,000 z
Kup
4,000 z
Sprzedaj
Where to find Złota skorupa Kulve Taroth
Wys. poziom Kulve Taroth Wycięte części x1 61%
Wys. poziom Kulve Taroth Wycięte części x1 59%
Wys. poziom Behemot Investigation Reward (Bronze) x1 33%
Wys. poziom Kulve Taroth Wycięte części x1 33%
Wys. poziom Kulve Taroth Wycięte części x1 31%
Wys. poziom Kulve Taroth Wycięte części x1 28%
Wys. poziom Kulve Taroth Investigation Reward (Silver) x1 24%
Wys. poziom Kulve Taroth Investigation Reward (Gold) x1 24%
Wys. poziom Kulve Taroth Investigation Reward (Bronze) x1 24%
★9 Bankiet w Ziemnej Sali Nagrody za zadanie x1 33%
★9 Furia El Dorado Nagrody za zadanie x1 33%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits